Atgal Kita Ankstesnė

Č. Iškauskas. Churchillis ir Smetona tryško meile Stalinui?

Smetonos diktatūros politika CCCP atžvilgiu SANITARINIS KORDONAS, kaip dabar pasakytu Hibridinis karas. Stalinas prasilaužė pro Sanitarini kordona. Lietuviai sumokėjo savo gyvybėmis už Smetonos politika. Daugiau...

Ir Piats, ir Ulmanis, ir , matyt, Smetona; Buvo perkami ir UR ministrai ,,,ypac sovietai tyciojosi is Latvijos UR ministro Muntierio, Estijos UR ministro Selterio ir pn,,,!? Labai abejotinas buvo musu valdzios elgesys 1940 metais, kai spauda / net katalikiskoji / zmoniu neperspejo - atsargiai ateina barbarai, ir bedieviai, ir melagiai ,,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? Daugiau...

Netryško meile Čerčilis nei stalinui, nei fiureriui, nei jav. Jis tryško meile Britanijos karūnai ir jos kolonijinei politikai. Visom išgalėm stengėsi trukdyti antrojo fronto atidarymui, nors Stalinas apsišikęs maldavo vakarų tai padaryti. Vietoj to - kažkokios nevykusios misijos šiaurės afrikoje ir Italijoje, kur žuvo daugybė žmonių, o rezultatas buvo artimas 0. Sakyčiau, kad Čerčilis visa širdim nekentė Stalino, tiesiog Hitleris buvo dar baisesnė alternatyva. Na, javainiai - kaip visada - rėmė abi puses (ir sąjungininkus ir fašistus bei nacius), krovėsi pelnus, ir šildėsi kruvinas rankeles virš liepsnojančios Europos laužo. Daugiau...

Yra senas provokatorius ir istorijos klastotojų garsiakalbis, todėl nėra jokio reikalo skaityti šitas nesąmones, kur prieštaravimų pilna vos ne kiekvienoje pastraipoje, pvz.: "...docentas, atrodo, įgijo simpatijų bolševikams. Nors visas savo esybe jis nekentė komunistų..." ir pan. Tiesiog, propagandistas yra kiek pasimetęs savo užsakovų "istoriniuose" reikaluose, todėl ir falšyvina... Daugiau...

Rašinyje panaudotos dar sovietiniais metais girdėtos legendos, manau, gerokai prasilenkia su faktais. Tokių sąmokslo teorijų pynė, manau, buvo pinama Kremliaus užkaboriuose. Jas vėl ir vėl tiražuoti nereikėtų. Tautiškumo suvokimo skatinimas tarpukario Lietuvoje susidūrė su kaimynų propagandą ir grasinimais. A.Smetona manevravo, manau, pagal kuklias galimybes. Manau, kad prezidentas turėjo kur kas daugiau informacijos apie priešiškų Liietuvos laisvei valstybių ketinimus.Deja, kai kurie tuometinės valdžios pareigūnai nesugebėjo aiškiau pademonstruoti visuomenės siekio likti laisviems. Gal tai ir nebūtų pakeitę okupacijos vyksmo, tačiau būtų daugiau aiškumo istorijai. Tada visokiems pseudoistorikams, tikliau, jos klastotojams būtų sunkiau aiškinti ą pasidavimą. Gal Č.Iškauskas žino, kas mus skubėtų užstoti. Nebent išsiblaškę po Pasaulį lietuviai emigrantai. Daugiau...

Bėgdamas Smetona pasakė, kad geriau reikėjo dėtis su vokiečiais. Gal tada H. nebūtų pardavęs Lietuvos Sralinui už simbolinę kainą, gal būtų išvengta 1941 m. birželio 14 d. ir kitų sralininio rojaus džiaugsmų. Gal būtų išvengta masinio Lietuvos žydų naikinimo karo metais (Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje TOKIŲ baisybių nebuvo). Gal po karo būtume tapę kokia nors ,,liaudies demokratija" (visų laikų ir įsitikinimų rusų imperialistai Lietuvai, skirtingai nuo kitų ,,pribaltų", šiokias tokias teises pripažįsta - girdi, buvo ten kažkokia kniažestva), vis geriau negu košmariška LSSR. Gal... O Čerčilis žinoma genijus. Kartu su kitais demokrastijos korifėjais atidavė Sralinui pusę Europos, Kiniją. pusę Indokinijos ir t.t. Padovanojo sralinų ietito budeliams irv gulagams MILIJONUS karo išblaškytų žmonių (gerai dar kad pasigailėjo ,,pribaltų" ir ,,banderų", o štai žymesnių ,,belogvardeicų", niekad nebuvusių CCCP piliečiais - ne). Betgi žaibiškai susiorientavo (genijus) - jau 1946 m. kovą suprato, kad karą, tiesą sakant, jis prapylė. Vertas paminklų Daugiau...

Noooo, drg.Lenzdbergas su drg.kubilu mumiem layyyyyssssvęęęę padovanojo ir žydam "kompensacijas" išmokinėjo atėmęs kąsnį iš lietuvių vaikų ir jaunimo! Šiaip, norėtųsi paklausti visokio plauko teisinykų: jei buvo padarytas nusikaltimas, tai ligi kelintos kartos palikuonys turės atsiskaitinėti? Ligi 7tos ar ligi 9os? O gal apskritai amžiais dabar žydijai kontribucijas teks mokėti? Jei kas nors ką nors išprievartauja, tai ar prievartautojo anūkai neprivalo sėdėti kalėjime dešimtmečiais, pagal šiuolaikinės "demokratijos" normas? Daugiau...

