Atgal Kita Ankstesnė

Sovietų partizanų plėšikavimai Ukrainoje: prievarta, ištvirkavimai ir net kanibalizmas

Išvadavo matai jie mus ir dar užsiliko 50-čiai metų. Jei išvaduoji kokią tautą, bet pasilikti tai nebūtina, kitaip vadinsis okupacija o ne išvadavimas. Kiekvieno okupanto tikslas yra kuo daugiau atskiesti vietinį genofondą su savo genofondu. Youtube yra daug medžiagos kaip Rusija į kitų tautų teritorijas, traukiniais priveždavo rusų iš Rusijos glubinkos. Suomija pasipriešino ruskiams ir išvengė bet kokio rusinimo pas save ir dabar normaliai sau gyvena. Ir nėra Suomijoje jokių gegužės 9-sios, nėra Suomijoje rusų dienų ir kitų grynai rusiškų pseudo "švenčių". Tų pačių stribų palikuonys dabar parsidąvę priešui, loja komentaruose ir reiškia nepasitenkinimą. Partizaniniame kare mūsų seneliai šaudė raudonuosius parazitus, negailėdami jėgų. Eh gaila, jėgos buvo nelygios. Daugiau...

Esminis skirtumas tarp musiškių partizanų miško brolių ir sovietinių partizanų yra tas,kad musiškių partizanų tarpe buvo nedaug plėšikavimų ir smurto prieš civilius,o sovietinių partizanų tarpe tai buvo masinis reiškinys.kremliaus troliai visada taip teisinasi,kai sakai ,kad sovietų okupantai per kelis metus išžudė keliasdešimt tūkstančių civilių lietuvos gyventojų,jie atsikerta,kad lietuvos partizanai nužudė keliasdešimt koloborantų.kai amerikiečiai sakė,jog stalino režimas sukišo į konclagerius virš 50 milijonų savo gyventojų ir keliolika milijonų nužudė,sovietų troliai atkerta - užtai amerikoje kelis tūkstančius juodaodžių nužudė ar kitaip nuskriaudė,kai troliams rodai dokumentus,kad sovietų armija išprievartavo apie 2 milijonus vokiečių moterų ir mergaičių,šie atkerta ,kad vokiečiai išprievartavo keliasdešimt tūkstančių rusių.esmė nusikaltimų mastai,rusų partizanų ir rusų okupantų nusikaltimų kiekiai keliasdešimt kartų didesni negu jų priešininkų nusikaltimai Daugiau...

Pas mus ir panasiai buvo mociute pasakojo diena stribai po kleti banditu-partizanu iesko o nakti banditai-partizanai ar kaip juos vadint kletyj ieskodavo o rasdavo lasiniu palti ir pasimdavo, galvokit kaip norit bet abeji geri fruchtai buvo Daugiau...

Jei išvaduoji kokią tautą, bet pasilikti tai nebūtina, kitaip vadinsis okupacija o ne išvadavimas. Kiekvieno okupanto tikslas yra kuo daugiau atskiesti vietinį genofondą su savo genofondu. Youtube yra daug medžiagos kaip Rusija į kitų tautų teritorijas, traukiniais priveždavo rusų iš Rusijos glubinkos. Suomija pasipriešino ruskiams ir išvengė bet kokio rusinimo pas save. Dabar normaliai sau gyvena. Ir nėra Suomijoje jokių gegužės 9-sios, nėra Suomijoje rusų dienų ir kitų grynai rusiškų pseudo "švenčių". Tų pačių stribų palikuonys dabar parsidąvę priešui, loja komentaruose ir reiškia nepasitenkinimą. Partizaniniame kare mūsų seneliai šaudė raudonuosius parazitus, negailėdami jėgų. Eh gaila, jėgos buvo nelygios. Daugiau...

Tarybiniu lietuviu partizanu nebuvo ,o buvo diversines grupes ,siunciamos is Maskvos ir dar jei ne musu misko broliai, tai ruskiu Lietuvoje butu privaziave nemaziau kaip Latvijoje,bet iki beveik sesiasdesimtu metu jie bijojo vaziuoti Daugiau...

Tik 1 zmogus parase ir ui tai nenugincijama tiesa??juokingi pigios sensacijos jeskaciai..pvz Suvorovas..tipo istorikas tipo "rasytojas"buvo GRU rezidentui Germany...kol sumanus amerikieciai is CZV jam ne pakiso "grazu"berniuka"zinant rusu poziuri geju atzvylgiu..ipac tokioje strukturuje tad USA gaudavo visa info..kai Suvorovui iskilo pavojus demaskuojant jisai "pabego )USA link.nai kadangi amerikieciams jisai jau ne buvo reikalingas tad jam tereikiejo rasyti istorinios pasakos del ekzistavimui link...kad bent kieik uzsidirbti... Daugiau...

Reikalas tame, kad taip vadinami "kovotojai su fasistais", iseiti is musu zemes pamirso ir uzsibuvo cia 50-ciai metu. Taip vadinami musu "isvaduotojai" naikino musu valstybinguma, treme mamas su kudikiais ant ranku, treme inteligentus, zude musu partizanus ir t.t. Kiek sovietzmogiu man dislaikins))))) Daugiau...

Dauguma esame girdėję apie lietuvių partizanus – liaudies didvyrius, kurie aršiai kovėsi su komunistiniais grobikais. Tačiau realybė, tikroji istorija smarkiai skiriasi nuo viso to, kas buvo pasakojama lietuvių istoriografijoje. Tik dabar pradedama kalbėti apie intrigas, mūšių vengimą, masinį plėšikavimą, prievartą, tarpusavio vaidus dėl moterų, visuotinį, ištisus mėnesius trunkantį girtuokliavimą ir net kanibalizmą. „...Griebia viską, kas pasitaiko po ranka, ima net antklodes, paklodes, reikalingus ir nereikalingus apatinius drabužius.„ „Ko nors neduosi partizanams – gyvybę atiduosi. Iš senuko Lazario... kelnes norėjo atimti. O jis: „Neduosiu, tai man laidotuvėms!“ Iššovė kažkuris miško brolis: „Štai tau, seni, ir mirtis.“ Daugiau...

Tai daroma ne šiaip sau. Kremlius puikiai žino, kad "Miško broliai" lietuviams yra pasididžiavimas, gąlintis užauginti naują kartą, nekenčiančią Rusijos. Todėl ir ateityje matysim daug Partizanus juodinančių komentarų. Nuo civilių kaimo žmonių priklausė partizanų įšlikimas - maistas, rūbai, nakvynė ir pan. Partizanams buvo naudinga turėti kuo daugiau civilių draugų. Kaip galima žūdyti civilius, jei nuo jų partizanai gyvybiškai priklausė? Logiškai nesiriša. Dar iš nei vieno iki šiol nesu nieko konstrūktyvaus apie tai išgirdęs. Tik juodinti mūsų laisvės kovotojus sugeba. Daugiau...

Toks ilgas straipsnis,kad skaitai pradzia ir pabaiga,viskas suprantama,rusai nupiesti tik juodziausiomis spalvomis,musu taip pat ta pati dare,vieni kitus smauge ,zude,prievartavo,dabar jau mes kita giesme giedame, Daugiau...

Šlovė mūsų partizanams, kurie naikino raudonuosius parazitus! Kare ieškoti šventųjų neverta. Karas - tai ne dvikova ringe su taisyklėmis. Kas pirmas ką pribaigs, tas ir laimės. Ruso-mongolų ordos per daug didelės, kad su jais kariautum pagal taisykles. Šeimininkas gindamas savo žemę, visada bus pateisintas, nes jis ginasi savo teritorijoje, priešingu atveju, įsibrovėlis nužūdys jį patį. Jei tarp partizanų ir buvo "banditų" ar dar kokių ten, bet tai niekaip nesumenkina to fakto, kad Miško broliai kovojo už savo žemę ir ginė savo šalį nelygioje kovoje. Eh gaila, jėgos buvo nelygios. Vien jau už tai jiems verta paminklus statyti. Daugiau...

