Atgal Kita Ankstesnė

Sąmokslo teorijų karalienė: kas slypi už kalbų apie slapta pasaulį valdančius žmones

Taigi, vergų valdymas nėra jau toks paprastas verslas. Reikia išmanyti žmogaus psichiką ir kruopščiai kontroliuoti tai, kas jo smegeninėje. Antraip sistema, lyg geras elektroninis laikrodis, negalės veikti ir įpuls į chaosą. Chaosas, savo ruožtu, nėra blogybė, jeigu yra išmintingai valdomas. Todėl ir melavimo technologijos tobulėjo su lyg kiekviena epocha ir šiandien pasiekė savo išsivystymo epogėjų. Mokslo ir technikos pažanga neišvengiamai lėmė ir Sąmonės plėtimais per pastaruosius 200 metų. Elitas prieš 2-3 šimtus metų tai numatė, nes buvo apskaičiuota, jog išlaikyti feodalinę sistemą prie mokslo ir technikos progreso neįmanoma. Vergams reikia duoti laisvę, kad kiltų darbo našumas. O tam reikia juos mokyti. Juk nepastatysi beraščio piemens prie staklių? Bet jeigu leisi jam mokytis pačiam - nesuvaldysi situacijos. Todėl elitas suvokė, kad mokyti vergus reikia ne bet kaip, o taip, kad bandos narys, nesuvokdamas, kad jis vergas, mylėtų savo darbą nekęsdamas savęs. O svarbiausia, kad matytu save ir pasaulį kaip apribotą, logišką, sistemingą, kad žmogus jaustųsi menkas ir pažeidžiamas prieš nenugalimą sistemą, kuri, lyg gamtos stichija niekad nėra nuspėjama ir prognozuojama. Iš vienos pusės už žmogų yra galingesnis (išorinis) Dievas, o iš kitos pusės - šalti ir bejausmiai gamtos dėsniai, kurių, kaip ir pirmojo, su kyšiais ir verkšlenimais nepaveiksi. Taip, kad belieka susitaikyti su padėtimi ir priimti taip, kaip yra. Štai čia ir yra spąstai, kuriuos per kolektyvinius sąmonės valdymo instrumentus paspendė iliuminatai kiekvienam iš mūsų. Pagrindinė tiesa, kuri buvo kalama į galvas, nepriklausomai nuo socializmo ir kapitalizmo buvo ta, jog objektyvi tikrovė nepriklauso nuo ją stebinčio žmogaus. Tai sakė. Aristotelis, Dekartas Niutonas, Marxsas, Leninas. Tuo tarpu kvantinė fizika sako, jog yra atvirkščiai. Klausimas kyla, o kam buvo reikalingas toks melas? Atsakymas labai paprastas - kad žmogus jaustų nuolatinę nematomą, ne nuo jo valios priklausančią grėsmę. Kad jis nuolat bijotų kažko, kas yra didesnis ir galingesnis, kurio nei valdyti, nei kontroliuoti nei prognozuoti neįmanoma. Kai žmogus taip galvoja, jis tampa puikiu robotu vergu, su kuriuo galima daryti ką nori. Nors žmonių mokymas ir buvo neišvengiamas mokslo ir technikos progreso variklis, jis turėjo ir šalutinį poveikį - neišvengiamą sąmonės plėtimą. Kad tas plėtimasis būtų kontroliuojamas ir valdomas procesas, buvo sugalvotos įvairios medicininės, psichologinės, psichotroninės, elektromagnetinės, cheminės ir kitokios trauminės ar ne trauminės poveikio priemonės. Visų šių poveikio protui projektų tikslas - formuoti prognozuojama išsilabinusių bio-robotų sociumą. Vėliau buvo sukurta visa eilė valstybinių ir visuomeninių institutu, kurie laužė galvas spręsdami sąmonės kontrolės problemas neišvengiamame laisvėjimo procese. Ir jų laimėjimai iš tiesų atrodo ženklūs. Demokratija ir laisva rinka - yra vieni iš svarbesnių laimėjimų. Iš vienos pusės, norint siekti didesnio progreso, (o progresas pirmiausia susijęs su valdančiųjų egoizmu ir pelno troškimu), reikėjo nuimti matomus pančius ir uždėti nematomus. Masonų rankomis karaliai buvo nuversti, o į jų vietą atėjo iliuzinė iliuminatinė demokratija. Buržuazines ir socialistines revoliucijas visados koordinavo masonų ložės, kurių nariai, kaip taisyklė, veikė abiejose barikadų pusėse. Valdančioji oligarchija tapo bankininkais, fabrikantais, o juos visus jungiamoji grandis buvo ir tebėra slaptos satanistinės organizacijos ir masonų ložės. .. Daugiau...

Bukas kaip kuolas esi. DAROMA TAI yra zemeje, kad butu zmoniu valymasis. Galetu skleist tikra informacija, sviest zmones ( vyriausybes), dvasingesni butu zmones. daroma dabar atvirksciai, degeneratu daugeja, psichiniu ligu............. ta informacija gali tik pats pasiekt, is tam tikru saltiniu Daugiau...

