Atgal Kita Ankstesnė

G. Mažeikis. Girdžiu veidmainiavimą: užuojautą aukoms su Bastilijos šturmo ir revoliucijos idealų ignoravimu

Reikia juk įtikinti runkelius, kad merkelinė šyza, apleidusi europą teroristais, čia nė prie ko! Madaug. Čia viskas yra gerai! O blondinė šypsosi šyzai ir visą savo nuo tautos nusuktą meilę jai dovanoja!!!! Kad tauta patirtų ir išgyventų tai, ką patyrė prancūzai.... Tada blondinė apsiašaros (viešoji akcija), o merkelinė šyza tai nušluostys ašarą..... Turėsime iš malonumo ištirpusią blondinę.... Visa kita - blondinei nė motais! Daugiau...

Rimtai šnekant, visa ta laisvės apologetika tėra tėvų išvarginto vaikėzo maištas. Maždaug- Į bažnyčią neisiu ir nesižegnosiu, jūs suaugėliai man pačiam nekamandavosit..Ir t.t.maždaug taip. Daugiau...

Nesuprantu kas čia per straipsnis, kokie čia norai kankina Mažeikį? Gal autorius pergyvena, kad nevyksta revoliucijos kurios išlaisvintų vaikų pornografiją, atvirus ir „necenzūruojamus“ lytinius santykius, pavyzdžiui klasėje koks devintokas „užsiverčia“ ant suolo patinkančią mokytoją. Na ir markizo de Sado pavardė įpareigoja: lupti ir mylėtis? Ak ne tai jis turėjo galvoje? O tai gal galima konkrečiau, nes atrodo kaip apsipūtus rašyta... Daugiau...

"ES nuo pradžių yra liberalusis, o ne socialinis, ne socialistinis projektas" ES nuo pradžių buvo krikščioniškas projektas, - "community of people deeply rooted in Christian basic values" (R. Šumanas) O su incesto legalizavimo ir naujo požiūrio į sadomazochizmą idėja gal galėtume prasiveržti į ES nuomonių lyderius? - imkitės lobizmo Seime Daugiau...

Cha cha :) Tendencijos yra tokios, kad liberalizmas yra kaip i virsu issauta raketa, kuri turi per mazai kuro :) Jau visos siules sprogineja ir nepavykusi raketa pradeda kristi zemyn. Autorius, apzerges ta raketa, kaip arkliui dar sukalioja "Nooo", "nooo", bet.... Raketa jau "nevalit". Lol :) Daugiau...

Aš pasakysiu- nepanašus jis į Kacą ir apskritai ko gero neapipjaustytas, bet VDU irštvos ir kitų irštvų direktoriams komandavotojams, tai nė motais- jiems "gintarėlis" panašus į didelį ir baisų , bet patrauklų žydą.. Visi jo nekenčia, kai pamatysi nuotraukas, suprasi kodėl "cosmopolitano" žurnalas tau teisybę pasakys.. Daugiau...

Diskutuoti nera su kuo. Sakote, profesorius ? Tikrai? Nors manau teroristo sunkvezimis atitiko tuos idealus,kuriuos propagavo de Sadas. Kvailiai su skirtingomis ideologijomis vis tik lieka kvailiai. O kartais tokie buna ir profesoriai. Daugiau...

Iš kur atsiranda tokie prof kaip Mažeikis? Prisisiurbė bolševikinių idėjų Leningrado univ. Kaip ten Leninas sakė apie virėjas, rodos, sakė: kiekvienas mažeikis gali būti profesorius. Prof vardą jam suteikė Šiaulių U, nes reikėjo filosofijos katedrai vedėjo, o nesolidu, jei tokioje mokymo tvirtovėje vedėjai ne profesoriai Daugiau...

Lenkija įvedė atrankinę sienų kontrolę, kad įtartini veikėjai neprasiskverbtų, šiais metais sulaikyta 70. Reiktų ir Lietuvoje tokius sulaikyti pagal požymius: augina barzdą kaip Marksas, šneka lyg lietuviškai, bet nesuprantamai ikibastiliškai, sakosi esąs filosofijos profesorius iš VDU, Daugiau...

Kai kuriems nepatinka - tai atsakymas - skausmais prancūzai dėl nelemtų savo praeities klaidų dar nevienasyk kentės nuo netikėto terorizmo. Jeigu keletas rusų kariuomenės brigadų išsilaipintų prancūzų žemėje - tai tikrai jie būtų sutikti su gėlėmis ir ovacijomis. greitai padarytų tvarką ir tada prancūzai gal ir suvoktų kodėl jie nori įsteigti bent keletą karinių bazių prancūzų žemėje - liktų ilgam ir glaudžiai bendraudami vienądien pamatytų, kaip ne tik jų žemėje, bet ir valdžioje daugumą sudarys svetimtaučiai Daugiau...