1944m gegužės 27d Baltarusijoje V.Kononovo vad sovietų partizanų burys sunaikino taikius "Malye Baty" kaimo gyventojus.Tarp jų ir tris moteris.Visi gyventojai buvo gyvi sudeginti.Tekla Krupak budama nėščia 9 mėn ištruko ir bandė begti,bet buvo pagauta ir įmesta į savo degantį namą. Daugiau...

Sovietų partizanų "Fakelų komanda" vadovaujama P.Provorov ,kurios sudėtyje tarnavo Zoja Kosmodejanskaja,vykdė pofrontės rusų kaimų padeginėjimą žiemos metu.Viename iš kaimų vietiniai valstiečiai pagavo Zoją nusikaltimo vietoje ir pakorė. Daugiau...

Tikrieji NKVD (ar GRU) paruošti diversantai buvo tikrai labai drausmingi. Šiame straipsnyje minima ''mėsa''. Iš Centro atsiunčiamoms grupėms, kurios vykdė joms iškeltas užduotis(pvz. likviduoti Iciko Meskupo likvidatorius, ar kokį objektą susprogdinti),čia aprašyta ''mėsa'' buvo tik bazė ir priedanga ''razviedkie bojom''. Daugiau...

Sovietiniai partizanai humaniškumu nepasižymėjo. Buvo atvejų, kai jie ne tik pavienius asmenis nužudydavo, bet ir išguldydavo ištisus kaimus. Antai 1944 m. sausio 29 d. Kaniūkų kaime pagalbinės policijos darbuotojai rado sudegintus kaimą, žmones ir išskerstus gyvulius. Grasinta sunaikinti Butvjimonių, Janiūnų, Stčulcų, Posolų kaimus, nes ir jų gyventojai aktyviai prisidėjo prie kovos su šiomis gaujomis, o be to, dauguma gyventojų buvo lietuviai. Nežinia, kodėl būtent Rūdninkų girioje radę prieglobstį raudonieji partizanai itin žiauriai elgėsi. Viena iš priežasčių galėjo būti ir ta, kad pietinėje Lietuvos dalyje miškai retai buvo “valomi” ieškant bolševikinių gaujų, retai rengtos baudžiamosios akcijos prieš juos. Ten buvusių “kovotojų” niekas nedrausmino, todėl jie plėšikavo. Jiems tiktų tai, ką Raguotis yra pasakęs apie Djakovo būrį: partizanai nežinojo, kas yra drausmė, eidavo kada ir kur panorėję - ir pas moteris, ir girtauti. Žmonių atmintin labiau įstrigo mirtį ir kančias nešdavę bolševikinių gaujų apsilankymai. Ypač nukentėdavo eiguliai ir jų šeimos, nes esą buvo žinoma, kad “vokiečiai kovai su partizanais tarp eigulių įdarbino šnipus”. Buvo įsakyta nustatytus tokius vokiečių agentus suimti ir apie tai informuoti centrą. Pranešimų apie eigulių dingimą esama iš Gražutės girininkijos Degučių valsčiuje. Buvo išžudytos neva įskundusios Jurgio žmones Senųjų Macelių kaimo eigulių Teodoro ir Jelmoko šeimos, terorizuotas Paliepio girininkijos miškininkas. Kiek eigulių ir jų šeimų nukentėjo nuo bolševikų gaujų, suskaičiuoti neįmanoma, nes niekas jų atskirai neišskyrė. Taip buvo suvedinėjamos sąskaitos su “buržuaziniais nacionalistais”, prie kurių buvo priskirti dauguma Lietuvos gyventojų. Patekę į nelaisvę lietuvių kariai būdavo nukankinami be šūvio: jiems išdurdavo akis, nuplėšdavo ausis, juos peršaudavo sprogstamosiomis kulkomis. Daugiau...

1942 orams atšilus, įvairiose vietose pasirodė ne tik pavienių ginkluotų asmenų, bet ir ištisų gaujų. Kai kur beveik kas naktį jų nariai užsukdavo į artimiausias sodybas ir ten nesivaržydami reikalaudavo maisto, rūbų, visokių jiems reikalingų paslaugų. Buvo atvejų, kai ginkluoti asmenys užpuldavo ir žudydavo taikius gyventojus, daugiausia lietuvių ūkininkus bei buvusius partizanus, t.y. Birželio sukilėlius. Beginkliai ūkininkai neįstengė pasipriešinti tokiems gaivalams ir baimindamiesi smurto vykdė visus jų reikalavimus. Daugiau...

Dabar tik aiškėja, kad 1942m. vasarą, iš žiemą Rytų fronte susidariusio ''Rževo kyšulio'', buvo planuojama prasiveržti iki Rygos įlankos sunaikinant vokiečių armijos grupę ''Centras'' ir atkertant armijų grupę ''Šiaurė''.Bet (tada dar ''armijos generolo'')''Ž(i)ukovo ''genijaus'' dėka prie Rževo įvyko didelės Raudonosios Armijos (iš)skerdynės. ir taip išeitų, kad šioje kryptyje veikusios ''diversinės - žvalgybinės'' grupės kai kuriam laikui buvo atšauktos. Pasiliko tik ''mėsa'' kuri buvo naudojama ''liaudies karo'' propagandai, o po karo buvo ''išdidvyrinta'' ir nau Daugiau...

Straipsnio autorių raginčiau pasiskaityti laisvą Ukrainos spaudą, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje ir tie įvykiai yra daromi nepriklausomos Ukrainos armijos karių. Taip pat ten rašoma apie Ukrainos Oligarchus ir apie Gerb. Prezidentą Porošenką, kuris karo su Separatistais metu rūpinosi savo milijonais. Daugiau...

Su tokiais gamtos turtais dar turėti skolą reikia neeilinių sugebėjimų.Šiuo metu bendra Rusijos skola užsieniui yra 515 milijardų dol.Su valstybės struktūromis susijusi skola 270 milijard. 25% BVP Daugiau...

Jie niekada nemoka - kaip toje reklamoje. ubagai ir sukčiai, žudikai ir melagiai. šimtus metų tas pats tęsiasi nuo mongolų laikų. pati maskva mongolams duoklę rinko, kol sutvirtėjo. pati maskva rusus skerdė ištisais miestais - ko vertas vien tik novgorodo išskerdimas. o ką jau ten kalbėti apie kitas nuo laisvės "išvaduotas" tautas. Daugiau...

Jie nors naikino nacius.o ka dare tipo lt partizanai. ? Naikino Rusnacius ir jų kolabus. Jų dėka mūsų kaimas paliko lietuviškas. O galėjo būti kaip Latvijoje kur okupantų valdžia į LR kaimus suvežė tūkstančius rusų. Daugiau...

Lietuvių partizanai kaip vienintelė teisėta valdžia, galėjo bet kurį rusų okupantą ar jo parankinį teisti ir bausti pagal karo meto įstatymus. Rusai jokios teisės neturėjo nieko lietuvoje bausti, nes jie patys prakeikti okupantai. Daugiau...

1960 m Žitomiro raj. Olevsko kaime atsirado pirmasis televizorius,kurį pažiūrėti susirinko visi kaimo gyventojai.Jie ramiai žiūrėjo kai ekrane per filmą žygiavo vokiečiai...o kai pasirodė raudonieji partizanai tai visos bobutės klykdamos "kožadiory" išsilakstė... Daugiau...

O ką jie išdarinėjo?Jie skriaudė tik vieną tautą,o kitų nelietė.Kas laikėsi jų įstatymų tie visai nenukentėjo...tiek Prancūzijoje tiek Lietuvoje.Jei vokiečių kareiviai paimdavo pieno bidoną tai būtinai jį valstiečiui grąžindavo....jei reikėjo arklio tai paimdavo iš trijų vieną....o totoriai-mongolai(raudonoji banditų armija) atimdavo viską ir dar šeimininką nušaudavo. Daugiau...

Patys raudonieji nacius apginklavo ir išaugino (gi TSRS vokietijos sąjungininkė buvo susaistyta visomis sutartimis kurias patys pasirašė). Ir lietuvą maskvos mongolai okupavo prieš vokiečius. ką rusai darė - rusai lietuvius žudė va ką jie darė lietuvoje labiausiai. Daugiau...