Faktai tiems, kurie mažame europiečių gimstamume ir imigracijoje mato planą "sunaikinti europiečius": 1. GIMSTAMUMAS. Visose, absoliučiai VISOSE šalyse, pasiekusiose aukštą pragyvenimo, urbanizacijos ir išsilavinimo lygį, gimstamumas krenta iki 1 - 2 vaikų. Ne tik Europoje, bet VISUR. Pasižiūrėkim į Rytų Aziją - Japonija, Korėja, Tilandas, Vietnamas, paskutiniu metu jau ir Kinija - visur turima po 1 - 2 vaikus, nors ten ne Europa. Indijoje, garsėjusioje aukštu gimstamumu, dabar jau viena moteris vidutiniškai pagimdo tik po 2,4 vaiko ir šis rodiklis garantuotai greit nukris žemiau 2 (pietų Indijos dravidų tautos, tokios kaip tamilai, jau pasiekusios europietišką gimstamumo lygį - sutapimas ar ne, bet tuose regionuose ir pragyvenimo lygis aukščiausias). Lotynų Amerikoje irgi jau po 2 vaikus, o dabar DĖMESIO!!! - MUSULMONAI!!! Gimstamumas, įsivaizduojat, labai greitais tempais krenta netgi ten, nors musulmonai dažnai būna pateikiami kaip gausių šeimų ir greito demografinio plitimo pavyzdys. Irane, Emyratuose, Tunise, Libane, Turkijoje, Sauduose ir kitose turtingesnėse musulmoniškose šalyse gimstamumas apie 2 vaikus arba jau nukritęs žemiau 2 - iki Europoje įprasto lygio. Dabar pasaulyje po 4 - 5 vaikus turima tik Afrikoje, bet ir Afrikoje neišvengiamai gimstamumas kris, jis Afrika nors ir ekonomiškai silpna, bet vis dėlto vystosi, juda į priekį. 2. MIGRACIJA. Visais laikais ir visada pasaulyje buvo taip, kad iš neturtingų regionų buvo migruojama į ekonomiškai pažangesnius, o kol nebuvo dabartinių valstybių - ten, kur daugiau išteklių, derlingesnė žemė, daugiau tuščių plotų ir t. t. Patinka tai kam nors ar ne, bet tai yra procesas, senas kaip pasaulis, ir mes visi esame daugiau ar mažiau migrantų palikuonys (beje, baltai susiformavo atsikrausčiusiems indoeuropiečiams susimaišius su vietiniais ugrofinais - taip taip, mes, lietuviai, nuo pat savo istorijos pradžios JAU buvome maišyta tauta, kaip ir praktiškai VISOS pasaulio tautos!!!). Kadangi jau istoriškai gavosi taip, kad šiuo momentu Europa yra vienas turtingiausių pasaulio regionų - natūralu, kad atsiranda labai daug žmonių, siekiančių čia apsigyventi. Vėl gi, tai nėra procesas, nukreiptas tik į Europą - paimkime kaip pavyzdį nafta turtingas musulmoniškas šalis, tokias kaip Kuveitas, Kataras, Emyratai, Bachreinas ir t. t. Jos yra turtingiausios pasaulyje, ir imigrantų jose yra tiek, kad vietiniai gyventojai jau sudaro tik mažumą. Beje, o ko lietuviai važiuoja į Norvegiją, UK, Airiją - ne to paties? Jeigu Afrika būtų turtingesnė už Europą - europiečiai keliautų ten. Nereikia stebėtis. Daugiau...

K.Markso (žydo perkrikšto sūnus), kuris savo knygoje „Dėl žydų klausimo problemų“ rašė, jog žydai vainikuoja ir nuvainikuoja karalius, kad jie siekia pasaulinės vyriausybės, kuriai vadovautų žydai, kad jų dievas pinigai, o profesija lupikautojai. Daugiau...

Kazkas kazka visada turi valdyti. Butu negaila kad jie valdo,jei valdytu gerai ir zmonems butu gera. Deja valdo taip jog tik del jiems zinomu priezascju isileidzia terorstus, tinginius,veltedzius,banditus. Slovina iskrypimus,skiepija jog vieninteke vertybe-materiakiniai dalykai. Tycia nekuria gydanciu vaistu,o tik tokius kurie naikina simptomus.kuria nuodus maiste ir t.t. ko pasekoje vel kankindamasis zmogus turi pirkt vaistus kurie net negydo. Ko siekia tokia pasaulio valdzia??? Jei valdytu dorai ,tegu valdo kas tik nori, kad ir zydai. Daugiau...

- ... pavardė „Berlingueras“ , – tai tipiškos žydiškos pavardės „Berlineer“, tai žydas iš Berlino, itališka adaptacija. Kaip Kerenskis iš miestelio – Kernskas, Juda Iskarijotas – iš Karijoto, Berdejavas – Berdičiavo, Moskovicas – iš Maskvos, Kisendžiaris – iš Kisingemo, Frankfurtietis – iš Frankfurto ir t.t. Bekilmiai kosmopolitai. Reiktu pridurti R.Peirefitas pats yra patentuotas pe'derastas su stažu. Taigi jis tuos dalykus išmano. Hitlerio draugužis – generalisimas Frankas – ir iš tėvo, ir iš motinos pusės, tikroji pavardė Bahamondė, buvo grinakraujis žydas, bet iš žydų perkrikštų. Apie tai rašė rimtoje Briano Korozjė knygoje „Frankas“, Niujorkas, 1967, p.29. ... nuo biblinių laikų žydai bando užkariauti pasaulį talkinant de'generacijai, t.y. velniui. Bet apie tai kalbėjo jau Jezus Kristus: „Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas“(Jn 8,44). /S/ Daugiau...

1948m. R.Peirefitas išleido knygą „Slaptieji žodžiai“, kurioje jis po kaulialį narsto visus žinomus literatus ir politikus, keldamas pirmiausia du klausimus, ar ne žydas? Ar ne pe'derastas? Beje jis kaltina Italijos komunistų partijos vadovą Berlinguerą, kuris kaišioja mums pagalius į ratus savo „ewrokomunizmu“. Daugiau...

žydų baronas milijonierius Gi de Rotšildas (apie 1965 m.) bylinėjosi Paryžiuje su patyrusios triukšmingą sėkmę žinomo Prancūzų rašytojo Rože Peirefito knygos „Žydai“ gana solidžios leidyklos „Flamariom“ leidėju. –Cituoju Niujorke leidžiamas laikraštis „Naująjį rusų žodį“: „Peirefitas savo knygoje tvirtina, kad žydai užima svarbiausias Prancūzijos gyvenimo pozicijas visuose srityse ir kad dauguma politiknių, visuomeninių ir finansinių viso pasaulio veikėjai yra žydai. Be to, rašo Peiretas, kai kurie jų – „užsimaskavę žydai“, ir niekas net neįtaria jų žydiškos kilmės“. – Tokiais „užsimaskavusiais žydais“ jis vadina: nužudyta JAV prezidentą Kenedį, dabartini prezidentą Džonsoną, prancūzų prezidentą de Golį, Britanijos karalienę Elzbietą, jos vyra princą Filipą, buvusi Vokietijos kanclerį Adenaujarį, visus Švedijos karališkus namus., Halsburgus, Ispanijos diktatorių Franką ir Kubos diktatorių Fidėlį Kastro. – Kaip kai kurių „užsimaskavusių žydų“ žydiškos kilmės įrodimus Peirefitas pateikia jų protėvių biografijas ir pastarųjų žydiškos pavardės. Dėl generolo de Golio kilmės, autor. remiasi paties generolo pareiškimu Bonoja apie tai, kad jis turėjas vokiška protėvį Kolbio pavarde. O Kolbiai – žinoma Italijos žydų giminė. Tarp kitų „užsimas.žydų“ Peirefitas įvardija net tokius antisemitus, kaip didysys inkvizitorius Torkvemeda, prancūzų rašytojus Moras ir Leonas Dodė“. – Nors „Naujasis rusų žodis“ tą knyga vadina antisemitinę, tačiau baronas Rotšildas procesą pralošė, vadinasi Peirefitas teisus. Ką šią temą sako pats Dievas Johvė pranašo Izaijo lūpomis: „Nes tauta ir karalystė, kuri tau netarnauja, - pražus, - tokios tautos tikrai bus sunaikintos .... Lenkdamiesi žemai, ateis pas tave tavo engėjų sūnūs, visi, kurie niekino tave... Tu tautų penėsi pienu, ir žįsi karališkas krūtis“(Iz 60, 12,14,16). /S/ Daugiau...