Už visų revoliucijų, nesvarbu kokiame amžiuje...ar pradedant Spartako sukilimu, antikos laikais, Prancūzų, ar bolševikų Rusijoje..matosi ausys, socialinių, ekonominių, laisvių ir kitų modernių dalykų....Įdomus faktas Britanijoje BREXIT...gal tai liberalizmo, ekonomikoje, kai valstybė menkai kišasi į verslą paskutiniai atodūsiai...Ir britų valžia, dėl daugumos piliečių skurdo kaltina emigrantus iš kitų šalių...Tai tik trumpalaikė išeitis...Nors mes žinome, dėl kuo prasidėjo pirmasis pasaulinis karas...nuraminti nuskurdusius piliečius...per patriotizmo prizmę...Taip, kad daug klausimų ir dėl to terorizmo kuris vyksta Prancūzijoje...o šaltinai...kas valdžioje... Daugiau...

Nereikėtų į straipsnį rimtai žiūrėti. Tai tik intelektualinė provokacija. Provokacija visiškai atitinkanti akademinę konjunktūrą "pažangiosios filosofijos" sluoksniuose. Jei kas nors norėtų nekonjunktūriškai paprovokuoti, galėtų parašyti staipsnį apie inkvizicijos atkūrimo reikalingumą kovos su terorizmu kontekste. Žodis inkvizicija nieko blogo nereiškia. Be ironijos ir ne provokacija: inkvizicija tikrai ne keiksmažodis. Daugiau...

Kad rimtai į šį straipsnį ko gero tik pats vienintelis autorius žiūri. Tik, tiesa, pamiršo, pasidžiaugęs markizo De Sado išlaisvinimu, pasiūlyti plačių pažiūrų aristokratui plačiai geidautiną etatą mūsiškiame Seime- ir būtinai su geležiniu bizūnu.. Daugiau...

Graziai skamba,yra teisybes,bet kiekvienas zmogus turi tureti tavo issilavinimo lygi,kad pasiektume;humanite,igalite,fraternite ?Ar zinai,kiek zmoniu sugeba baigti vidurine Mokykla?Egoizmas-pavydas ir kerstas klesti!Taigi,gal vel reikia pradeti nuo nulio? Daugiau...

Iš vienos pusės kairuoliška politika patraukli, nes, bent jau deklaratyviai, atstovauja vargingiau gyvenančios visuomenės dalies, kuri be to yra ir socialiai pažeidžiamesnė, interesus, o ne galingųjų išnaudotojų. Iš kitos pusės - tiek visokie leftistai, kurių šaknys neišvengiamai siejasi su masonų proteguotu marksizmu, tiek beširdiškas liberalizmas iš esmės yra to paties medžio vaisiai. Ir pragmatiškieji liberalai, ir kovingieji leftistai yra itin aršūs Bažnyčios ir prigimtinio moralinio įstatymo priešai, buldozeriu varantys agnostinę laicistinę ideologija. Ir vieni, ir kiti inspiruoja nesuskaičiuojamas iniciatyvas, nesuderinamas su prigimtiniu moralės įstatymu, terorizuoja visuomenę primesdama jai „tolerancijos" imperatyvus, kurie galioja tik jų atžvilgiu, o prieš kitus vykdomos patyčios ir netgi represijos. Didžiojoje Prancūzijos revoliucijoje matau tik masines žudynes, jūrą nekaltų žmonių kraujo ir buržuazijos pergalę prieš senąją aristokratiją. Paprasti žmonės iš to naudos gavo nedaug. Prastuomene toje revoliucijoje pasinaudota tik kaip patrankų mėsa, beprasmiškai pralietu krauju padėjusia kai kam pasiekti savo egoistinius tikslus. Nepalaikau vis labiau įsigalinčio homoseksualizmo kulto, feministinių judėjimų, eutanazijos, abortų, dirbtinio apvaisinimo versle švaistymosi žmonių embrionais praktikos, kontracepcijos nuo pat mokyklos suolo, o leftistai su liberalais tai labai vieningai ir draugiškai proteguoja. Tai kieno interesus atstovauja kairuoliai? Samdomųjų darbuotojų, bet tik tų, kurie pardavę sielą šio pasaulio kunigaikščiui? Daugiau...