O kiek teko kentet Lietuvoj tai baisybe neleidzia kalbet apie tai bet kurie tai isgyvenom tai nelinkiu niekam to bepatirt o ta propoganda gal ir gerai nors nezinos tie kurie to nemate o kuriems senatve neistrins is atminties nei stribu nei miskiniu Daugiau...

Pakele koja kito kvapa.Siuo atveju mes nei praktiskai , nors siek tiek neturim galimybes pasitikrinti tiesa ar ne tiesa.Svarbu , kad pas mus kas straipsnyje destoma , yra oras isplautom smegenym atskirom personom. Po karo kulkom toks persona gertu arielka kibirais...Manau nesuklysiu sakydamas ,kad tokios knygos ir straipsnio daug kas tikejosi ,kaip priespastatymas knygai ''MUSISKIAI'' ir musiskiu ,badziusiu durklais nescias mamas,teisinimui... Daugiau...

...Bet kad toks,kaip tu pseudopatriotas,kuri uz subine parduodi Lietuva,...hm,-kaip tai vadinti?Jei gu isgama L.t.vadove,pasakys,kad reikia sunaikinti musu lietuviu tautos vertybes,-tu busi vienas is pirmuju,kuris ta prades daryti,naikinti tautiskuma!Juk tau nieko vertos tos lietuviu vertybes,palyginus su vakaroidinemis "vertybemis"!Apie ka as kalbu,pats supranti.Vardan ko tu cia savo subine draskai?Gal del tokiu,kaip Simonko,kad jie geriau gyventu?O,tauta,tau nusispjauti?Juk,ir tautos konstitucija pazeidinejama...kam tada ji yra parasyta,a?Velniai jus,o ne lietuviai!Partizanai,partizanai.,,,nus uka tema nuo realiu dalyku,issigimeliai! Daugiau...

Ir ka tu laikai tautos vertybėmis? Tai kad ant kitu moki lieti pagieža net nežinodamas kas jis... Tai tokios tavo vertybės? Vakaru vertybes matai vien tik gėju toleravima, o pažiurėk kaip pas juos gerbiami senjorai, kaip rupinamasi vaikais... Sėdi prie klaviaturos ištisas paras ir rupinasi ,,vertybėmis" kiršindamas kitus. Apsižvalgyk truputi... Daugiau...

Ko tu asile stumi ant Ignoto.baisiai protingu apsimeti tu ne tai kad lietuva parduotum,tu rusui ant lekstutesvuz dyką atiduoti.ir kuo tau blogos vakarų vertybes.man jos tinka.rusiškų vertybių jau atsiranda,užtenka. Daugiau...

Dauguma esame girdėję apie Lietuvos partizanus – liaudies didvyrius, kurie aršiai kovėsi su rusu grobikais . Tačiau realybė, tikroji istorija smarkiai skiriasi nuo viso to, kas buvo pasakojama Lietuvos istoriografijoje. Net dabar draudziama kalbėti apie intrigas, mūšių vengimą, masinį plėšikavimą, prievartą, tarpusavio vaidus dėl moterų, visuotinį, ištisus mėnesius trunkantį girtuokliavimą. Daugiau...

Rupiniesi ivanuška raudonuju partizanu prestižu? O tau jums išeiginiu nebuna? Net gaila jusu kai tiek daug dirbate bekurdami ta,, ruska myra" ... Gal paskui ilsitės Kryme už dyka, ar kontrabandinio parmezano duoda už korteles...? Gaila darbštuoliuku kurie net laisvo laiko neturi nueiti pas panas... Daugiau...

Skaitai,ir nesupranti ka!As juk rasiau,kad kai pasakodavo man tie zmones,kurie mane uzaugino(niekada nemaciau savu tevu),mes pykdavomes.Nes as negalejau klausyti apie tai,kad partizanai galetu ka nors bloga daryti patiems lietuviams.Deja,kai nuvaziuodavo i ju teviske,ten taip pat ta pati kalbedavo.Be to,taip vadinama mano motina,gyveno tame name,labai strateginiame,kalvos miskai ir t.t.butent ten daznai rinkdavosi miskiniai,tad daug ka girdedavo.Is seimos nenusove nei vieno,vien delto,kad kai kurie partizanai buvo suristi giminystes saitais.Tuo metu,Lietuvoje buvo gausios seimos.Tiesa,medziojo mano busima kriksto teva.Tai tiek.Bet tai nieko bendro neturi su tuo,ka mums pasakoja Lt.issigimeliai,politikai.Mes kovosime del savo tautos islikimo! Daugiau...

...As savo laikais nestojau i pionierius,nestojau o joki komjaunima,net SSSR armijoje to nedariau,ka labai nustebinau xaxolus(ten tarnavau,ten siek tiek gyvenau).Ir niekada neslovinau jokiu,komunistu ar apskritai jokio marksistu ir t.t.Ko neslovinu dabar,mirtino musu tautos prieso-liberalizmo!Teisybe ta,kad tikrieji zmonijos parazitai,visa laika lieka seselyje.POvz.,kodel jus nenorite suzinote,kas butent vyko tais 1945-1953 -iaisiais metais vakarau Europoje?Tode,kad numanote,kad galite ten rasti,ko visai nenorite,-teisybe!Adiu... Daugiau...

...tiesa ir turkai neseniai tapo lietuviu broliais...kultura panasi...mentalitetas...ir siaip jau baisiai panasus i musu!Laukiame nauju broliu!Nenuostabu,kad broliais tamoa ir afganistaniecii,-kai kad naujoji Lietuvos zvaigzde-na,tas is afganistano...kuris kalba lietuviskai.Indentiskas lietuvis. Daugiau...

...Bandera,Sukeviciu ir t.t.Ir zinome,(is Jaico-niucho interviu vienam Vokietijos TV),1940-aisiais SSSR zveriskai uzpuole Ukraina,ja okupavo,po to,lygiai tokiu pat budu,buvo uzpulta Vokietija(Hitleris vos nemire is netiketumo)....Tai vadinama Vokietijos demokratines R,aneksija,kuri tesesi iki siol!Na,sarkazmas,siaip jau,Bet tai teisybe.O,-kodel tu nerasiai apie mirties stovyklas pacioje vakaru Europoje 1945-1953 metais.?Lietuvos zmones to nezino,-tai ka,taip ir tylesi?Galiu duoti nuoroda,jei zinoma,kam idomu,-kas tos mirties stovyklos? Daugiau...

įmanoma atidžiau perskaičiau komentarus ir padariau išvadą ,kad Lietuvai daugybę nelaimių atnešusi šalis ir jos ''advokatai''---šventi ,be įgimtos nuodėmės , jiems kalasi sparneliai kaip angeliukams ,o aš ,lietuvis---fašistų ,žudikų ,banditų palikuonis .Ir tai man ,ir mano tautiečiams sako žmonės ,pilni priešiškumo ir pagiežos šaliai ,kurioje gyvena . Daugiau...

Čia reikia geeerai prisigerti,kad sugalvoti tokį str.pavadinimą :))) Sovietų sąjungoje Ukraina po Rusijos buvo didžiausia šalis,tad buvo ir daugiausia sovietinių partizanų,kurie pasak mūsų šaunios žiniasklaidos dar valgė ir savo tėvynainius? Daugiau...

...tai kur kas aktyvesnis Simonko (LGL) etatinis darbuotojas.Toks ispudis,kad Lt.homoseksualistai susimoke su Lt.vadovybe,ir bando idiegti Lietuvoje,amerikoniska liberalizma!Hm,-kantrybe truks lietuviu tautai viena karta. Daugiau...

Apie mūsų partizanus liaudis taip pat kūrė dainas, pav: Ateis pavasarėlis , gegutė užkukuos Ateis iš miško broliai, tau šikną ištarkuos:)))) mano senelio kaimynui taip buvo: pertraukė su tarka per pliką užpakalį ir dar druska apipylė, kad stribokam arklį atidavė, o kas jo klausė, atėjo stribai ir atėmė tą arklį. Daugiau...