Ne sąmokslas Didžiają dalį planetis kapitalo valdo žydai: sorošai, rokfeleriai, rotšildai, bankai, deimantų, aukso prekyba yra žydų rankose. Dalis žydų artim. rytuose pakeičia pavardes!!! Jie yra ypatingai solidarūs! Taigi, trumpai ir aiskiai. Daugiau...

Illuminati yra organizacija ikurta 1776 ji yra slapta organizacija slaptoj organizacijoj. masonu lozese infiltravosi. pagrindiniai tikslai: Viena valdzia viena religija viena valiuta seimos vertybiu sunaikinimas rases sunaikinimas Bankinis kartelis arba Rothschild dynasty valdo 95% pasaulio turto del likusiu 5% kovoja likusi zmonija. Matem zydu komunizmo era su masonu Stalinu pries aky. Matem Adolfa Hitleri su 'skull and bones' emblema. Teroro atakos, geju teises feminizmas multikultura vid klases naikinimas, lygybe tai tik kelios dienotvarkes sukurtos talmudiniu zydu kuri tikslas baltuju krikscioniu visiskas sunaikinimas. net lietuviai turi masonu loze, vadinas 'jaunuju statybininku sajunga' ar kazkaip panasiai. Landsberis lubys adamkus tai tik keli zmones jiem priklausantis. Shalom, guvuliai. Daugiau...

Iliuminati, masonu tikslas uzciaupti kurie zino ir bando priesintis ju tikslams nusikalstamiems. Per tokius straipsnius uzsakytus jie ta daro. Juk ju vienas is tikslu visus vergus sucipuoti kurie juos aptarnaus dirbdami. Nesenai rase jav imone jau pradejo cipuoti ir vyksta kai kuriose siaures europos salyse cipavimas. Tik atsimerke zmones prades nusikalteliams priesintis ir uz nusikaltimus nubausti ju narius, nes daug lesu igave yra neteisetai. Vadinu juos nusikalteliais, nes tokie yra. Daugiau...

Smegenu plovimui nesugeba priesintis, o cia nesileis cipuojami! dvasine degradacija plinta kaip virusas, morale zmoniu smukus, slykstus, garbes nedaromi dalykai - propaguojami, viesai demonstruojami, tipo tai yra kieta ! teisinga !!! pavyzdziu neduosiu, kas nores susigaudys, apie ka as cia...............! Daugiau...

– Dažnokai žydai kaltinami tuo, kad nori „užkariauti visą pasaulį“. Apie ką kliedi jų sentestamentiniai pranašai. Atrodo, kad visa tai paistalai. Kaip gali tokia maža tauta „užkariauti visą pasaulį?“ Ir kartu mes matome, jog kažkas panašaus vyksta. Žydų įtaka visiškai neatitinka jų skaičiaus. – Kaip vyksta tas slaptas užkariavimas? Pažiūrėkime. Kaip sako Lasalas ir kiti autoritetai, žydai – tai dirbtinė nacija arba de'generatų sekta, gyvenanti nuolatinio križminimuosi su de'generatais iš supančios aplinkos sąskaita. Tačiau žydai naudoja savo de'generaciją kaip ginklą, kaip priemonę ir tikslą. – Žydai puikiausia žino de'generacijos dėsnius, kad de'generacija eina iš visuomenės viršunės, kad dauguma karalių, vadų ir šio pasaulio kunigaikščių – tai de,generatai. Ir tik šio pasaulio kunigaiščiams tereikia pakišti jiems tinkamas žmonas – žydes de,generates. O de,generatėms iš aukštos visuomenės vyrus, žydus de,generatus. – Verčiantis šia praktika planingai ir sistemiškai, tarsi galima užkariauti visą pasaulį. Ši sukta praktika vyksta jau nuo biblijinių laikų.Šitaip persijos karaliui Artakserksui į karalienę pakišo užmasimaskavusią žydę Esterą. Tuomet ji ir jos gentainis Mordekajis suorganizavo masinį neįtikusių žydams žmonių pogromą, per kuri buvo išžuditi 75000 persų, žiūrėkit Biblija (Esterą 9,16.). Daugiau...

Nežinau, kaip ten tie, atsiprašant, iliuminatai, bet kad pasaulį valdo ir jau ne slaptai, tai mato visi, kas turi akis. Ir ne sąmokslas tai. Sąmokslas tai kažkas slapta. JIE tai daro viešai ir tautoms į akis spjaudo viešai. Jų valia teroristai žudo, viešai. Jų valia žmonėms ant sprando užkraunami išlaikytiniai teroristai. Viešai. Jų valia uždrausta žmonėms piktintis teroristais. Viešai. Tai ne sąmokslas ta i- nusikaltimas, o nusikaltėliai - ranka pasiekiami. Daugiau...

2008 metais Angelai Merkel suteiktas žydų organizacijos „B’nai B’rith“ apdovanojimas. Šis apdovanojimas skiriamas tik žydams. Angela Dorotėja Merkel gimė Vakarų Vokietijoje, Hamburge 1954 metais. Jos tėvas protestantų pastorius Horst Kasner, mama Galicijos žydė Herlind Kasner, mergautinė pavardė Jentzsch. O už ką tas apdovanojimas tai mekelei aaaa ??????????? Daugiau...

Yra daug absurdisku samokslo teoriju, bet teorija kad europos ziniasklaida (tame tarpe Ir s)yra itakota KAZKIENO super galingo, tuo net neabejoju. Tai atsispindi makrono , merkel palaikyme. Pabegeliu palaikyme. Ir dar daugelyje dalyku. Tik didziausi naivuoliai gal to nematyti. Kad tas KAZKAS egzistuoja nematau abejoniu. Daugiau...

Teko diskutuoti su vienu itikejusiu rokfeleriu ir rotsildu pasauline valdzia.tai jiis teige kad net gorbaciovas- rokfeleris.kai perklausiau ar tikrai tai patikslino kad ne gorbis o jo zmona raisa.tai ka su tokiu diskutuoti. Daugiau...

O teisybe kad tas iliuminati garbina saturna ir nori isnaikint bezdziones (mazdaug 80% pasaulio zmoniu yra laikomi bedzionem) ? O tie kurie cia sneka kad jie nevergai tai gal jo..nesat jus vergai.. bet kad bezdziones tai didelis sansas Daugiau...