Gerb. ideologinio fronto darbuotojau Č. Iškauskai, prieš giedodamas seną propagandinę giesmę, galėtumėte pasitikslinti faktus. Dabar tenka konstatuoti, kad savajame rašinėlyje istorijos tema darote labai daug esminių klaidų (o gal jas Churchillis užsakė?) Apie viską iš eilės: 1) 1941 m. JAV prezidentu dar buvo Ruzveltas (mirė 1941 04 12). Jei Churčillis tuo metu ir yra rašęs laišką Harry Triumenui, tai ne prezidentui. 2) Sąjungininkai grąžino SSSR daugybę jų zonoje buvusių tos šalies pilečių. Bet ne milijonus. Apie Smetoną 3) Lietuvos Prezidentas privalėjo laviruoti, diplomatiškai kalbėti su visais galingesniais kaimynais. Tik trumparegis, ar, dar blogiau, kažkam angažuotas apžvalgininkas, tokia jo laikyseną gali vertinti kaip simpatijas Stalino režimui. 4) Smetona lenkus priešais vadino tik dėl neteisėtos Vilniaus krašto okupacijos ir aneksijos. Jis niekada nėra sakęs, kad Lietuvos bolševizacija būtų tautai geresnis variantas, nei lenkų anšliusas. 5) Jokių komunarų nebuvo. Buvo iš SSSR atsiųsti teroristai, pagal instrukcijas savo teroro aktais privalėję Lietuvoje sukelti sumaištį. Tik Lietuvos saugumas Smetonos laikais dirbo geriau: išaiškino jų kėslus, ir suėmė. Žinoma, galėjo ir nešaudyti, bet visoje Europoje ruo metu buvo taip... Daugiau...

Skaitau Cercilio memuarus: -Teherane mes su Prezidentu laukeme Stalino.Kai tik jis iejo,mes instinktyviai is pagarbos atsistojome. Invalidas Ruzveltas visai kaip biblijinis Lozorius:"kelkis ir eik". Sito uztenka,kad sutiktum su Iskausku. au au au Daugiau...

Neskaičiau Churchillio memuarų. Gal jis taip ir yra parašęs. Norėčiau pastebėti, kad kiekvienas išauklėtas žmogus prieš pasisveikindamas atsistoja. Teherano konferencija vyko 1943 metais. Svarstyklės dar nebuvo galutinai nusvertos SSSR naudai. Be Amerikos (net ir Didžiosios Britanijos) paramos to pražūtingo karo eiga galėjo pasisukti ir kitaip. Toliau Tamsta nebesugebi minties suprantamai išreikšti. Invalidas Ruzveltas (Lozorius šiaip jau buvo miręs, o ne invalidas) pasakė (šį žodį praleidai) "kelkis ir eik"? Kam pasakė? Sau? Churchilliui? Stalinui? "SITO" užtenka, kad nesutikčiau su Tamstos ir Iškausko lygio asilais Daugiau...

Tiek Winston, tiek Antanas 1-sis, buvo autoritarai. Tik vienas - Jos Didenybės vasalas, o kitas - pats sau ponas. Naturalu, kad abu, tik smarkiai didesnės Galybės autoritarą Jozapą iš Gori , jie tikrai gerbė. Jie kitaip ir nemokėjo, nes abu nebuvo demokratai. Demokratiją jie net niekino ir to neslėpė. Daugiau...

Skaitau, ir savo akimis netikiu - senas plagiatorius, demagogas, polonofobas ir apskritai tautinės nesantaikos kurstytojas Iškauskas parašė tiesą apie tautininkų režimą - Maskvos įrankį Vidurio Europoje. Matyti, jau nebeliko reikalo slėpti to, apie ką šneka visi istorikai. Bet Iškauskas nebūtų Iškauskas, jei čia pat parsidavusio Smetonos (ir savo paties) šūdais nebūtų ištepęs garbingų vyrų dr. J.Basanavičiaus ir Churchillio atminimo, sustatydamas juos visus kartu. Daugiau...

Pasakėte kietai ir teisingai. Autorius aiškiai trykšta meile perversmininkui A.Smetonai ir drauge su Tėvynės violetiniu vidaus priešu Landsbergijos—Dvasininkijos Pastogėje trokšta paminklo asmeniui, kuris teisėtai buvo Lietuvos prezidentu tik 14 mėnesių (1919 m. balandžio 4 d. — 1920 m. birželio 19 d.) ir kuris net 14 metų NETEISĖTAI prezidentavo, kai šias pareigas 1926-12-17 karine jėga ATĖMĖ iš demokratiškai šeimininkavusio Prezidento Kazio Griniaus. A.Smetona net Liaudies išrinktą Seimą paleido ir vienas valdė be Seimo, ką nutyli Autorius, siekdamas įtikti atkutusios buržuazijos likučiams ir violetiniam Tėvynės vidaus priešui. Daugiau...