"Rusijos ekspertai" atranda tokių dalykų apie rusus,kokių nesugebėjo atrasti net tų laikų geriausi Hitlerio ieškotojai iš Gebelso propogandinės komandos. Nesistebiu. Juk Stalininė ir Hitlerinė buvo Sąjungininkės. Ir ideologiniu ir kitais požiūriais. Tik kai nebegalėjo pasidalint Lietuva (ja dalijosi beveik metus) draugiškai nutarė dalintis nedraugiškai. Ir Gebelsas ir dešimtys rusų gebelsų (šiandieninių putinų) nors ideologiniai broliai bet tapo priešais kare dėl žemių ir vergų. Stalinas ruošėsi pulti 1942 pavasarį o Hitleris užpuolė 1941 vasarą. Kadangi Amerika bijojo Hitlerio ji pamačiusi kad turtingoji žemėmis ir žemės turtais Rytų Europa gali atitekti Hitleriui - APRENGĖ PAMAITINO IR APGINKLAVO rusų nacistus kurių Amerika nebijojo. Taigi TADA nebuvo reikalo ir laiko Rusnacių kolioti. O dabar yra - NBTR jau turi užgrobusi trijų šalių žemes ir pavergusi jų žmones. Daugiau...

Nemeluok,o jei nežinai tai pasidomek.už lendliza rusai pradėjo mokėti tik po karo.ir tik už tuos dalykus kurie tiesiogiai su karu nesusiję: maistas,rūbai ir t.t.už lėktuvus tankus ,karinės mašinas mokėti nereikejo. Tarp kitko rusai dar iki šiol pilnai už lendliza neatsiskaito,liko apie 100 mln. dolerių. Daugiau...

Proamerikinių komunistų ir "politinių"chebrų vadovaujamo durnių laivo šiandieniniai "Rusijos ekspertai" atranda tokių dalykų apie rusus,kokių nesugebėjo atrasti net tų laikų geriausi Hitlerio ieškotojai iš Gebelso propogandinės komandos.Šiandieniai durnių laivo proamerikiniai komunistai -propogandistai yra visų laikų pasaulio šauniausi.Dėdulės Hitlerio Gebelsas ar Stalino koks Molotovas su savo tų laikų propogandomis ir dūro stūmimu savo žmonėms yra tik darželinukai, lyginant su šiandienos proamerikiriniais durnių laivo propogandos "specialistais". Daugiau...

šitas "Vytautas" - ne šiaip sau beraštis , jis - rusiškas beraštis. Ten , kur reika rašyti "i"( trumpąją) jis rašo y (ilgąją) ir atvirkščiai. Taigi, "kaimine" , pasiimk vatinį ,susikrauk "čemodaną" ir skrisk į "Putistaną". Ten tavęs su "pelmeniais" laukia. Paskubėk , nes atšals. Daugiau...

Kada kremlinai suprasite,kad Hitlerio partija vadinosi (vok. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, sutr. NSDAP)Vokietijos nacionalsocialistinė darbininkų partija.O Rusijos socialdemokratų darbininkų partija (RSDDP). Rusų socialistai darbininkai kovoja su vokiečių nacionalsocialistais darbininkais?!Stalinui tai labai neskambėjo...Todėl buvo pasirinktas Italijos dučės partijos fašistų pavadinimas vadinti vokiečius...Po šia diena išplautasmegeniai kremlinai tą giesmę gieda. Daugiau...

Tik po šešiasdešimties metų išdrįso likę gyvi Baltarusijos kaimo Dražno gyventojai papasakoti apie tuos baisius įvykius, kurie jiems atsitiko 1943 m. Jų istorijas savo knygoje „Dražno kraujas ir pelenai“ surinko baltarusių istorikas Viktoras Chursikas.. Autorius tvirtina, kad 1943 m. balandžio 14 d. partizanai užpuolė Dražno ir be jokio pasirinkimo šaudė, pjovė ir gyvus degino kaimo gyventojus. Išlikusiųjų gyvųjų liudijimai patvirtinami Baltarusijos Respublikos Nacionalinio archyvo dokumentais. Po karo sužinojau, kad Dražno kaimo gyventojus degino ir naikino Kutūzovo vardo būrio partizanai, jiems vadovavo Izraelis Lapidusas. Kiti būriai iš Ivanovo brigados dengė kutūzoviečius. Aš susiradau Lapidusą, kai man buvo 18 metų. Jis gyveno Minske, Komarovkos rajone, dirbo partijos srities komitete. Lapidusas užsiundė mane šunimis... Žinau, kad šis žmogus pragyveno visai neblogai, taip ir mirė, laikomas didvyriu... -Iki 1943 metų jie beveik nekariavo, sėdėjo miškuose. Policajai ir partizanai sugyveno draugiškai, tik vyresnybei spaudžiant, įvykdavo susidūrimai. Bet 1943 metais Stalinas pradėjo reikalauti konkrečių rezultatų. Užimti policijos įgulą Dražno Ivanovui neužteko talento. Tada buvo nuspręsta sudeginti kaimą, sunaikinti taikius gyventojus, pavaizduojant juos policajais. Daugiau...

Visi "partizanai" elgiasi panašiai t.y. lindedami miške ar urve per laika nużmogeja.Tai rodo faktai ypač Ukrainoje apie tai ir straipsnyje rašoma,o benderu banditai tai ne sovietu partizanai kurios dar każkas prilaike,tie nużude šimtus tukstančiu żmoniu ir ta darba tese po karo.Lietuvoj pokario miškiniai irgi pasiżymejo sadizmu ,vaiku żudymu,plešikavimu,kad sov. partizanus aplenke keliais kartais.Bet musu propaganda veikia Gebelso principais t.y. rado vienos rūsies " partizanus " ir pudrina smegenis. Daugiau...

Prie ko straipsnis apie karo laikų partizanus ir" olandijos spyris ukrainai"?straipsnis apie brudus Ukrainoje,bet jų buvo visur,tik jei visus iš karto aprašyti,tai i viena knyga netilps.bus serija kaip enciklopedija Daugiau...

O kas buvo .Lietuvos partizanai???..O,as,galiu pasakyti tiesa nes dzukai dar gerai atsimina tot ''dydvirius''Misko brolius...tai buvo BANDITAI..prevartavo saviskius,zude,atimenejo maista pas kaimo zmones!!!...Dzukijos zmones apie tai labai gerai atsimina ir NEKADA,mums,Dzukams apie tai nepamirsti.... Daugiau...

Gaila, bet 2016-04-16 12:10 IP: 84.46.171.170 Ne, senialiai buvo zydsaudziai ----- Tu šūdinas Rusijos kaimo Georgijau, NKVDisto atlieka, lietuviškai pirma išmok, o jau po to vaidink lietuvį žydšaudžių anūką. Daugiau...

Knygos viršelio nuotraukoje, tai ne rusų partizanai. Tokią uniformą galėjo apsivilkti tiktai lenkų arba benderu partizanai.Atidžiau pažiūrėkite. Chatynės Žudynėse nurengė apie 30 000 lenkų karių o jų formas amerikonų lėktuvais išmėtė į "partizanų" miškus. Ir lietuvių formų Rusnaciai nedegino - pokaryje panaudojo apsimetinėdami lietuvių "partizanais" reikalaujant lašinių ir kiaušinių. Daugiau...

PROVOKACIJŲ BUVO VISOKIŲ, BET TU RENKIS AR NE, TAVE IŠDUOS AKCENTAS, ARBA VIETOVĖS FAKTŲ NEŽINOJIMAS.., KAIMO ŽMONĖS ATSARGŪS BUVO IR ŽINOJO KAIP REIKIA KALBĖTI, TAIS LAIKAIS TURĖJAI VISIEMS GERAS BŪTI, KO REIKALAUJA TĄ IR DUODI JEI NESPĖJAI PASLĖPTI..., O ANT RUSŲ TAUTOS NEREIKIA TAIP STUMTI, PATS TAIP PAT TURI TAUTYBĘ....CCCP TAI NE RUSIJA Daugiau...