Yra toks viesuju rysiu fokusas, kai duodama pasirinkti tik is poros sau naudingu pasirinkimu.. atrodo renkiesi, nors iskart esi pralaimejusioje puseje... anyway.. tikrasis "velnias" ne toks pompastiskas.. nelaksto paklode apsivyniojes ir deglu nedegina.. tikrasis "velnias" turi sukoncentraves tiek kapitalo, kad nusispjaut jam o zmoniu galvose esancia demokratijos iliuzija.. vat cia ir visas mirazas.. kaip norit ji vadinkit.. Daugiau...

.... žydai įsižeidinėja, kai sakoma, jog masonystė visada žyd-masonystė. – Todėl mums ir tenka dirsčioti į slaptų bendrijų, magijos ir antgamtiškumo istoriją. Iš esmės visa ši istorija yra apie psichines ligas. Katalikybė ir masonystė visada buvo nesutaikomi priešai. Pagrindinis katalikų kaltinimas masonams: nuolatinis dalyvavimas visose ardomosiose ir revoliucinėse bendrijose, kurių tikslas kovoti dėl valdžios. O kai jos valdžia užgrobia, tai pakerta šeimos ir visuomeninės santvarkos moralės pamatus. Kaip pavyzdys, sex revoliucijos , arba vaikų grobimą palengvinti įstatymai ir t.t. Daugiau...

Visus gandus apie pasaulio įtakingųjų veiksmus pastarieji savo vergams bando paaiškinti neva tai kažkokios sąmokslo teorijos .... tačiau aš pilnai tikiu viena iš sąmokslų teorijų - tai yra, jog su dideliais pinigais pasaulyje galima padaryti daug ką, o su labai dideliais pinigais, kokius turi turtingiausios pasaulio šeimos (klanai), praktiškai galima padaryti bet ką ... Daugiau...

Nezinau ka Delpistranas norejo parasyt,kokia uzduotis Sorosine buvo,bet didziojoje politikoje yra nepaaiskinamu nei logika, nei kvailyste nutikimu. Kad ir tai,kaip buvo nusprestas sunaikint Rusija 20a. pradzioje.Sunaikint sali su giliomis tradicijomis, sparciai besivystancia, laimejusia 1 pasaulini kara, bet kas idomiausia Antante puole gelbet. O kas isvis keista vedini vokieciu snipu galadrancai kurie turejo viena triochlineika ant triju ir 2 sovinius nugalejo profesionalias armijas. Speju,kad dedei,kuris viska sprendzia buvo nereikalinga dar viena galinga salis, jau geriau galingas priesas nei partneris. Kitas atvejas. Jau kapituliuojanti Japonija gavo dovanu 2 bombas. Jokio loginio paaiskinimo tam ner. CCCP armija juos per kelias dienas patvarke, tai buvo tik buhalterinis klausimas kada viskas baigsis ir na,kazkas suvede saskaitas. Nei is sio , nei is to nuspresta sunaikinti Libija. Isiverze i sali nei uz ka ir nuzude Gadafi. Gal nepatiko,kad toje salyje zmones gerai gyveno? Kad kiekvienas gimes kudikis gaudavo saskaita banke, kad mokslas ir gydymas,o ir kitos paslaugos budavo nemokamos? Tai nepatiko korporacijom. Bet uztat tie kriterijai netinka Filipinam. Dede laisvai leidzia Filipinuos zudyt nusukaltelius ir nieks jam negrasina. Einam isvis arciau. Visiskai nesuprantamas atvejas. Kryme ukrainieciu kareiviai 2 dienas su rusais pazaide footbola, susirinko daiktus ir isvaziavo. Stebuklinga ranka mostelejo ir jie dingo. Cia kaip taip? kazkas liepe atiduot? Obama prisipazino,kad tai jis, bet as netikiu, perdaug jis lopavotas, lad priimti tokius sprendimus, jam liepta buvo. Pasaulio ekonomini, moralini, technini vystymasi stabdo dedes,kurie viska sprendzia, jiem nereikia geroves pasaulyje, jiem nereikia taikos, priesingu atveju praras valdzia. Akivaizdziai stabdomas.net klastojamas mokslas, kad tik zmones tiesos nezinotu, stabdoma ekonomine gerove, industrinis progresas, kuriami priesai, viena nuzude, sukure kita, dabar Islamo valstybe priesas, ji baigsis bus kazkas naujo... Daugiau...

Pasaulį valdo kapitalistai-globalistai. Jiems yra vienodai demokratija jie gali užmerkti akis prieš vieną ar kitą diktatorių, tačiau kai mato pavojų savo globalizmui ir pinigams, jie to neatleidžia. Tada įjungia politiką, pinigus, kariuomenę ir žiniasklaidą ir visa jėga užgula išsišokėlius ir juos sunaikina. Daugiau...

Kai prieš 4000 metų žydus pravijo iš Egipto kaip pasiligojusia iš,krypuse, tinginių bendruomenę (tai patvirtina Romos istorikai, o tai patikima), jie tiek maišėsi su kitų tautų aukštuomenės degeneratais, kad tautos kaip tokios tikrai nebeliko. /S/ Daugiau...

Buvau žydu rajone Marakeše,nors nerekomendavo, nusigrūdome į nesaugų, griuvėsių rajoną. Buvo baisu net dieną. Ispanija išgrūdo visus žydus ir tie persikėlė į Maroką!! Sinagogas statė. Bet iš Marskešo išsiskirstė, kur oatoguau- įvParyžių, Austriją ir pan. Sinagogoje oasakojo prižiūrėtojas . Žydai visad buvo tremiami iš visų šalių, bet visada sklido po pasaulį kaip parazitai!!! Daugiau...

Matote, kai kurie mato plačiau, o jūs mums sakote, kad nesimurkdote š. Mastykime, kur esame ES, kaip gyvena tauta, kaip arabus kelua į ES ir nuekada nebūkite tikras, kad nesutraiškys. Gyventi buitiškai patogiai, tai nereiškua, kad esate mastabti būtybė. Juk niekam neįdomu, kad jūs gerai gyvenate, jei negebate mastyti plačiau. Daugiau...

Rašiau gi jau tau, kad lopšelinukams nei Reliatyvumo, Maksvelo elktromagnetizmo teorijų, nei aukštosios politikos nieks NEDĖSTO. Viskas ką tu rašai lopšelinukų primytyvumo lygio, todėl nėr prasmės nagrinėti "iš esmės".:(:(:(. Daugiau...

Slaptosios bendrijos paprastai laikomos antivisuomeninėmis, nes jose buriasi elementai, apskritai nemalonūs ir kenksmingi visuomenei ... Beje, neįmanoma slaptųjų bendrijų istorijos atskirti nuo religijos, nes net grynai nusikalstamos slaptos bendrijos labai dažnai yra religinės kilmės arba turi tokių pretenzijų. Daugiau...