TACIAU ! Smetona"Pro memoria" pats raso.kad KAM ministras Cernius,1940 geguzes vidury jam atnese Valstybes gynimo plana nuo rusu.Ir ka padare Prezidentaz bei jo zentas generolas Rastikis ? Cerniu ismet is tarnybos,o Gynimo planus i peciu. O paskui buvo birzelio 11 ir 15. Jegu Smetona ir zentas ne valstybes isdavikai-tada kas jie ? Daugiau...

šį kartą perskiačiau straipsnį tik iki tariamų Čerčilio liaupsių Stalinui. Tereikia atsiversti TSRS laikais išleistą dokumentų rinkinį Teheranas-Jalta -Potsdamas ir išsiaiškinti jog šis teiginys, kaip ir Čerčiliui priskiriami žodžiai jos Stalina "priėmė Rusiją su žagre, o paliko suatomine bimaba" tėra tirono fanų pramanas. Autorius užsiima tendencinga politine gandasklaida. Daugiau...

Net nežino, kad Čerčilis žydės sūnus. O Stalinas (Džiugašvilis, gruz. žydo sūnus). Bet dar ir JAV prezidentas olandiškas žydas. Nors Hitleris irgi turėjo žydiško kraujo, bet kitiems žydams buvo labai neparankus. Galėjo užkrėsti kitų šalių žmones savo fantastiškais pasiekimais ir reikalauti iš saviškių tokiu pat sąlygų. Todėl pasaulio žydyja susivienijo ir Hitlerį ne tik pašalino, bet dar ir apšmeižė. Čerčilio memuaruose juk nėra, kad jis užsiundė lenkus ant Hitlerio ir tie, paskelbę karą, išdidžiai pareiškė - po dviejų savaičių Berlyne surengs pergalės paradą. Bet Čerčilis žadėtos paramos lenkams nesuteikė ir kuo viskas baigėsi lenkams žinome puikiai. Ir šiandien žydų sąmokslas prieš Hitlerį žydkrikščionybei lenda per gerklę - maskoliai rodo špygą ir su sąjungininkais visai nebesiskaito. Tai ir yra didysis PASIEKIMAS. Daugiau...

Ponas Iskauskai,vis visi rasot apie Smetona ,kada parasysit Tiesa apie Brazauska,Jam valdant isvogta Mazeikiu nafta,EBSV siautima Lietuvoje,Viesbucio padovanojimo Kristutei peripetijasKada suzinosim Tiesa Daugiau...

1926 tautininku perverversmas buvo draugo Stalino Pasaulines Revoliucijos plano dalis.Sametonos rankomis buvo sunaikinti stalinistu priesininkai,pusgalviai trockistai.Stalinui reikejo ne internacionalistu trockistu,ne nacionalistu komunistu,o istikimu sunu ant lenciugo-Snieckaus.Perversma daryt tik pagal Maskvos isakyma,kada Stalinas gales paremti visa Raudonosios Armijos galia.Kaip drauga Kusinena 1939 lapkrity. Tautininkai Stalino rastu neskaite ir prazude Lietuva. Daugiau...

Jei taip gerai gyvenom, tai kodėl kiaulę parduoti anglams stovėdavo eilėje savaitę. O reikalavimai: be įbrėžimo, tikslus svoris, švarumas. O ko geresnio nusipirkti tai visi lėkdavo į Latvija. Daugiau...

Jaunysteje perskaiciau lietuvio NKVD budelio Vaupšasovo memuarus leituviskai ir rusiskai.Tai 2 skirtingos knygos tuo paciu pavadinimu.Toks faktas:iki 1926 metu jis Lietuvoje renge bolsevikini sukilima ir per siena veze ginklus.Tai trockistas,ir Pasaulines revoliucijos eilinis.Trockiuj nepavyko sukilimas Vokietijoje 1919 ir 23,norejo pabandyti dar karta. Trockis nieko neismoko,o Stalinas ismoko ir parase komunistu Katelizma"Leninizmo klausimai:"maistauti tik tada,kada Stalinas sukurs galingiausia pasaulyje armija,kai bus didelis sansas laimeti"-o ne i dilgeles nuoga subine. Zodziu trackistus Stalinas idave nacionalinem vyriausybem.Smetonai irgi. Ir nupirko naivuoli:SSSR Lietuvos draugas. Daugiau...

Tik tokie, kaip jūs, stalinistai, tiki po karo išleistais "prisiminimais". Kaip pavyzdį priminsiu sukurtą Marytę Melnikaitę, iš tikro Mariją Melnik. Vienokia buvo gyvenime, visai kitokia poezijoje. Jūs pas save Rusijoje, Ukrainoje išnaikinote dešimtis milijonų žmonių, tą patyrimą perkėlėte į okupuotas valstybes. Iš komentarų aišku, kad esi užkietėjęs okupantų išpera, degantis gyvuliška neapykanta tautų kalėjimą sugriovusiai Lietuvai. Daugiau...

As ir Sumauska skaiciau ir is jo rastu supratau,kad 1941metais tikra Lit SSR valdzia buvo Viliniaus partorgas NKGB 3 rango komisaras Bartuska,o jo padejejas NKVD gen ltn SHAROK.Juos abu susaude,kad negyne Vilniaus nuo saujeles sukileliu.Pasibaigus tremiams,snieckiviciai keliautu i Sibira,o Bartuska taptu gauleiteriu,kuris genocide nedalyvavo.Paskaityk apie Liuda Gira,kaip jis vale tepaluota revolveri "Europos" viesbuti... Komunistai sufalsifikavo istorija ir dabar ji ne ka geresne. Daugiau...