Visų pirma. Lietuvos pokario partizanų žmonės banditais nevadino niekur ir niekada. Vadino miškiniais, žaliaisiais, žaliukais , bet banditais ne. Tai nkvd-istų pramanas. Matyt, pats būsi jų ainis. Visų antra - apie pokario partizanus (miškinius) sudėta pačios gražiausios tautosakos. Kaip žinia , dainų apie tuos , kurių nekenčia , niekas nedainuoja. Apie sovietinius partizanus ir apie vad. stribus ( skrebus ,"liaudies gynėjus") dainų nėra , nebent kokia nešvanki dainuška ( pvz., "Eina skrebas , birką krato..."). Trečia. Partizanų (miškinių) vardu daug kaimo žmonių nužudė ir apiplėšė specialiai sukurtos nkvd-istinės Sokolovo gaujos ; į jas buvo pasitelkta , pažadėjus jiems gyvybę, suimtų ir užverbuotų buvusių partizanų. Ketvirta. Tarp vad. sovietinių partizanų praktiškai nebuvo lietuvių, o ir tie , kurie buvo, buvo permesti iš Sovietų Sąjungos. Tarp Lietuvos partizanų buvo ir ne lietuvių , o ir kitų tautybių Lietuvos gyventojų. Ir galiausiai: kažkodėl nepanašu , kad būtum lietuvis Jonas (lietuviai savo šalies pavadinimo mažąja raide nerašo) . Jeigu pagal dokumentus ir lietuvis, tai nkvd-istų ar stribų ainis. Toks ir pasilik. Daugiau...

Žydų genocidas buvo, lietuvių - ne. Jeigu tu nežinai, kas yra genocidas, Buvo ne tik žydų Genocidas bet ir buriatų evenkų kazachų kirgizų ir dar tuzino tautų tame tarpe lietuvių Genocidas. Tik žydai turėjo pakankamai pinigų jį įteisinti o kirgizai (kaip tik preitą savaitę jie minėjo jo metines) tokių pinigų neturi ir šiandien. Kirgizstanas faktiškai yra NBTR KOLONIJA kaip ir Kalmukija ar kita rusų užgrobta beteisė šalis. Armėnai kovoja už tokį genocidintos tautos statusą. Kaip ir Kigizstanas ji taip pat NBTR kolonija. Rusai tam reikalui irgi neduoda jiems pinigų. O patys neturi. Viskas KGB ir jų parankinių rankose. . Daugiau...

Taciau latrai valkatos ir goduoliai tapo stribais- isstrebiteliais (naikintojais)pasigviesino lengvo gyvenimo ar nuzudytuju ar istremtuju turto uz savo tautieciu isdavyste. Dauguma gyventojai reme misko brolius.Siekdami ibauginti gyventojus okupantai aprengdavo isdavikus zuvusiu partizanu drabuziais.Isdavikai partizanu vardu vykde ziaurias akcijas.Partizanai gI grieztai laikesi istatu. Daugiau...

Tad gal nesistebekim... Nacionalizmas,tai perejimas i terorizma. To pavyzdys NBTR. Jau okupuotos trijį šalių žemės o NATO vis delsia. Teisingai. NATO neskuba. Tą molinį meškiną ji sumals kai trūks kantrybė. Kol kas tegu pats Putinas naikina Nacistinį Rasiejų. Ačiū jam. . Daugiau...

Knygos viršelio nuotraukoje, tai ne rusų partizanai. Tokią uniformą galėjo apsivilkti tiktai lenkų arba benderu partizanai.Atidžiau pažiūrėkite. Ir dar, dažnai chocholubenderai apsivilkdavo rusų karių uniformas ir pliešikavo ir žudė kaimo gyventojus. Daugiau...

Lietuvoje buvo ''populiarus''NKVD triukas --persivilkti partizanais ir daryti nusikaltimus jų vardu ,paliekant tikrų įrodymų ,kad tai buvo jie---net apylinkės pirmininko galėjo nepagailėti ,kad apkaltintų partizanus . Daugiau...

O TSRS kariuomenė Prūsijoje - atsakas į Vokietijos veiksmus ir dėsninga pasekmė. Yra ten tokios žinios? O 1940 m Lietuvos okupacija ir Lietuvių Genocidas kieno pasekmė? Kaip tik šiandien perskaičiau kad Lietuvos auksas buvo rusų okupantų išvežtas dar iki oficialios jos aneksijos - 1940 m liepos 13-tąją. Gražu? , Daugiau...

Ir vėl skiedi. Jokio lietuvių genocido nebuvo. Jokia tarptautinė organizacija tokio nepripažįsta. Žydų genocidas buvo, lietuvių - ne. Jeigu tu nežinai, kas yra genocidas, pasižiūrėk žodyne, o ne pliurpk iš lempos. Daugiau...

Pries daug metu buvo isleista knyga apie genocida ir visuomenini tribunola Vilniuje , kuria paruose grupe zinovu kartu su prof. Voveriene.Ten ivairiu saliu atstovu nukentejusiu asmenu( tarp ju akademiku )pasisakymai.Baisus kraupus sovietiniu okupantu nusikaltimai.Ir tie kurie gina sovietinius okupantus ir ju pakalikus. yra moraliniai nusikalteliai. Daugiau...

Kiekvienam kaime savas durnius,tik nereikia apibendrint visos tautos.Paziurekit i kiekvienos dienos kriminalines suvestines,tai dar ne tokiu sedevru pamatysit.O ka isdarineja lietuvaiciai, emigrave i europos salis,zudymai ,prievartavimai,reketas,vergvaldyste,o ir lietuvoj siurpina nusikaltimu ziaurumu. Tad gal nesistebekim... Nacionalizmas,tai perejimas i terorizma. Daugiau...

Ko stebetis kad musu tautieciai garseja nusikaltimais? Graziausias ziedas buvo sunaikintas.Iszudyti ikalinti istremti patriotai.Kiek ju kauleliu liko Rasiejos platybese.Is grizusiu daugelis prarade sveikata nesukure seimos.O stribai veises . Isbegusiu ne taip daug.Uzsienyje toji karta pelne pagarba ir pasitikejima. 50 metu ateistiniu auklejimo musuose.Skelbe kad Dievo nera- galima vogt meluot istvirkaut.Komunistine ideologija padare savo juoda darba.Nescios moterys ,apsivyniojusios pilva vogta is darbavieciu produkcija , gimde potencialius vagis...Stribu zmonos dauze isguldytu aiksteje apnuogintu partizanu veidus.Ju vaikai Taujenuose degino seneliams padus Tukstanciai pvz.(kaip stribai minde nescios partizanu zmonos pilva ir kaip kudiki paskui imete I lauza- is prof. Voverienes pasakojimo pristatant mineta knyga).Stai is kur ziaurumas. O blogi pvz. labai uzkreciantys ypac veltedziaujancio jaunimo tarpe Daugiau...

Kai buvome sovietu sajungoje vare ant vokieciu dabar esame ES varo ant rusu tiek rusai tiek vokieciai prievartavo moterys beje tai vokieciai uzpuole rusus kai buvo Leningrado blokada buvo kanibalizmas rusai neneigia to parasykite kaip vokieciai planavo sunaikinti lietuviu tauta apie plana ost Daugiau...

Planas ost numatė 70 proc. lietuvių sunaikinimą. Tinkami "arijų" aptarnavimui buvo tik 30 proc. lietuvių, 70 proc. - į trąšas. Beje, estų sunaikinti buvo numatyta tik 50 proc. Idomiausia, kad tokių faktų dabar niekas nebenori pasakoti. Matyt, bando vokiečių nacius padaryti baltais ir pūkuotais. Daugiau...

Apie banditų-sadistų ,,didvyrumą,, galima perskaityti Vanagaites Nereikia Vanagaitės. Pasižiūrėk į Nacistą Putiną ir jo darbus. Okupuotos teritorijos pavergtos tautos išžudyti tūkstančiai žmonių. . Daugiau...

Neneigiu--buvo lietuvių žydšaudžių ,buvo.Dalinosi jų turtą ,plėšikavo--dalyvavo holokauste ,bet pačių lietuvių tarpe jie buvo atstumtieji ,giminaičiai jų gėdijosi ,kaimynai vengė ,draugai nutolo .Jų žmonės nelaikė didvyriais ,nestatė paminklų ,priešingai nei Sov.Sąjungoje ,kur NKVD budeliams buvo rodoma didžiulė pagarba .Ir buvo už ką--V.Blochinas--20.000 sušaudytų ,Nadoraja ,Mago ---po 10.000.Turbūt užteks ir tų . Daugiau...