Hitlerio fenomenas mane visada labai domino! Kaip gebėjo sutelkti vokiečius?!! Merkel fenomenas panašus į Hitlerio, Stazi veikėja, absoliuti komunistė ( tėvas šventikas irgi Stazi) tampa stigmuotos Vokietijos ir visos ES lyderė!!! Srazi Kgb mokyklis įdirbis manipuliuoti žmonių protais plius dideli pinigai už paslaugas!! Daugiau...

Merkel atidaryti Europos vartai visiems pasaulio valkatoms turi konkretų planą kitur, ne ES sugriauti? Gal tai naftingis žemės aplink Izraelį, kuris turi planų užvaldyti Artim. Rytus padedant HAV žydbankių dotacijas perkeliant arsbus į ES. Daugiau...

Manytina, kad Artimųjų rytų chaosą sukėlė JAV su tikslu sujaukti regioną, iš kurio pelnysis Izraelis!!! Kas dotuoja neva pabėgėlių išlaikymą ( Maroke jokio karo- plūsta visi valkatos be dokumentų, ligos netikrinamis , Aids ur kiti " vitaminai" ) Daugiau...

Į visa tai prikaišiota pažadų, jog masonystėje jūs surasite pasaulio harmoniją, pažinsite visatos paslapti, surasite laimę ir taip toliau. Bet jeigu jūs imsite tas masonų knygas ir žurnalus skaityti įdėmiau, tai pamatysite, jog jie kaip reta tušti ir juose tik. Apskritai paslaptis yra paslaptis. Greta kita knygų grupė: bendriju slaptų bedrijų istorija. Kabaka ar magija. Negrų burtininkai ir Sibiro šamanai. Viduramžių raganos ir slaptasis riterių bažnytinikų ordinas. Masonai: rozenkreiceriai, iliuminatoria, karbonarai. Indijos tugi smaugikai, kruvinosios deivės Kali garbintojai. Arabų teroristų slaptos hašišininkų bendrijos. Rusų skopcų ir chlistų sektos. Beje, toks chlistas buvo žymusis Rasputinas. Anarchistai ir komunistai. Ku-Kluks-Klanas. Sicilijos mafija. Negrų teroristai Mau-mau Kenijoje. Ir tai iki Blavatskajos (pusžydės) teosofijos ir Šteinerio (žydas) antroposofijos. – Atidžiau panagrinėjus šias slaptas bendrijas, akivaizdūs darosi tokie tų paslapčių elementai: psichinės ligos, lytiniai iškripimai, narkotikai, didybės manija, griovimo ir savigriovos kompleksai, sadizmas ir mazochizmas. O viso to pagrindinis tikslas yra kova dėl valdžios. /S/ Daugiau...

Normano Mak Kenzi knygą „Slaptos bendrijos“, Niujorkas, 1968. Ten tiesiai sakoma, kad Marksas ir Engelsas išaugo tose slaptose bendrijose. Arba pažodžiui: „Bolševikai, nepaisant jų pretenzijų, jog jie esą darbininkų klasės atstovai, buvo pačios sėkmingiausios vusų laikų nacionalinės slaptos bendrijos“(p.201).- Bet natgi Stalino slaptoji policija nežinojo, kas tos slaptos bendrijos? Dėl to dargui Stalinui ir teko sušaudyti visus leniniečius, kalbant valstybės kaltintintojo Vyšinskio žodžiais, "kaip pasiutusius šunis". Lygiai taip ir Hitleris teko sušaudyti visus šturmuotojus, kurie atvedė jį į vadžią. Tuomet Hitleris visai atvirai pareiškė spaudoje, kad jeigu jis nebūtų tų šturmuotojų likvidavęs, tai valdžią Vokietijoje būtų užgrobę homoseksualistai. Šturmuotojų vadą Ernestą Remą areštavo lovoje, kurioje jis miegojo su savo vairuotoju. Slopinant Remo pučą, 1934 m. liepos 30 d. vadinamąją:“Ilgųjų peilių naktį“, buvo sušaudyta apie 7000 šturmuotojų. /S/ Daugiau...

..... – 1897 m. Bazelyje įvyko 1-asis sionistų arganizacinis suvažiavimas. Po mėnesio, 1897 m. rugsėjo mėn., Vilniuje įvyko žydų socialistinio Bundo 1-asis suvažiavimas, kuriame diminavo sionizmo ideologija. O po 6 mėn., 1898 m. kovo mėn., Minske įvyko 1- asis organizacinis RSDDP suvažiavimas, kuri buvo atskirta nuo žydų, nuo žydo Bundo ir kurioje knibždėte knibždėjo žydų, įskaitant ir pusžydi Leniną, o vėliau ir pusžydį Staliną. 1903 m. Briuselyje, 2-me suvaž. RSDDP suskilo į bolševikus ir menševikus. – Dėl nacionalinio klausimo. .... Jie suskilo dėl žydų klausimo. Menševikai, daugiausia sionistai ir bundininkai, norėjo, kad partija paklustų žydams – kaip išrinktajai tautai. O Bolševikai, vadovaujant pusžydžiui Leninui, aplinkui kuri taip pat knibždėte knibždėjo žydai, reikalavo priešingai, kad žydai paklustų partijai. Apskritai tipiškos žydų rietenos. /S/ Daugiau...