Prancūzijos valdžia labai neprotingai elgiasi: priėmė į savo šalį milijonus imigrantų musulmonų, o po to viešai atvirai prisideda prie JAV vykdomo musulmonų naikinimo (genocido) Irake, Libijoje, Sirijoje. Paskui štai pasekmės. Imigracijai - NE! Atbėgėlių priėmimui - NE!! Musulmonų genocidui - NE! Daugiau...

EU jau bemaž dvidešimtmetį yra tapusi socialistų ir leftliberalų bendru utopiniu projektu - sorry, bet jis neveikia. Būtų buvę visai nekas, bet su sveiku protu niekad nesipykstantys britai pirmieji Europoj pasakė, kad karalius yra nuogas. Tokių tiesos nebijančių bus ir daugiau - Olandijoj, Danijoj, Švedijoj, Prancūzijoj. O left-ufonautams iki artėjančio visiško jų fantazijų kracho dar liko vienas kitas revoliucinis "sekso žaisliukas" - vokiečių žalieji skuba įstatymiškai įteisinti incestą, olandų ir danų "revoliucionieriai" - pedofilų politines teises ir reglamentuoti seksą su mylimais gyvūnėliais.... :D. Skubėkit, De Sado fanai - nes jus netrukus nušluos ne kokie nors "atsilikę reakcingi viduramžių klerikalai", o eilinių biurgeriškų XXIa. Europos piliečių referendumai... :D. Daugiau...

Nenori suprasti, jog prancūzų revoliucija - tai visų pirma iki tol žmonijos istorijoje nematyto masto masinės nekaltų žmonių kankinimai ir žudynės to pačio de Sado lygio pamfletistų propaguotų "proto" ir "apšvietos" vardan.Ne tik Paryžių, bet ir ištisas Prancūzijos provincijas "laisvės" ir "pažangos" vardan revoliucionieriai užliejo kraujo upėmis - barbariškai skerdė ne tik aukštuomenę, kunigus ar vienuoles, bet visų labiausiai paprastus dievobaimingus valstiečius nes šie nenorėjo suprasti mūsų VDU propesoriaus įkvėpėjų mokslo... Kažkas panašaus žemėje vėliau dėjosi tik bolševikų ir Stalino valdžios metais, kai šie galvažudžiai skatino žmonijos progresą ir skubino istorijos vyksmą.... Bet čia dzin. Daug svarbiau būtų sužinoti, iš kur ir kaip tokie propesoriai gauna profesorių laipsnius? Ir kodėl? A? Daugiau...

Liūdesys ir apmaudas apima žinant, jog visą šią apsirūkiusių trintukų (ir š..dmalių) fauną mes patys turime visi išlaikyti per valstybės biudžetą savo pačių ir mūsų vaikų degradacijos labui Daugiau...

Vienas jums artimas paziuromis komentatorius teigia, jog yra katalikas ir nepritaria lygybes, brolybes bei laisves idealams. Argi ne katalikiska vertybe yra brolybe, "broliai ir seserys"? Argi ne krikscioniska yra tautu lygybes pries Dieva ideja? Juk Kristus budamas zydas nesake, kad jo tauta isrinktoji. Laisve? Nepamenu, gal jus geriau zinote, ar Kristus ka nors dare prievarta, ar kada smurtavo? Atleiskite, bet visai negalvojate... Daugiau...

Kai žmonės norėdami išsaugoti savo postus, toliau gieda giesmelę - mūsų jie neįbaugins. Iš tikrųjų saugomos ne vertybės, nes per didžiausią vertybę - žmones - važinėjasi terorostai. Neintegruoti per keliasdešimt metų ir turintys Europos šalies pilietybę. Daugiau...

Ar nėra ir jūsų nuopelno, kad Vytauto Didžiojo universitetas virto lizdu, perinčiu jaunuosius leftistus ir anarchistus, kuriems nusispjaut į Lietuvą ir jos žmonių saugumą. Jie žvygauja apie pasaulį "be tautų ir sienų". Visai kaip prancūzų kruvinosios revoliucijos ideologai ir jų pasekėjai trockistai. Daugiau...

Tai šių dienų tušti paistalai ,pasitelkus kelis mandresnius pavadinimus ir savaip sau naudingais išvedžiojimais.Šiandieninis Nicos kraupus įvykis neturi nieko bendro su Prancūzijos revoliucija ir nereikia vaidinti didelių intelektualų.Dabartiniais laikais užtenka pasiskaityti kiek daugiau knygelių ir gali vadintis filosofu.Liežuviu plakti yra nemažai norinčių.Ir iš to duoną valgyti,tik Lietuvai nuo to nelengviau.Kiekvienam profesoriui po universitetą pristeigta.Ar ne per daug universitetų,kad Šiaulių universitetas prieš kurį laiką pabadė čigoniškais būrimais užsiimti. Daugiau...