TAI PROPOGANDINIS RAŠINĖLIS, NESAMONĖS, TAIP NEGALĖJO BŪTI, NES CIVILIAI JUOS BŪTŲ IŠDAVĘ VOKIEČIAMS, ARBA TOKIE URODAI ''PARTIZANAI'' DIRBO PO NACIŲ PRIEDANGA, KAD IŠ MIŠKŲ IŠRUKYTI TIKRUS PARTIZANUS KURIUOS GLOBOJO CIVILIAI GYVENTOJAI.. KAS SUSIGAUDO KARO SITUACIJOJE TOKIOM NESAMONĖM NEPATIKĖS... Daugiau...

KAS SUSIGAUDO KARO SITUACIJOJE TOKIOM NESAMONĖM NEPATIKĖS... ------------------ Na kodėl nesąmonėmis nepatikės? Juk tu, kvaily, tiki visomis Putino propagandos mašinos nesąmonėmis :))) Tik kitas klausimas, kad staipsnyje ne nesąmonės, o tiesa ir dar per švelniai rašoma apie raudonųjų gaujų siautėjimus. Daugiau...

Ar įvardina, kad nacistinė Vokietija užpuolė TSRS, plėšė, degino, žudė, prievartavo? O TSRS kariuomenė Prūsijoje - atsakas į Vokietijos veiksmus ir dėsninga pasekmė. --------------- Aha, šaunuoli Putino troli! Tai tu pateisini žydšaudžius?!!! Nes juk prieš tai sovietiniai okupantai trėmė, žudė, kankino lietuvius ir tame dalyvavo ir dalis žydų! Taigi, anot tavęs, žydų šaudymas buvo tik „atsakas į sovietinės Rusijos veiksmus ir dėsninga pasekmė“!!!!!!! Daugiau...

Mano tevas yra is tu vilko vaiku ir zinau tikra tiesa is tevo lupu o ne is knygos ar zinai 1946 ziema apie milijonas vokieciu Vokietijoje mire nuo bado ir salcio o mano tevas liko cia nes cia buvo valgyti ji uzaugino lietuve nuo 13metu Daugiau...

Visi buvo ziaurus kare-vokieciai,rusai ,lietuviai ,lenkai.ir nereik cia varyt-karas yra karas ir tokiu metu ziaurumas padeda isgyvent. Labai teisingai. Tačiau Putinistai-KGBistai nepripažįsta kad tai karas. Ir dabar vykstant karui Ukrainoje jie tvirtina kad ten ne karas o "ukrų neofašistų" mėginimas paimti rusų žemes. . Daugiau...

Gere? Tikiu.plesikavo? Tikiu.prievartavo irgi tikiu.nes kare ta dare visi be isimties. Kai tai raso buves partizanas, netikiu. O labiausiai netikiu, kad jie is ukrainieciu atiminejo maista.paprasciausiai nebuvo ko atimineti, nes jie patys neturejo. Daugiau...

O taip, dabar populiaru tokias nesamones rasineti. Laukiu kada bus paskelbta tiesa, kad sovietu laikais kolukieciai valgydavo savo vaikus. Pasigimdydavo, kiek paaugindavo ir suvalgydavo. Del to ir dideles seimos budavo, kad maisto, t.y. zmogiskos mesos uztektu. O taip pat labai greitai iseis istorine knyga, kur izymus istorikai is tvarto papasakos, kad karo metu Lietuvoje zydai patys save zudydavo. Ateidavo pas vokiecius, sakydavo prasau, duokite pistoleta ir tukstanti soviniu. Susirinkdavo zydai prie duobiu, pirmas ima pistoleta, sauna sau i smilkini, krenta i duobe, pries tai suspeja perduoti pistoleta kitam zydui, kuris, gedos spaudziamas pakartodavo veiksma. Ir taip vykdavo masine savizudybe, lietuviu baltaraisciai tame nedalyvaudavo, gink dieve ne. O ar jus zinote, tai bus aprasyta greitai naujoje knygoje, kad rusu kariai Lietuvoje zude civilius tik pagal akiu spalva. Tikrai, taip buvo. Pasiziuredavo i akis ir jei jos neraudonos, vadinasi nepritari sovietu valdziai. Tada - kulka i galva. Ir taip galima testi sia tirada be galo, be krasto. Galite ir jus patreniruoti savo fantazija. Daugiau...

Ką tu sakai? Tai sovietiniai išgamos „partizanai“ buvo šventieji? Ir jei kol nebūs parašoma apie visus vokiečių, lietuvių nusikaltinus nacių pusėje, apie raudonąsias utėles rašyti šiukštu?! Daugiau...

O kur as rasau apie sventuosius partizanus? Jei yra tai kur parasyta, prasau pacituoti. As sakau, kad nereiktu perlenkti lazdos. Taip, sovietu laikais, juo labiau karo metu, gyvenimas nebuvo pats saldziausias. Bet tikrai nebuvo kaip dabar megstama aprasineti visokiu briedziu leidyklos propagandiniuose leidiniuose. Daugiau...

Iki 1990 metų SSSR teritorijoje tik 0,1% žmonių žinojo kad SSSR "partizanai" iš tikro buvo nespėję nuo vokiečių pabėgti ir tokiu būdu miškuose pasislėpę rusų kareiviai. Nuo gyventojų jie grobdavo ne tik maistą bet ir žmones ypač moteris. Laikui bėgant juos papildė komisarai ir karininkai iš Maskvos ir tapo stipri organizuota jėga ne tik prieš vokiečius bet ir prieš vietinius gyventojus ypač Gudijoje ir Baltijoje. Skambus "partizano" Kononovo iš Latvijos teismas Strasburge - to fakto pavyzdys. Jo gynybai Kremlius nusamdė brangiausius pasaulyje advokatus bet Putinizmas pralaimėjo. Kremlius tai pavadino - Miuncheno suokalbiu. Šį kartą prieš NBTR. / Daugiau...

Apie banditų-sadistų ,,didvyrumą,, galima perskaityti Vanagaites knygose,,Musiškai,, arba susipažines su medžiagą,kaip 1943-1945 m.m. bandero-fašistai Volynose-Galicijoje sunaikino virš 100 tūkstančių lenkų civiliukų... Daugiau...

Anglietieji del sugriuvusiu peciu verkia. Na paverkit padejuokit, kad statet fabrikus mokyklas ir tieset kelius vaikus gimdet... Fabrikai zlugo, keliai- duobe prie duobes ir lopas ant lopo, mokyklose tokie patys balvoniukai mokinas, gal tik mokytojos kitos. Daugiau...

Jei neskaitei,tai iš kur žinai kad kažkas kažką sukeite.gal ten tikrai banderu pavardės parašytos.skaitei,tik nenori išsiduoti,nes trolių fabriko brigadininkas skaityti neleidžia.liepia rašyti bet ką,kad tik Rusija paslovinti. Daugiau...

Pirmasis linčo teismas Rusijos imperijoje: 2011 metais buvo sukurtas lietuviškas filmas apie šį veikėją.Ir labai romantiškomis spalvomis maliavojamas šis žmogus.Pabandysiu parodyti kaip šita istorija atrodytų šiandien remiantis Baudžiamojo Kodekso(BK) straipsniais (str).Pradedam? pradedam: 1877 balandzio 22d valstietis Tadas Blinda netoli karciamos susikivircijo su nenustatytais asmenimis.Žandarmerija,policmeisteris bandė muštynes sustabdyti.Bet buve aikštėje zmonės isgirde jog mušamas Blinda puolė i muštyniu vieta.Vaikai moterys ir vyrai ir dauze Blinda su akmenimis ir kuolais.... Man toks žemaitis Kybartas pasakojo jog prie Blindos lavono pribėgusi moteris pasikėlė padurkus ir apmyžo banditui ant veido... Nemanau kad už gerus darbus varguoliams Galite mineti bandito zuties diena! labai iNdomus faktas: arkliavagį ir plėšiką pirmasis gražiai apgyrė G.Landsbergis-Zemkalnis 1907 metais dramoje ,,Blinda,svieto lygintojas,, Vilniaus Kankliai scenoje.... Valio draugai!!! Daugiau...