Taigi, vergų valdymas nėra jau toks paprastas verslas. Reikia išmanyti žmogaus psichiką ir kruopščiai kontroliuoti tai, kas jo smegeninėje. Antraip sistema, lyg geras elektroninis laikrodis, negalės veikti ir įpuls į chaosą. Chaosas, savo ruožtu, nėra blogybė, jeigu yra išmintingai valdomas. Todėl ir melavimo technologijos tobulėjo su lyg kiekviena epocha ir šiandien pasiekė savo išsivystymo epogėjų. Mokslo ir technikos pažanga neišvengiamai lėmė ir Sąmonės plėtimais per pastaruosius 200 metų. Elitas prieš 2-3 šimtus metų tai numatė, nes buvo apskaičiuota, jog išlaikyti feodalinę sistemą prie mokslo ir technikos progreso neįmanoma. Vergams reikia duoti laisvę, kad kiltų darbo našumas. O tam reikia juos mokyti. Juk nepastatysi beraščio piemens prie staklių? Bet jeigu leisi jam mokytis pačiam - nesuvaldysi situacijos. Todėl elitas suvokė, kad mokyti vergus reikia ne bet kaip, o taip, kad bandos narys, nesuvokdamas, kad jis vergas, mylėtų savo darbą nekęsdamas savęs. O svarbiausia, kad matytu save ir pasaulį kaip apribotą, logišką, sistemingą, kad žmogus jaustųsi menkas ir pažeidžiamas prieš nenugalimą sistemą, kuri, lyg gamtos stichija niekad nėra nuspėjama ir prognozuojama. Iš vienos pusės už žmogų yra galingesnis (išorinis) Dievas, o iš kitos pusės - šalti ir bejausmiai gamtos dėsniai, kurių, kaip ir pirmojo, su kyšiais ir verkšlenimais nepaveiksi. Taip, kad belieka susitaikyti su padėtimi ir priimti taip, kaip yra. Štai čia ir yra spąstai, kuriuos per kolektyvinius sąmonės valdymo instrumentus paspendė iliuminatai kiekvienam iš mūsų. Pagrindinė tiesa, kuri buvo kalama į galvas, nepriklausomai nuo socializmo ir kapitalizmo buvo ta, jog objektyvi tikrovė nepriklauso nuo ją stebinčio žmogaus. Tai sakė. Aristotelis, Dekartas Niutonas, Marxsas, Leninas. Tuo tarpu kvantinė fizika sako, jog yra atvirkščiai. Klausimas kyla, o kam buvo reikalingas toks melas? Atsakymas labai paprastas - kad žmogus jaustų nuolatinę nematomą, ne nuo jo valios priklausančią grėsmę. Kad jis nuolat bijotų kažko, kas yra didesnis ir galingesnis, kurio nei valdyti, nei kontroliuoti nei prognozuoti neįmanoma. Kai žmogus taip galvoja, jis tampa puikiu robotu vergu, su kuriuo galima daryti ką nori. Nors žmonių mokymas ir buvo neišvengiamas mokslo ir technikos progreso variklis, jis turėjo ir šalutinį poveikį - neišvengiamą sąmonės plėtimą. Kad tas plėtimasis būtų kontroliuojamas ir valdomas procesas, buvo sugalvotos įvairios medicininės, psichologinės, psichotroninės, elektromagnetinės, cheminės ir kitokios trauminės ar ne trauminės poveikio priemonės. Visų šių poveikio protui projektų tikslas - formuoti prognozuojama išsilabinusių bio-robotų sociumą. Vėliau buvo sukurta visa eilė valstybinių ir visuomeninių institutu, kurie laužė galvas spręsdami sąmonės kontrolės problemas neišvengiamame laisvėjimo procese. Ir jų laimėjimai iš tiesų atrodo ženklūs. Demokratija ir laisva rinka - yra vieni iš svarbesnių laimėjimų. Iš vienos pusės, norint siekti didesnio progreso, (o progresas pirmiausia susijęs su valdančiųjų egoizmu ir pelno troškimu), reikėjo nuimti matomus pančius ir uždėti nematomus. Masonų rankomis karaliai buvo nuversti, o į jų vietą atėjo iliuzinė iliuminatinė demokratija. Buržuazines ir socialistines revoliucijas visados koordinavo masonų ložės, kurių nariai, kaip taisyklė, veikė abiejose barikadų pusėse. Valdančioji oligarchija tapo bankininkais, fabrikantais, o juos visus jungiamoji grandis buvo ir tebėra slaptos satanistinės organizacijos ir masonų ložės. Daugiau...

Štai kai vergams įdavė Demokratiją ir " laisvus " rinkimus , jie ir užbalsavo už savo vergvaldžius , nes kitaip nemokėjo . ( Tai pačių naujausių laikų Lietuvos istorija ) Norint kad būtų kitaip , vargvaldžiai neturėjo būti prileisti prie rinkimų . Tačiau jei tai vergvaldžiai žinotų kad jie bus pašalinti nuo lovio , jokių demokratinių rinkimų nebūtų. Pati didžiausia Aksioma : Ne viena Pasaulyje valdžia per visą Žmonijos istorija nėra pasakiusi kad ji nėra teisi. Daugiau...

Solono įstatymuose, buvo tokie, kurie senovės Graikijoje pripažinti klasikiniais, viename iš įstatymų, kuris viešuosius namus įteisino kaip neišvengiamą blogį. Tačiau kiekvienam piliečiui, vaikščiojančiam pas prostitutes, buvo draudžiama būti kulto tarnautoju, teisėju, pasiuntiniu ir apskritai valstybės tarnautoju. Jiems buvo draudžiama sakyti viešas kalbas ir pasisakyti teismuose. Mums toki įstatyma dabar, visuomenė greitai apsivalytu nuo iš'krypėlių valdžios. Daugiau...

Manoma, kad dauguma pasaulinio lygio muzikos žvaigždžių priklauso iliuminatams. Tai – Rihanna, Justinʼas Bieberʼis, Beyonce, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Justinʼas Timberlakeʼas, Alicia Keys, Britney Spears, Tomʼas Cruiseʼas, Katy Perry, Lana Del Rey, Kanye Westʼas, alternatyvaus roko grupė „30 Seconds to Mars“ ir kt. Prieš porą metų žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie NASA rengiamą projektą „Blue Beam“, kuris aprašytas kaip iliuminatų masalas žmonėms mulkinti. Pasitelkdami šiuolaikines technologijas ir NASA paslaugas iliuminatai turėjo suvaidinti, kad su žmonija kalba Dievas. Apstulbę žmonės neva sutiktų su naujojo Kūrėjo keliamomis sąlygomis. Kiekvienam žmogui po oda būtų įsiūtos mikroschemos, ir pasaulį pradėtų valdyti vienas asmuo – nelabasis. Šią informaciją paviešinęs žurnalistas netikėtai mirė. Popkaralius Michaelʼas Jacksonʼas ne viename interviu teigė, kad daug melo yra istoriniuose vadovėliuose, kurie parašomi taip, kaip naudinga iliuminatams. Taip pat tvirtino, kad jam klijuojamos iškrypėlio ir homoseksualo etiketės yra tik konspiracijos atstovų darbas. Manoma, kad vienas iliuminatų naudojamų ginklų – ligos. Tikima, kad socialinis tinklapis facebook yra valdomas iliuminatų, o jo įkūrėjas Markʼas Zuckerbergʼas neva slaptos organizacijos marionetė. Teigiama, kad Voltas Disnėjus – vienas garsiausių pasakų kūrėjų – irgi priklausė iliuminatams. Jo filmukuose pastebima daug šiai organizacijai būdingų simbolių. Aistė Sakalauskienė, žurnalas "Būrėja" Daugiau...

Egzistencializmo filosofijos tėvas, tai yra dekadentincijos filosofijoje ir literatūroje pagrindėjas, danų filoso fas Siorenas Kierke goras (1813-1855), sako, jog nuo spaustuvės preso išradimo laikų velnias apsigyveno spaustuvės dažuose ir dėl to šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame viešąją nuomonę formuoja spauda, pasidarė neįmanoma skelbti kitokią nuomonę. Daugiau...