Kaip budelis partazanavo pries vokiecius,man neidomu.Idomu,kaip jis "partizanavo" 1921-1926 Vilniaus kraste (Lenkijoje) ir veze ginklus po sienu i Lietuva,organizavo ginkluotas gaujas ir rengesi imt Kauna. O Stalinas juos visus isdave. O Smetona uzsiliepsnojo Stalino meile.Marsalas Manarheimas ant draugo Stalino apzavu neuzkibo ir Suomija isgelbejo Itarius kad Smetonos zentas gen Rastikis buvo rusu agentas.Labai jis keistai elgesi 1940 metais ...nezinojai,kad Smetonos generolai,per"Lemtinga posedi" uzeme centrini pasta,miesto tel stoti,gen staba ir KAM ?Ty IVkdeDE PUCA.O pusduriniam istorikam iki siol nedaeina... Daugiau...

Maskvos ir vakarų Europos interese -- silpna, suskaldyta centrinė Europa. Maskvai ir Vakarų Europai pavyko ne tik suskaldyti Abiejų Tautų Respubliką, bet ir kultūriškai atskirti nuo savęs šio krašto tautas. Patys prie to irgi prisidėjom ir prisidedam. Dar XIX amžiuje vieningai dalyvavome sukilimuose - Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, vakarų Ukrainoje - po viena vėliava. O dabar nei mokam vieni kitų kalbas, nei pasitikim vienas kitu. Bravo Maskva. Bravo Vokietija. Lietuviai nepasitiki lenkais dėl Vilniaus ir smetoniškos istorijografijos, lenkai nepasitiki ukrainiečiais dėl UPA vykdytų skerdynių (o apie lietuvius jauni lenkai "žino" tik tiek, kad mes "rusų broliai"), baltarusiai kalba rusiškai ir šalis yra priklausoma nuo Rusijos, o ukrainieičiai yra suskaldyti perpus. Daugiau...

Kai autorius Toma pavadino Tomasu,pasidare aisku,kad versdamas is rusiskai parasyto str. autorius vartoja rusiska gramatika..Nerasyk,jei gali Iskauskai.Tomui dave bandele,bet ne Tomasui.Elementoriu ismok,Iskauskai. Daugiau...

Nelabai ir buvo su kuo draugauti Smetonai: Lenkija - susipyko dėl Viniaus, Vokietija - susipyko dėl Klaipėdos, Latvija - palaikė ir gerino santykius su Lenkija. Už tai Rusija viena pirmųjų pripažino Lietuva su sostine Vilniuje, išmokėjo neblogą kontribuciją. Dėl ko galėjo Lietuva skųstis Rusija? Kažkada atėjo laikas - nurijo TSRS tą Lietuvėlę. Kaip jai geriau buvo tai ir padarė. Kodėl dabar už tai Smetonai turėtume rodyti pirštą? Daugiau...

Birželio 12-ąją, likus porai dienų iki sovietų ultimatumo, V.Vitkauskas ignoravo aiškų prezidento A.Smetonos signalą. Tądien ministrui pirmininkui A.Merkiui informavus Vyriausybę apie jo pokalbį su SSRS užsienio reikalų liaudies komisaru Viačeslavu Molotovu, tapo aišku, kad agresija neišvengiama. Prezidentas priminė kariuomenės vadui ankstesnius kabineto nutarimus gintis visomis priemonėmis, taigi ir ginklu. Štai ištraukos iš istorikų straipsnio, bandant nustatyti , kas tikrieji išdavikai: Sutikdamas, kad jėgos nelygios ir atsilaikyti nepavyks, prezidentas teigė, jog bent jau simbolinis šūvis parodys pasauliui, kad Lietuva nesileido savo noru praryjama gretimos imperijos. Generolas turėjo dar dvi dienas atsižvelgti į vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado žodžius ir pasirengti bent simbolinei gynybai. "Pažiūrėsime, kaip vystysis įvykiai", - tuomet tepasakė V.Vitkauskas. Daugiau...

Nebeskaitau tų buvusių sovietinių politologų pezalų, tik noriu pastebėti, kad smetona kaltinamas neteisingai , kad negynė Lietuvos nu sovietų; juk Lietuvą išdavė pirmiausia vyriausieji karo vadai;kad ir tūlas Vitkauskas su kitais generolais. Tad ką galėjo padaryti Smetona, jei karo vadas atsisako įvykusiame pasitarime kovoti su okupantais? Daugiau...

Na, šį kartą mielasis Iškauskas bando juodus baltinius baltais siūlais siūti. Lyg ir nori pasakyti, kad Smetona Stalinui panegirikas reiškia, bet iš pacituoto teksto jokių panegirkų nesimato. Lyg ir nori pasakyti, kad prieš 1926 perversmą su bolševikine Rusija tariasi, bet nesako, kad perversmas ir buvo tam, kad sumažinti "draugiškos kaimyės" įtaką Lietuvai. Žodžiu reikėtų naujesnių knygelių Iškauskui ir visiems pasiskaityti, kurios daugelį dalykų nuodugniau ir objektyviau išdėsto. Palinkėčiau pradėti nuo Jakubavičienės knygų. Daugiau...