Kazkas taipogi yra pasakes, kad laisve yra pagrindine visuomenes ir zmogaus tobulejimo prielaida. Ziurekite, pas mus Europoje, iki laikotarpio apie kuri sneka Mazekis, nebuvo religines minties laisves. Uz tai ka turejo Europa? Fanatizmo sejama smurta, pogromus, inkvizicijos lauzu sviesa. Pavyzdziui Indijoje, kuri yra daugumos religiju lopsys, to nebuvo. Net prie sventyklu ten nuo seno buvo galima skelbti radikaliausia ateizma, uztat religine mintis ten pranoksta europietiskaja. Daugiau...

Sio straipsnio tikslas - kvietimas kovoti uz europietiskasias vertybes: veiksmu ir zodzio laisve istatymu ribose, uz lygybe ir brolybe tarp ivairiu tautu, rasiu, konfesiju. Puikus straipsnis, manau, Prancuzojoje susilauktu atgarsio. Bet pas mus jakobinu dvasia butu naudinga vien geju teisems itvirtinti. Daugiau...

Pagal DABARF GALIOJANCIUS Kataliku Baznycios kanonus 14os metu mergaite yra tinkama santuokai ir kiekvienas katalikas naslys kad ir sulaukes 65 metu turi pilna teise geisti kaimynes 14os sulaukusios mergaites paimti "i zmonas". baisu, kai griaunamos baznycios itvirtinos vertybes :) baisu, kai zmones turi teise pasirinkti patys. Daugiau...

Kol profesorius Gintautas Mažeikis varinėja savo paistalus apie teroro aktą, kuris, atseit, "buvo nukreiptas prieš duris, už kurių tūno galingos revoliucijos dvasios", Prancūzijos gydytojai ryžtingai kovoja dėl sužeistjų dešimčių gyvybių išsaugojimo. G.Mažeikis '"šiandien girdi tą patį veidmainių šnekėjimą: užuojautą aukoms su visišku Bastilijos šturmo ir revoliucijos idealų ignoravimu" ir paaiškina skaitytojui, kad '"šia prasme teroristai yra sąžiningesni". O juk tokios nesąmonės gali tapti naujo teroristinio akto užuominomis. Ypač, jei "teroristai teisesni..." Gal G.Mažeikis ne VDU profesorius, o tik "prapiesarius", kurį turi mokyti studentai... kaip barzdelę prižiūrėti... po plaukelį... Daugiau...

Lepsuso nesitikėjau. Dažnai vaidini išminčių, bet pasirodo, kad nepertoliausiai nutolęs nuo eilinių runkėlių. Užjauti aukas? O tų aukų, prancūzų žiauriai išnaikintų Afrikoje, jau nebe užjauti? Gal net nežinai kokio tai buvo masto skerdynės? Taip, profesorius Afrikos prancūzams neprikišo (nors privalėjo), bet visemas komentatoriams iki profesoriaus lygio priaugti nėra jokių šansų. Gimęs šliaužioti neskraidys. Tad šliaužiokite ir nerašinėkite savo kvailų minčių viešai pajuokai. Daugiau...

Gerai būtų, kad libertarai, prieš lįsdami čia su savo morališkai bankrutavusia pasaulėžiūra, nusiplautų kraują nuo alkūnių. Visi šie plepalai - tik mėginimas išsisukti nuo klausimo - kas kaltas. Kas sąmoningai prisikvietė musulmonų ir apgyvendino juos savo valstybėse, iš esmės pakeisdami etninę valstybių sudėtį ir tolerantiška krikščioniška religija grįstą pasaulėžiūrą, kuri ir leido išsibujoti šitiems "kovotojams su tamsuolišku klerikalizmu"? Jei ne sąmoningas potencialių teroristų perkėlimas į ES, visi šie šimtai žmonių būtų dar gyvi. Nereikia užuojautos. Reikia atsakomybės. Jie, matai, tikėjosi pigios darbo jėgos ir incesto. O gavo... dabar būtent išprotėjusiems libertarams laikas atsakyti už nekaltai užmuštus žmones. Daugiau...