Sėlinantis totalitarizmas - puiki permainų kaukė, prie kurios žmogaus protas pripranta nepastebėdamas smulkių niekšybių, nes neturi galimybių matyti visumos. Pasaulio galingieji senai suprato žmogaus psichiką: jei permainas pasiūlysi visas iš karto, atmetimo reakcija garantuota. Todėl visuomet stengiamasis sukurti pretekstus neva skubioms, neišvengiamoms reformoms pateisinti. Dažnai tie pretekstai atsiranda patys, kaip audros, žemės drebėjimai ar nesutarimai tarp žmonių, tačiau neretai ir sukuriami dirbtinai. Elitas tai vadina tvarka iš chaoso (Ordo Ad Chao). Šluota geriau lūžta, jei laužoma po vieną šakelę. Taip ir reformos - ateina kaip nekalti avinėliai-gelbėtojai, bet už tų avinėlių slepiasi apokalipsės ožio G.O.A.T.veidas. Mes kiekvieną dieną prarandame savo pilietines laisves po vieną nedidelį procentinį. Jei tuo netikit, pasižvalgykite į įvairias gyvenimo sritis ir suvoksite, jog vardan jūsų saugumo ar gerovės, jūs nuolat verčiami paaukoti dalį savo privatumo ir laisvės pasirinkti tai ko nori jūsų širdys ir protai. Tai jie vadina solidarumo principu. O iš tikrųjų, tai yra kalėjimas be sienų ir be grotų, kuriame bendruomenės nariai vieni su kitais surišti nematomais siūlais ir vienas kitą stebi. Ir jeigu vienas žmogus siūlą tempia į save, tai kitas krenta. Ir jeigu nenori padaryti nieko blogo savo artimui, turi kentėti ir būti solidariu. O tai jie vadina pilietiniu samoningumu ir asmenine atsakomybe prieš visuomenę. Bet tai yra tas pats kalėjimas, kaip ir buraforinis solidarumas. Taigi išeities, atrodo, nėra jokios. Gerbiu tą genijų, kuris sukūrė tokią sistemą, nes tai yra tobula vergovė. Ir kuo toliau, tuo labiau Jūsų pasirinkimo laisvė mažėja, o sprendimų priėmimas viršūnėse tampa priklausomas nuo vis mažesnio sprendikų rato, kurių valios paveikti negalite, kad ir kaip Jums skaudėtų. Kiek bemitinguotumėte ar badautumėte - nieko neišeis. Jie išmoko valdyti socialines technologijas ir asmenines emocijas tuo metu, kai jums skauda. Nes esą strateginiai sprendimai visados reikalauja aukų. Ir tai yra norma. Todėl apie gailestį ar žmogišką supratimą nėra net kalbos. Jie ilgai treniravosi nejausti skausmo, kai kenčia kitas, mažesnis. Ir jiems tai pavyksta. Ir jie visados stato paminklus tiems, kurie aukojasi ne dėl artimo, bet dėl sistemos. Apsidairykite ir pamatysite, jog pasirinkimo laisvė mažėja ne tik dėl to, kad kažkas dėl terorizmo, finansų krizės ar CO2 baimės išleidžia naujus įstatymus, bet ir todėl, kas jūsų protas įvelkamas į vis siauresnius ideologinius rėmus to net nepastebint. Jūs negalite teisingai įvertinti, nes jūsų požiūris į asmeninio gyvenimo ir pasaulio įvykius yra šbloniškas, pasiktuotas TV kanalų. O tie rėmai neleidžia pamatyti visumos ir net paralyžiuoja jūsų raumenis, kai galvojate apie kokias nors alternatyvas arba galimybes priešintis. Elitas ilgai dirbo su jumis, kad būtumėte tokie - bevaliai robotai, tinkantys tik siauroms funkcijoms atlikti, ir netikintys tuo, ką jūs iš tikrųjų galite. Tie, kurie sukūrė tokią sistemą (iš esmės - iliuzinę programą), džiūgauja iš laimės, kai mato, jog pats galingiausias ir tobuliausias Dievo kūrinys Human Race vergauja kažkokiems 4 lygmens reptiloidams ir yra tokioje beviltiškoje padėtyje, kaip niekad anksčiau. Pilnai suprantu, kodėl žmonės netiki alternatyviomis teorijomis. Vieniems jos atrodo visiškai nerealios, kiti vis dar tikisi, jog Biblijos žodžiai išsipildys ir vėliau ar anksčiau, viskas kas paslėpta taps vieša. Todėl daug kam mieliau demaskuoti smulkų melą, demaskuoti smulkų kyšininką ar cigarečių prekeivį, bet nematyti melavimo „stambiu mastu”. Nes niekas nesitiki, jog valdžia gali meluoti sistemingai iki tokio lygio, kol įžūlus melas pavirsta nepajudinama, įstatymais ramstoma “objektyvia” tiesa, kuria visi šventai tiki.CITATA IŠ '' KVANTINE MAGIJA.LT'' Daugiau...

... tačiau po antro Kristaus atėjimo antikristas bus išvytas. ... Visuotinis Teismas – tai revoliucija, pasaulio pabaiga – tai tiesiog senojo pasaulio pabaiga, o antras Kristaus atėjimas – tai moralinis pagijomas ir naujo pasaulio, naujos visuomenės atgimimas. O antikristas, iš esmės, tai žydai, kurie buvo svarbiausių varomoji jėga, mielės ir visų XX a.revoliucijų, taip pat ir bolševikinės revoliucijos fermentas. Yra keista formulė: "antikristas bus žydės nuo ne žydo sūnus". Tai yra antikristas bus pusžydis, arba, žydiškai, memzeris. – Pagal Talmudo įstatymus žydės sūnus nuo nežydės, gojaus, laikomas žydu, bet žydi sūnus nuo nežydės, žydiškai šiksos, žydu nelaikomas. Marksa ie Engelsas - žydai, Leninas apižydis, A.Hitleris – senelio žydo anūkas. Himleris- pusiau žydas. Dešinioji Himlerio ranka – Heidrichas – taip pat pusžydis. Ir „galutinio žydų klausimo sprendimo“ specialistas Adolfas Eichmanas, vares žydus į dujų kameras, pats buvo kaip sakoma, apyžydis. – Kaip paaiškinti šį paradoksą? Dalykas tas, kad revoliucionieriai – tai paprastai įvairiausi psichopatai, psichtikai ir neurotikai, kuriuos skatina visai ne meilė, lygibė ir brolybė, apie ką visi šaukia, o juodieji Fraido kompleksai, kurios pagrindinė varomoji jėga yra valdžios kompleksas. /S/ Daugiau...