Galiausiai vatagalviams galima priminti alfonsu jureiviu, banku ir traukiniu plesiku slovingas istakas. Visi jie is purvino urvo.Visi jie is cecenus bandancio skandint sortyro. Visi jie is purvinos praeities,. Visi jie kirminai, kurie svajoja apie drugelio skrydi. Ir nei vienas ju nesupranta, kad muses lerva laumzirgiu niekad netaps. Daugiau...

Kad rusai prikabindavo prie virves lasinio gabala ir padedavo ant kelio.Eina chaholas, pamato lasini, nori paim.Rusai tempia uz virves ir ivilioja i miska.Poto tiesiog suvalgo chahola.Ir taip kasdien po viena.Baikit juoktis, taip istikro buvo. Daugiau...

Pila ir pila purva,plese voge prievartavo,o ka gero ar jie padare zmonems,negi nieko,tik plese,kazko seneliai musu apie tarybinius partizanus nekalba taip kaip apie pokario banditus,aisku visokiu bvo,kaazin kuom tiket Daugiau...

Tai tu atsakyk, ar tikrai galvoji,kad Sovietų kareiviai buvo geri kaip angelai? Būtent,istorijos nesuklastosi,bet rusija stengiasi.kai dar buvau mažas,močiutė pasakodavo apie rusų ir vokiečių kareivius.stebėjusi ir negalėjau patikėti,kad tie pasakojimai labai skyrėsi nuo pasakojimų mokykloje.matomai ir ji buvo Landsbergio uzzombinta. Daugiau...

Man tikrai įdomu sužinoti,ar tikrai tie komentatoriai,bandantys aukštinti Sovietų " partizanus" ir kitus brudus,patys tiki tuo ką raso.ar nesvarbu ką rašyti,svarbu ant Lietuvos paloti ir rusija paslovinti. Daugiau...

čia iš serijos apie 2 mln. išžagintų vokiečių moterų; įvedus paieškoje pilna foto, nužudytos pusnuogės moterys, su prierašai sovietų karo nusikaltimai; tik įsigilinus pasirodo, kad 80 proc. tų foto yra iš Volynės, kur ukrainiečių nacionalistai skerdė lenkus ir žagino lenkes Daugiau...

Mačiau, kvaile. Ir dar mačiau kaip iš viršaus rusnaciai - putinistai šaudo ir mėto degančius Molotovo kokteilius. O kodėl tu šito nenori matyti? Ko tu užstoji rusų išgamas banditus, kurie dar prieš tai nušovė kelis eisenoje einančius ukrainiečių patriotus? Ar ne todėl, kad pati esi rusiška nacistė? Daugiau...

Aš nieko neužstoju kvaily elfe.... Aš tik sakau kad už mirtis atsakinga Ukrainos valdžia... ne Putinas ne Linkevičius ir ne marsiečiai o tuometinė valdžia.... Tai jie vadovavo policijai kariuomenei gaisrininkams saugumo tarnyboms.... Ar Ukrainos valdžia nė prie ko? Jei Odesoje nė prie ko ir negali susitvarkyti su koloradais separatistais bendreais - tai ko dar lenda daryti tvarkos i Luhanską???? Daugiau...

Jeigu ka ten ir butu buve planave vokieciai lietuvius isnaikinti,tai ir butu isnaikine,bet jie nieko nepanavo,tai tik rusu propaganda,lietuvius planavo ir 500 tukstanciu lietuviu isnaikino rusai ,o ne vokieciai,o dar 200 tukstanciu lietuviu isstreme i Sibira mirti!!! Daugiau...

Ką tu sakai? Kokie vis dėlto tie vokiečiai baisūs rusų sufalsifikuotuose „dokumentuose“. O apie Stalino bolševikų planus Lietuvos atžvilgiu ko nekalbi: „Lietuva be lietuvių!“ Pamiršai? Daugiau...

Vienas is liudijimu neblogai parodo skirtuma tarp karo ir taikos. Karo metu ateina bernas su automatu ir issinesa drabuzius(netgi apatinius) is kokios merguzeles . O taikos metu yra priesingai- bernas ne issinesa, o atnesa. Daugiau...

Vokieciai mus buvo isvadave nuo raudonuju fasistu 1941 metais,bet raudonieji fasistai po keleriu metu vel uzpuole Lietuva ,iszude 500 tukstanciu lietuviu,daugybe istreme i Sibira,o vietoj lietuviu i Lietuva priveze rusu is Rusijos!!! Daugiau...

Raudonieji fašistai buvo ir yra didysis blogis. Vokiečiai juk neokupuoja žemių, o ruskiai toliau fašistuoja: okupuoja, žudo, skaldo, meluoja, moka pinigus troliukams, kurie čia stengiasi kažką mekenti apie teisuolišką putlerosiją... Daugiau...

Galių aiškiai parašyti,kuo vokiečiai geresni nei rusai.ir tie ir tie buvo žiaurus.karas toks dalykas.bet vokiečiai senai pripažino savo kaltę,atsiprašė,moka kompensacijas ir tuo nesididziuoja.rusai gi,buvo gal net ziauresni,nužude ir nukankine daugiau nekaltų žmonių,tuo po siai dienai didziuojasi ir reikalauja kad juos visi už tai gerbti ir amžinai dėkoti.tai kurie iš jų blogesni ?aišku,vietiniai koloradai su tuo niekada nesutiks.jie su niekuo nesutinka,jei tik kas pasako ar parašo apie rusija ne taip,kaip norėtų patys rusai. Daugiau...

Dar vienas nkvedistas atsirado, prisiminimais dalinasi. Dar yra tokių šlykštynių, kai tu. Tu - ne vienas.Bet jei ne miško broliai, gal tu dabar vaikščiotum išpūtęs gūžį ir nesislėptum po raidžių abrakadabra. Daugiau...

Partizanas tai VIETINIS gyventojas pasitraukęs į miškus tęsti pasipriešinimo kovą. Ar kada girdėjot pvz apie Lenkų partizanus kovojusius Rusijoje, ar Ukrainiečių - Lituvoje. Greičiausiai tie partizanai buvo chacholai. Daugiau...

Visas sovietinis fokusas ir yra tame ,kad partizanais laikomi ne vietiniai gyventojai ,tęsiantys kovą prieš okupantus ,bet reguliarios armijos spec. daliniai ,kariai ,baigę spec .mokyklas [ sovietiniai lietuviai--Balchnoje ,netoli buvusio Gorkio ], NKVD darbuotojai ,pabėgę iš nelaisvės ir tik tada -paskutinėje vietoje--vietiniai civiliokai.Todėl nuotraukoje---ne vietiniai ,bet kariškiai priešo užnugaryje .Beje ,to neslėpė nei sovietinė propoganda .1812m.-- ''partizanas'' Denisas Davydovas---nieko sau ''vyžotas valstietis prieš Napoleoną ''. Daugiau...

Švietimo ir propagandos ministras J.Gebels pasakė: " Baltijos šalys, tai lašas vandens ant įkaitintų akmenų". Pirčiupio kaimo tragiška istorija, ar ne laikas ponai žiniasklaidos politrukai, jaunimui aiškinti ir teikti tikrą istorijos eigą. Kitaip prarasite visą tautą. Daugiau...

Ivyko 1944 kai Vermachtas po 3 metu "okupacijos" traukesi. Pirmieji esalonai i sibira su lietuviais buvo isvezti 1941 m birzeli (nepraejus nei metams po "istojiimo brolisku respubliku sajungon"). Pirciupyje buvo baudziamoji operacija atsakant i partizanu ispuoli pries pasitraukiancius Vermachto karius. Koks pagrindas buvo UTELIAMS tremti Lietuvos mokytojus, ukininkus ir kitus padorius zmones i sibira? Daugiau...