Štai su tokių kaip Mažeikis , godi valdžiagyvių ir vergvaldžių gauja nori Lietuvą užtvindyti migrantais . Išsigimėliams nusispjauti kad Lietuvoje gali Lietuvių tauta tapti mažuma , kad iš ramios ir stabilios Lietuvos pasidaryti teroristinių išpuolių zona. O visa politprostitutinė Lietuvos žiniasklaida užversta tokių nusikaltėlių prieš Lietuvių tautą straipsniais. Daugiau...

O tai kaip čia, jus kažkas surišo ir nebeturite rankų? Beje, kariniu požiūriu tas karas prieš ISIS tai kažkokia nesąmonė. Žinoma, kiekvieno musulmono nesukontroliuosi, tačiau atkirsti juos nuo finasavimo šaltinių, tokių kaip kaip naftos gavybos vietos, nebūtų sudįtinga. Aplamai, tenka apgailestauti dėl to konflikto prieš musulmonų pasaulį, nes ten yra daug įdomių dalykų, tačiau jų pasirinkti kovos būdai, gali pažadinti tuos jakobiniškus gaivalus europoje. per mažai nepasirodys. Daugiau...

Arba viskas kartu, arba jūs veidmainiai. Bet tai prievartinis jungimas ir demagogija. Socialinė pažanga,socialinės laisvės žmonių santykiuose nenumato automatiškai kokie (kokio laisvumo) turi būti šeimos ir seksualiniai santykiai visuomenėje. Tai atskiras klausimas,net jei revoliucingam markizui de Sadui atrodė kitaip. Daugiau...

Bet visa žmonija ant pražūties slenksčio dėl besaikio dauginimosi. Pe r 13 metų žmonių Žemėje padaugėja milijardu. Ekologinės perspektyvos baisios. O jis čia gąsdina mus Vakarų demografiška mirtimi. Viena viltis kad musulmonų , indusų kraštai irgi paseks Vakarų pavyzdžiu ir taip pat pradės demografiškai "išmirti". Ženklų yra,bet jie kol kas perrsilpni. Daugiau...

Kol nesugriuvo SSSR ,Maskva globojo dešimtis jei ne šimtus visokių revoliucinių judėjimų visame pasaulyje ir aprūpindavo juos kalašnikovais,kovai su kapitalistais ir Amerikos imperialistais.. Amerika aišku nesėdėjo rankų sudėjusi. Jeigu dabar Maskva neturi jėgų tęsti buvusią politiką, tai nereiškia kad Rusija dabar gera,o Amerika bloga. Amerika nusistačiusi prieš diktatūras ir nieko čia nepadarysi, geriau susitaikyk su tuo faktu. Daugiau...

Ačiū Viešpačiui viena imperija TSRS sugriuvo , tačiau liko tokia pati ir dar agręsyvesnė JAV imperija . Absoliučiai jokio skirtumo tarp TSRS imperijos ir JAV nėra nes jų politika paremta karine jėga po visą Pasaulį. Jei viena agresorė skatino komunistines revoliucijas , tai kita " demokratines " . Tačiau šiomis dienomis nelabai pastebėtas , tačiau labai reikšmingas įvykis įvyko . Tai kad Kinija atvirai visam pasauliui parodė pavyzdį pareiškusį : Mes nepripažystame Hagos teismo . ( po to kai hagos teismas paskelbė nepalankų Kinijai verdiktą dėl Pietų Kinijos jūros ) Domiuosi tarptautine politika ir akivaizdžiai matau kaip po 2008 metų krizės Vakarų pasaulio dominavimas su kiekvienais metais silpsta. Ir tai akivaizdžiai matosi . Tai realybė ir nereikia užsimerkti prieš ją. Daugiau...

Kur buves, kur nebuves ir sitas kulturinio neomarksizmo apologetas pragydo. Veidmainyste cia nebent tik autoriaus uzuojauta aukoms paraleliai garbinant antikrikscioniskaji multikulturalizma. Nors bendrai, gal ne tik autoriaus, visas VDU patapes Frankfurto mokyklos kulturines revoliucijos "proletoriato" kalve. Daugiau...

Autoriaus minimas "veidmainiavimas" greitai baigsis. Ateis Marina Le Pen ir viskas stosis į savo vietas. Na o jeigu taip nutiks, kad Marina neateis, tuomet po 15-20 metų ateis koks nors "Mustafa-Abdula" ir įves Prancūzijoje Šariatą. Tai ne fantazijos. Tai galima įrodyti matematiškai apskaičiuojant demografinius procesus, vykstančius Europoje. Ir ypač Prancūzijoje. Kaip sakoma, Jūsų teisė rinktis :) Daugiau...