Is viso Smetona buvo pabeges 2 kartus. Pirmas kartas buvo per Lietuvos nepriklausomybes kovas 1919-1920 metais, kai Kaunas faktiskai buvo jau apsuptas ir grese kapituliacija. Smetona siuo krizininiu momentu susirinko lagaminus, seima ir isdume i Sveicarija, o kai viskas nurimo vel gryzo :) Jis papasciausas issilavines oportunistas visiskai niego gero neatneses savo tautai, o tik palaipsniui stumes ja i prazuti. Be to siuliau pasiziureti youtube video reportazus is smetnonmecio - sventes labai panasios i sovietines. Daugiau...

Pažiūrėkit filmą "Mission to Moscow" (1943). Pamatysit, kokius filmus apie TSRS kūrė JAV. Filmas pastatytas pagal JAV pasiuntinio TSRS knygą. Kaip matosi, pasaulis buvo visai kitoks. Tik po karo JAV nusprendė apžioti visą pasaulį. O ką Iškauskas svaigsta, ar kam idomu? Už ką mokės, tą jis ir rašys. Jokios pagarbos nevertas žmogelis. Daugiau...

Straipsnis melagingas ir netikęs. Visų pirma yra du Čerčiliai. Čerčilis karo metu ir Čerčilis po karo. Jau karo pradžioje ne tik Suomijos maršalui Manerheimui tapo aišku- kas galū gale nugalės-TSRS ar Vokietija.Todėl Suomijos armija būdama Hitlerio sąjuninginke per visą karą taip ir neperžengė TSRS valstybinė sienos,nors Hitleris dėl to ir įpatingai siuto. O Čerčiliui karo metu tapo aišku,kad prelimenarinis Britanijos planas suduriant katomušiu TSRS ir Vokietiją žlugo ir ta TSRS gali ne tik kad Vokietiją sutriuškinti,bet gali paskui dar ir Anglijai velnių duoti jei tik prieškarinio Britanijos plano suduriant kaktomušon TSRS ir Vokietiją, jei to plano detalės daeis iki Stalino. Stalinas,tarp kitko, tai ir pats jau pradėjo suprasti,kad Britanijos ir Amerikos uždavinys Nr1 ketvirtame praeito amžiaus dešimtmetyje,kaip tik ir buvo sustumti kaktomušiu TSR ir Vokietiją. Bet Anglija ,jau čiut ne kokie trys šimtai metų norinti ir bandanti svetimomis rankomis sunaikinti Rusijos Imperiją,eilinį kartą ,švelniai kalbant ,skystai apsikakojo kada stengėsi Staliną ir Hitlerį sudurt katimušin. Jei nugali Hitleris,tai nebus ir Anglijos,juo labiau ,kad Hitleris jau ir kariauja prieš Angliją. Bet jei nugali Stalinas,tai tada jis duos Anglijai velnių už tai kad Anglija kaip tik ir buvo vienas iš pagrindinių iešminkų,nukreipiančio Vokietijos karo garvežį į TSRS. Todėl Čerčilis labai akylai žiūrėjo nuo pat karo pradžios ir kaip ir Manerheimas taip ir Čerčilis jau karo pradžioje suprato ,kad nugalės TSRS. Iš čia,tik iš čia ir dygta pragmatizmo Antrojo Pasaulinio karo atžvilgiu , Čerčilio ausys. Iš čia ir jo žavesys Raudonosios Armijos pergalėmis , iš čia jo žavesys ir Stalino ir jo generolų kravediškais talentais,iš čia ir konvojai iš Anglijos į Murmansko uostą ,iš čia ir Antrojo Fronto idėjos palaikymas. Ir būtų ta Anglija su TSRS visai gerai gyvenusios po karo. Bet yra vienas ir pagrindinis bet. Amerika. Amerika ir Amerikos bankai,Amerikos kapitalas milžiniškai,pasakiškai praturtėjo per Antrą Pasaulinį karą. Jau prieš Čerčilio kalbą Pulthone Čerčiliui tapo aišku,kad Amerika ir Vakarų Vokietiją ir Japoniją ekonomiškai tems už ausų taip ,kad per labai trumpą laiką padaryti pavyzdžiu-kokios turi būti Amerikos vasalės. Ir Čerčilis išsigando. TSRS tai juk guli griuvėsiuose. Visos būsimo soc.lagerio valstybės tai juk guli griuvėsiuose. Anglija pati karo nualinta. Bagota ir pasakiškai turtinga po karo buvo tik Amerika.Ir Amerika juk gali amžiną Britanijos priešą po Rusijos,t.y Vokietiją,Amerika ją po karo gali labai greitai pastatyti ant kojų,kai tuo metu Anglijai,jei ji laiku neatsiguls po Amerika-Anglijai niekas tada nepadės. O dar ta Amerika turėjo jau ir Atominį ginklą ir jį net panaudojo .Todėl pragmatikui Čerčiliui neliko jokio kito kelio kaip vėl gryžti ant to ant kurio Britanijos Imperija Rusijos Imperijos atžvilgiu buvo jau tris šimtus metų. T.y. kelio ,kad būtų sunaikinta tada Carinės Rusijos paveldytoja TSRS. Ir tada Čerčilis,jau kaip Amerikos ruporas ir paskelbė,kad prasidėjo Šaltasis karas. Daugiau...