Propagandą, kurį skirtą tiktai istorijos KLASTOJIMAS . Nieko jums dundukai ne išdygs.Rusija keturius metus pirmiau gynėsi nuo Hitlerio invazijos, PASKUI Hitlerį dabaige 1945 m geguzes 9 Berline. Per šias Hitlerio okupacijos metus, Hitleris ir jo kariuomenes sudėtyje (austrai, italai, rumunai, ispanai,chocholo-benderos ir kitą šutvę) grobe Rusijos turtus, degino namus, kaimus, išveždavo turtą ir meno vertybes į vokėtiją. Taip pat ir žmones į vergo darbus į Vokietiją. Vokiečių kariai, pozavo savo nuotraukose prie civilių žmonių lavonų, prie kartuvių, pozavo, kaip patys šaudo žmonėms į galvą. Pozavo kaip nušaunami vaikai ir su taurėmis rankose. Tokių žiaurų žmonių ekzekucijos nuotraukų jau buvo labai daug kart publikuojama. Straipsnio nuotraukose, normalus žmones kelią taurės, gal per šventę, gal dėl puikios operacijos.Jų veidai be isterijos ir pykčio. Bet kur nuotraukos, tų žiaurumų apie kurias rašo ne aiškus autoriai ??? Man teko matyti nuotraukas, kaip Lietuvos partizanai miškuose irgi gerdavo per šventes. Ir nematau nieko blogo, kad kartais ir išgerdavo. Tai yra gyvenimas, nors ir per karo metu. Reikia gyventi. Straipsnis, turi vieną tikslą -istorijos klastojimas ir Rusijos pergalės sumenkinimas. Artėja Pergalės Dieną ir suklastoti istoriją jums beretukai ir neonaciai neišdygs. Daugiau...

Visiems dantys išdaužę . Reikės ir dar išdaužys ir su viso snukio. Jo,jo artėja Pergalės Dieną ir straipsnių tokio pavidalo daugės. Sėkmes jums tokių straipsnių troliai mesti propagandos žirnius į sieną. Daugiau...

Nacistinis portalas vel slovina nacius ir smerkia Europos isvaduotojus nuo nacizmo! Po liaupsiu kazkada Gebelsui, Ukrajinos naciams, Savcenko ir kitiems zudikams tai nestebina. Lietuvos propaganda tapo visiskai nacistine. Ir tai vyksta Europoje, nukentejusioje nuo naciu! GEDA!!! Daugiau...

SOVIETAI-tai buvo tokia tauta, kurios visi genai buvo neatstatomai sugadinti-jinai nieko nemokėjo daryti, tik karti, šaudyti, deginti, prievartauti, gerti, išduoti, kankinti ir buvo jie visų tautų okupantai....Tačiau kada žlugo socializmas ir tautos paskelbė nepriklausomybes, tą pačią akimirką tos SOVIETŲ tautos nebeliko-išmirė kaip mat visi ir ant kart.Vietoj jų iškart atsirado teisinių valstybių demokratai ir patriotai, kurie iškart pasmerkė buvusią tautą už visus nusikaltimus ir jai, kad ir mirusiai, priteisė kompensuoti visas žalas..Visas demokratinis pasaulis labai smerkia tą buvusią tautą ir aš taip pat. Daugiau...

Noriu priminti visiems.Smetonineje nepriklausomoje Lietuvoje nieks nieko nezude ir sibiran neveze Tautos nelaimes prasidejo kai atejo okupantai tiek vieni tiek kiti.Partizanai buvo uz lietuva be zudyniu,bet buvo priversti zudyti.Dabar tie patys ,kurie sukele zudynes Lietuvoje visokiais budais juodina lietuviu tauta. Daugiau...

Gal tamstai užteks medikų išvados iš knygos ''Žemaičių kankiniai '',apie 1941 birželio pab. surastą NKVD-istų aukų tyrimą .Ilgai nevarginsiu faktais ,paminėsiu tik vieną---buvusio Seimo nario ,velionio Liudviko Simučio tėvas nužudytas į galvą prikalant vinių ...Vaizduotės užteks tai suvokti...Ir po to jūs drįstat vadinti Lietuvos partizanus banditais .Kur jūs juos radot--prie Tombovo ,Možaisko ar dar kuriame savo užkampyje.Jūs patys nuteikiat prieš save lietuvius ,kaip tada ,po karo... Daugiau...

Pries pradeda skaityti knyga, ypac istorine, visuomet susipazistu su autoriaus biografija. Ziniu labai mazai. 2008 metais jis dirbo Potsdamo istorijos universitete, 2013 metais, Izraelyje apsigyne disertacija karine istorine tematika. Sia savo knyga pats Gogunas vadina "Popsu"... Todel daug kas aiskeja, o ypac knygos tematika. Norit fantastikojo trilerio popso - skaitykit. Be manes. Daugiau...

Teisinga rašė generolas Piotr Grigorenko savo knygoje "Pogrindyje veisiasi tik žiūrkės". Bet kokia nelegali veikla labai artimai ribojasi su kriminalu. Lietuvos partizanams irgi teko kovoti su tokiais, atsibeldusiais į mišką. Teko naikinti ištisas plėšikaujančių grupuotes. O kur dar tiek vokiečių, tiek Sokolovo provokatoriai? Kiek jų nusikaltimų nurašyta tikrųjų kovotijų apjuodinimui? Gi kas dėl girtavimo - spiritas anejų kariaujančių pusių kariuomenėse įėjo į kareivio paros maisto davinį. Girtumas buvo laikomas (TSRS net iki 1972 m) "lengvinančia aplinkybe". Blaivus vairuotojas, suvažinėjęs žmogų, gaudavo 5 m kalėjimo. Gyrtas - tik 2. Daugiau...

Ir vel begediska ju sapalione. gal buvo gal nebuvo,bet svarbiausia apdergt Rusija. ko nerasot apie Lietuvos paartizanu "zygdarbius" pas kaimo zmones? senelis pasakojo apie miskiniu "narsuma ir auksta moralini " elgesy... Daugiau...

Ir apie Lokotsko respubliką ,sukurtą nacių leidimu ,apie TSRS divyrius -lakūnus ,tarnavusius Liufvafėje--Byčkovą ,Antilevskį,apie rusų SS divizjas ,apie savanorius tarnavusius rusiškuose nacių policijos bataljonuose ---daug galima pamatyti rusiškame internete.Pažiūrėkit --mažiau rūpės SS divizija Galicija . Daugiau...

Leidykla briedis išleido eilinį briedą, ponai iš vakarų net ir po 70 metų negali nusiraminti, kad Rusija sutriuškino fašizmą ir išvadavo Europą nuo rudojo maro. Taip, buvo visko, bet NUGALĖTOJŲ NETEISIA. Daugiau...

Nugalėtojai? Išsiblaivyti, gal jau laikas? Praradimai didesni nei nacių ir sąjungininkų kartu sudėjus, o jei ne Amerikos koncervai ir kt... Visai būtų išnaikinti kaip tarakonai, be rimtesnio pasipriešinimo... ruskiai visur gavo į kaulus, visais laikais... Daugiau...

Abu fašizmai, tiek rudas tiek ir raudonas sunaikino viens kitą, kartu nusinešdami milijonus nekaltų aukų. Vienas tik skirtumas- raudonasis dar gyvas ir sparčiai kelia galvą. Ir jei vakarų pasaulis artimiausiu laiku jo nenužudys, tai pastarasis gali nužudyti vakarų pasaulį. Kaip matom Europą jis pradėjo žudyti. Ir Malaiziją. Daugiau...

Rusų fašizmas nugalėjo vokiečių nacizmą. Taip, faktas, tačiau rusai greitai pamiršo, kad be Amerikos paramos, jie nebūtų įveikę vokiečių. Po karo nacistinė Vokietija buvo padalinta ir nekėlė pavojaus, o štai fašistinė Rusija dar labiau siautėjo - šalių okupacijos, trėmimai, žudymai... Fašistinė Rusija išliko iki šiol su Putleriu priešaky. Daugiau...

Močiutę su šeima,nes kažkas išdavė bunkerį,o apkaltino būtent močiutę, nors jokiu įrodymų nebuvo, rėmėsi kalbomis. Mano mama iš ugnies išnešė, kelių mėnesių buvo. 2004 metais gavom patvirtinimą, kad šeima buvo sudeginta per klaidą, todėl nereikia idealizuoti Lietuvos partizanų, buvo visko, o pas mus net bijoma pasakyti kažką blogo, bet buvo kaip buvo... Daugiau...