1939 m rugpjūčio 19 d., politbiuras. Ligi MRP pasirašymo likę keturios dienos. Diktatorius kalba aukštesniems „partijos“ draugams: „Taikos metu negalime išplėsti komunistų judėjimo visoje Europoje iki tokios jėgos, kad bolševikų partija užgrobtų valdžią. Šios partijos diktatūra darosi galima tik kaip didelio karo pasekmė. Mes darome pasirinkimą ir jis yra aiškus. Mes turime priimti Vokietijos pasiūlymą...“ „Vokietija duoda mums laisvas rankas baltijos šalyse ir neprieštarauja Besarabijos susigrąžinimui į SSRS. Vokietija yra pasirengusi nusileisti mums duodama įtakos sferą Rumunijoje, Bulgarijoje ir Vengrijoje. Jugoslavijos klausimas tebelieka atviras.“ „Mūsų tikslas yra padėti Vokietijai kariauti tiek ilgai, kiek ji galės, numatant, kad Anglija ir Prancūzija neturės jėgų įveikti sovietinę Vokietiją. Žaisdama neutralumo politiką ir laukdama, kol ateis jos valanda, Sovietų Sąjunga teiks skolinamąją pagalbą šiandieninei Vokietijai ir teiks jai žaliavas ir maistą.“ „Tuo pačiu metu mes turime vesti aktyvę komunistų propagandą, nukreiptą į anglo-prancūzižkąjį bloką ir pirmiausia Prancūzijoje. /.../ Mes neabejojam dėl mūsų prancūzų draugų. Virš viso kito, jų užduotis bus sugriauti ir demoralizuoti Prancūzijos kariuomenę ir policiją. Jei šis parengiamassis darbas bus atliktas patenkinamai, Sovietų Vokietijos saugumas yra garantuotas. Panašiai tai užtikrins Prancūzijos sovietizavimą.“ „Draugai! Sovietų Sąjungos, darbininkų šalies interesas yra, tas kad karas prasidėtų tarp Reicho ir kapitalistinio Anglijos-Prancūzijos bloko. Viskas turi būti padaryta, kad karas tęstųsi taip ilgai, kaip tik galima, kad abi pusės taptų išsekintos...“ Daugiau...

Meluoja Iškauskas nuo pirmos eilutės. Stalinas niekada nedraugavo su Hitleriu. Sutartis tarp Vokietijos ir TSRS - būdas nors kažkiek atitolinti karą. Beje, TSRS sutartį su hitlerine Vokietija pasirašė paskutiniai, kai jau tokias sutartis su Vokietija buvo sudarę visos Europos valstybės. Daugiau...

O itakos sferu pasidalinimas, prekybos sutartys, apsikeitimas karo belaisviais, vokieciu karo mokyklos sovietu sajungoje, bendras Lenkijos uzpuolimas, tai ne draugyste ? Ir kokios visos Europos valstybes turejo sutartis, kai pvz Britanija 2 metus kariavo su naciais, o tuo metu ssrs prekiavo ir dalinosi Europa? Daugiau...

Churchillis nebuvo Stalino draugas: jam Stalinas buvo neišvengiamai reikalingas kaip partneris prieš Hitlerį. Tačiau Hitleriui buvo reikalinga Ukraina kaip "lebensraum" vokiečiams todėl Hitleris sulaužė sutartį (Molotovo-Ribentropo Paktą) ir užpuolė SSSR. O politikierių vieši pasisakymai nieko nereiškia nes kai yra reikalas jie meluoja per akis Daugiau...

Lenkija puolė Lietuvą iš pietų, Vokietija iš pietvakarių , Rusija iš rytų.Lietuvai net sužeistų ir civilių nebuvo kur evakuoti, o suomius puolė tik Rusija ir jie visas jėgas galėjo skirti tik Rusijos atrėmimui. Daugiau...

Mus puolė Lenkija? Tikrai jau! Maždaug viskas turėjo atrodyti taip: Lenkiją okupuota Vokietijos, kuriasi pogrindis prieš pastarąją, egziliją dirba savo darbą, bet štai staiga lenkai sako: " Ei, davai puola Lietuva, dzin tie vokiečiai!" Vokietija? Kada? Po metų? Sovietų Sąjunga? Deja, ji mūsų nepuolė. Taip, buvo numatyti kariniai veiksmai, jei Lietuva nepriims ultimatumo, bet akivaizdžių karinių veikmsų nebuvo. Paskaičius Jūsų komentarą, susidaro įspūdis, kad jau frontas buvo Lietuvos teritorijoje, o ne kur nors Vakaruose. " Nebuvo net kur evakuoti"! Niekada rimtai nežiūriu į žmonių pasisakymus, kurie Sovietų Sąjungą vadina Rusija, vien jau tai rodo, kad žmogus nesigaudo. ir tik nereikia sakyti, kad tai tas pats, nes tai nėra tas pats, nes Sovietų Sąjunga nebuvo vien Rusija, o kur kas daugiau! Ačiū ūž dėmseį! Daugiau...

Galėjo tiesiai šviesiai pasakyti: kol reikėjo paslaugų iš SSRS bandė visaip jos vadą pamaloninti. Darė tai absoliučiai visi, net vokiečiai iki pat užpuolimo. Veidmaniškas Churchill'is siūlė smogti SSRS panaudojant performatuotas vokiečių divizijas jau 1945 metais, o vėliau karščiai agitavo už branduolinį SSRS--o jos sudėty ir Lietuvos-- subombardavimą. Tuo požiūriu jis ir Hitlerį nuoširdžiai gyrė ir nuo perversmo 1938 m savo asmeniniu įsikišimo išgelbėjo. Iškauskui gal gal keista kad politikai mylimą motiną nė nemirktelėjus parduotų? Ir kam tokius "stulbinančius" atradimus viešinti? Rašytųsi sau į sąsiuvinį: link senatvės sovokiau elementarią tiesą, valio! Daugiau...

Na bolševikai tikrai neorganizavo jo pabėgimo. Jie buvo suinteresuoti, kaip tik Smetoną sulaikyti, net buvo duoti įsakymai nepraleisti jo per siena. Jo likimas jau buvo numatytas, toks koks ištiko Latvijos ir Estijos prezidentus. Daugiau...

Ponas Iškauskai,ar būtų šiandieninė Lietuva be Basanavičiaus ir Smetonos?juk Lietuva,t,y.miestai tikrai buvo ne Lietuviški,jų sudėtis buvo:Žydai,Rusai,Lenkai ir tik maža dalis Lietuviai,valst,kalba pradžioje buvo rusų kalba ir tik vadovų dėka Lietuva Lietuvėjo,ar būtų buvęs Litas,be Lenino išmokėtos žalos atlyginimo cariniais aukso rubliais,paklauskite,jei dar liko ko paklausti kiek kainavo karvių vokiškas dviratis(360 Lt t,y.apie 4 karves),o prasidėjus prekybai su Rusija(80 Lt.t.y tik 1 karvė)Sakote TSRS rėmė Smetoną,bet ar ne normaliau remti suverenios kaimynės vadovą,o ne atiduoti krašto valdymą savo priešams Lenkijai ar Vokiečiams?Kas elgtusi kitaip?kiekvienas turi savo interesus ar dabar kitaip?pradžioje Rusija taip pat atidavė nepriklausomoms valstybėms teritorijas ir tikėjosi geros kaimynystės,o kur ji kai susikraustė prie jos sienų NATO ?Jeigu jau kalbame objektyviai,tai ir žiūrėkime ne vien kaip mums geriau,bet atsižvelkime ir į kaimynu interesus,o ne vien juos kaltinime.O dėl objektyvumo,vien ką reiškia Iškausko prisipažinimas apie atominius smūgius Rusija ar tai nesitęsia? Daugiau...

Kad ir kaip vertintumėm Lietuvos politiką tarpukario laikotarpiu, turime pripažinti Baltijos šalys buvo beviltiškoje situacijoje, kurioje Lietuva buvo dar labiau pažeidžiama. SSRS, Vokietijos, Lenkijos interesai Lietuvoje jokių padorių ryškesnių poslinkių nežadėjo. Neutralumo siekis, kuris buvo esminis Lietuvos noras, buvo iš anksto pasmerktas. Kiek teko skaityti to meto spaudą, joje buvo galima matyti ypatingą norą pabrėžti savo neutralumą. Stalinui tai didesnio įspūdžio nedarė, nes jis su fašistine Vokietija teritorijas jau buvo pasidalinęs, ruošė bendrus karinius paradus su naciais , kartu gėrė šampaną. Stalinas nerodė nerimo Hitleriui puolant Lenkiją, sveikino Hitlerio kariauną užėmusią Paryžių. Viskas kas šiame rašinyje sudėliota, manau, yra tik dalis teisybės. Viskas buvo kur kas sudėtingiau. Versija, kad 1926 metų įvykęs perversmas Lietuvoje kuriam tai laikui pristabdė Lietuvos okupaciją, manau, yra tikslesnė ir taiklesnė. Iš laiko atstumo gali būti sudėtinga įvertinti Antano Smetonos manevravimą, tačiau kas gali tvirtinti, kad žino geresnį variantą tuo sudėtingu laikotarpiu? Esu įsitikinęs, kad autorius perspaudė neigiamai vertindamas A.Smetonos pastangas išsaugoti Lietuvą nepriklausomą. Sovietiniuose filmuose žodis Nepriklausomybė buvo pakeistas į "Neprigulmingą Lietuvą". Sovietai net ir čia rodė savo niekinantį požiūrį... Kaip, beje, ir į visą Nepriklauswomybės laikotarpį kuris buvo oro gurkšnis sustiprinęs tautiškumo sąvokos tęstinumą. Tai buvo labai svarbu ir Kovo 11-osios Atgimimui. Daugiau...

O kas dabar paneigs ar patvirtins kad komunistai nefinansavo 1926 metų valstybės perversmo Lietuvoje ?! Kaip kad ir dabartinės prezidentės politinę karjerą - kokia tai plaukuota ranka kuruoja ?! Viskas migloje ir tada buvo, viskas migloje ir dabar, nes mes mažiukai skruzdėliukai nematome visos šachmatų lentos ir ne visada atpažįstame žaidėjus kurie dėlioja pasaulio politinį žemėlapį su tom šachmatų figūrom ir eiliniais pėstininkais ! Daugiau...

Kažkada buvo rašyta kodėl po 1926 metų valstybės perversmo buvo sušaudyti Kaune keturi komunarai ! Tas komunarų sušaudymas labiausiai buvo palankus ir naudingas pačiam Stalinui, nes šie pasaulinėje komunistų organizacijoje kominterne sudarė opoziciją Stalino tikriesiams tikslams ir idealogijai ! Taip kad Smetona , o beje ir kiti Pabaltijo - Latvijos , Estijos prezidentai buvo įrankai Stalino vykdomos užsienio politikos. Stalinas , matomai tai tiesa, iš tikro rėmė kai kuriuos diktatūrinius rėžimus to meto rytų europoje. Nes komunsitams buvo parankiau nuteikti mases prieš diktatūrinius , neva fašistinius rėžimus, nei kad perspektyvoje bandyti okupuoti kraštą, kur yra įgyvendinti demokratiniai valdžios rinkimo principai...(tarp kitko berods tik Čekijoje tarpukaryje buvo kažkas kažkiek panašaus į demokratiją, kitur beveik visur vyravo vienokia ar kitokia diktatūros forma ) Jei aš neteisus - prašom mane papildyti... Daugiau...

Beveik viso istorinės asmenybės yra kontraversiškos, išskyrus visiškus tautų didvyrius ir visiškus istorijos monstrus. Smetona aišku nebuvo Čerčilio lygio politikas, bet lietuviška perspektyva vertinant tai be abejo buvo labiau teigiama asmenybė. Net jo pabėgimas turi teigiamą potekstę, nes jis savo teisėtos valdžios okupantui taip niekad ir neperdavė. Daugiau...

Smetona ir tautininkai , buvo visą laiką palaikomi bolševikų,- kas per nesąmonė, reikia uždraust publikuoti tokius straipsnius ,ardančius valstybės pamatus.Perskaičiau ir ilgai verkiau , kiek dar galima tyčiotis iš Tėvynės . Daugiau...

Nesuprantu kas per kalbos apie paminklo statyma zmogui kuris atidave savo saly okupantams, o pats su cimodanais per upeli i uzsieni kaip ziurke.Jeigu kapitonas pirmas palieka skestanti laiva ji uz tai i kaleima sodina,o ne paminklus jam stato.Nu kaip gerbti ji,a zmones? Daugiau...

Ponai teisėjai,tai gal ir DE Golį nuteiskite nes pabėgo į Angliją?Kas iš to jei A.Smetona būtų likęs ir kaip Ulmanis žuvęs? Kam vist tie kas būtų ar nebūtų buvę,turime kas buvo ir gal iš to mokykimės,o ne svaikime fantazijomis kas galėjo būti.Įsisąmonininkime ,kad viskas kas įvyko taip ir turėjo įvykti,nes matyt tam buvo tokios priežastys ir ne kitaip. Daugiau...

Tikra tiesa,Cirvi.Vos ne vienas prie vieno su Grybauskaite-buvusi komunistė,tuo metu savo karjera įsitvirtinusi partinėje nomenklatūroje ir besimeldųsi Lenino idėjoms,staiga pasuka diametraliai priešingon pusėn,suserga rusofobija ir perbėga į amerikoniškos stovyklos pusę. Daugiau...

Jo, kada baigsite trykšti šlykščiu melu? Jeigu nebūtų buvę Prezidento Smetonos, Lietuva būtų buvusi Baltarusijos mentaliteto. Jis išlaikė tautą ir Lietuvą kaip valstybę. Jeigu būtų "tryškęs" meile Stalinui, būtų nepasitraukęs į Vakarus. Jis gyvas buvo pati dodžiausia sovietinam rėžimui ir vietos komunistėliams rakštis, tad ir buvo pasistengta, kad jo neliktų. O Smetona buvo ir liks pats iškiliausias Lietuvos Prezidentas. Daugiau...

Baltarusiai, ar anksčiau vadinami gudai, jokiu būdu nėra žemiau, tai mūsų istoriniai broliai ir daugeliu atveju bendražygiai bet jų kraštas, užėjus sovietams, labai liko surusintas, o ir dabar yra taip stipriai surišti su Putino rėžimu kalbiniais, kariniais ir ekonominiais saitais, kad ten tikriems baltarusiams dar teks gerokai pakovoti už jų tautinį orumą. Gudai buvo LDK dalimi, tad mes turime labai daug bendros ir garbingos istorijos. Gerai, kad nemaža dalis jų tai suvokia ir gerbia. Ir dabar jie verti pagarbos, nes didelė dalis tikrai saugo didelė dalį mūsų bendro istorinio ir kultūrinio palikimo. Už tai jiems tik ačiū, nors kaip kas ir ten linkę matyti tik savąją pusę, kaip visos LDK svarbiausią ją dalį. Čia mūsų abi tautos, abiejų tautų istorikams dar teks rasti bendrą vardiklį. Bet tai gali būti tik tada, kai baltarusių tauta savo žemėje turės lemiamą žodį, tikrąją demokratiją. To jiems nuoširdžiai ir linkiu. Daugiau...

Grybauskaitės vaidmuo istorijoje dar neaiškus. Nėra aiškūs jos iškėlimo (ne iškilimo) motyvai. Kol kas galime kalbėti tik apie jos politikos vingius, o istorinė vieta ir vertė paaiškės tik po 50 metų, kaip, beje, ir kitų politinių asmenybių. Daugiau...