Sakoma, kad iliuminatai valdo politiką, mokslą, nukreipia svarbiausius įvykius tam tikra linkme. Kaip yra iš tikrųjų? Jeigu taip, kokius garsiausius pasaulio įvykius jie galėjo sukelti? Jie visada buvo ir yra pagrindiniai istorinių įvykių katalizatoriai. Iliuminatai mano, kad valdo žmonijos evoliuciją. Visi karai, pradedant Aleksandru Makedoniečiu, baigiant Ukrainos Euromaidano revoliucija, sukelti jų. Pavyzdžiui, 1917-ųjų perversmas Rusijoje. Masonai Leninas ir Trockis nuvertė masonų Kerenskių laikinąją vyriausybę. Visi jie buvo tų pačių ložių nariai. Masonai nuo iliuminatų skiriasi tuo, kad pastarieji yra kaip vykdantysis organas. Tačiau revoliucijos ir karai nėra vien jų nuopelnas. Jeigu būtų tik jų valia, mūsų čia seniai nebūtų. Karai sukeliami pagal tą patį kylančios Saulės tarp dviejų kalnų principą: kovojančios pusės visada yra valdomos iš to paties „centro“ per „savus“. Tikslas – chaosas, po kurio naujame rytojuje turi įsiviešpatauti nauja tvarka. 5. Teko girdėti daugybę istorijų, kaip iliuminatai ne vienus metus kovojo prieš popiežius ir jų reformas. Koks jų tikslas? Norėčiau patikslinti, kad jie kovojo ne su popiežiais, o tik imitavo kovą. Popiežiai taip pat priklauso tam pačiam išrinktųjų luomui. Tačiau atskirais istoriniais etapais atsirasdavo popiežių, kurie nepaklusdavo, todėl prieš juos būdavo rezgamos intrigos. Kaip jau sakiau, iliuminatų tikslas – nauja pasaulio tvarka, t. y. viena valstybė planetoje, kurioje laisvė priklausytų tik išrinktiesiems. Visi kiti būtų robotai. Ar nėra čia psichikos negalia – tikėti, kad esi išrinktasis ir gali spręsti kitų žmonių likimus? Daugiau...

Kiek gyvuoja Žmonija yra valdantys ir valdomieji . Jei ne 100 procentų visi nori valdžios , tai 100 procentų nenori būti valdomi kitų. Štai čia esminė prigimtinė takoskyra. Amžina kova tarp Valdančiųjų ir Valdomujų . Ar už jų stovi kažkas aukščiau ? O jei taip , tai tais kuriais tie " aukštesni " pasitikėjo ir atvedė į valdžia o paskui jie buvo išduoti ir pakeisti kitais , turėjo žinoti tuos kurie Pasaulio aukštybėse ir netekę valdžios sukilti prieš Pasaulio šeimininkus. P.S. Labai įdomi JAV istorija ir kaip JAV tapo supergalybe. Daugiau...

Iliuminačių "teorija" yra specialiai sukurta pridengti tikrajam sąmokslui, kurio niekas, išskyrus sąmokslininkus, nežino. Iliuminačiai tėra pasaka smegenims pudrinti ir nuslėpti realybę, baisesnę už baisiausius jūsų (ir gal netgi mūsų) sapnus. Kaip jums tokia sąmokslo teorija? Kaip ją pavadinsite - "imperatoriene"? Imperor my a.s.s. Daugiau...

Iki Hitlerio didžiausias antisemitas buvo pirmasis generolas inkvizitorius ir popiežiaus Didysis inkvizitorius Tomas Torkvemada, kuris atliko svarbiausią vaidmenį išvarydamas žydus iš Ispanijos. Ir žinoma pikantiškas faktas, jog Torkvemada buvo pusžydis ir net apipjaustitas. Jo senelis iš tėvo pusės, kardinolas Chuanas Torkvemaa, buvo grynakraujis žydas perkrištas. – Torkvemados įpėdinis buvo generolas inkvizitorius Diego de Dieza, grynakraujis žydas perkrikštitas. Kitas generolas inkvizitorius buvo Alonsas Manrikas, Sevilijos kardinolas arkivyskupas, taip pat grynakraujis žydas perkrikšttas. Taigi nuo 1483 iki 1538 metų, kai visi žydai buvo išvaryti iš Ispanijos, visi vyriausieji inkvizicijos generolai buvo žydai. Visi tie iliuminatai, masonai ir kitos slapto organizacijos, tai tik žydų kova dėl valdžios pasaulyje. /S/ Daugiau...

Tai ka, ir musu PSD sistema plesti zmones bedarbius uz "paslauga" kurios zmogui nei suteikia, nei zmogui jos reikia, irgi yra iliuminati darbas? Tai kodel tokios sistemos apiplesti nedirbanti zmogu nera kitose vakaru salyse? Isvada kad ne iliuminati reikia bijoti, o savu politiku durniu su iniciatyva, kurie beje dar ir palaiko viena is socialiai zalingiausiu kataliku religines sektos veikla. Daugiau...

Jei ilumeinatu teorija sukurta tik 1960_70 metais ,kodel. Ilumnatu simbolis piramide su nupjauta virsune ir akimi puikuojasi ant vieno dolerio banknoto,kuris leidziamas nuo 1929 metu, o musu prezidentas Valdas Adamkevicius viesai zurnalistams yra prisipazines kad priklauso masone lozei. Daugiau...

Todel, kad vakarus supuvusius masonai valdo. Cia tuo straipsniu negalima pasitiketi, nes itariu bus parasytas paciu uzsakymu, kad vakaru vergus apramintu ir tupetu paklusniai ir nelegalu tempimas vykdomas pagal ju plana. Kaip gerai vakarai zlugs. Daugiau...

Kai, nai, paaiskinsit kas uozuoveja mus..limu tada patikesiu tokiais treliniais straipsniais kaip sis. Kviecia, kviecia, kviecia I europa, tie atvyke skerd..imu uzsiima ir vistiek jokiu isvadu. Kaip ir ispanai: piketavo jog jiems daugiau imigrantu reikia ir maxiau turistu us kuriu gyvena, tai dabar tegul dziaugiasi perlu prisieme. O pasaulio galingieji tesugeba tik isreiksti gilu susirupinima ir pasakyti, jog jie gedi kartu su zuvusiu artimaisiais. Kas visa tai dangsto, negirdejau ne vieno straipsnio jog nors vienas mu..lis butu nuteistas uz chuliganizma, sunku kuno suzalojima, uz sprogdinimus, vagystes, prievartavimu ir tttt. Ot tai narodas nuolaidu paketa turi-visose gyvenimo aplinkybese. Daugiau...

O kas labiausiai kviečia ? Tai tų municipalitetų ir valstybių valdžios kur jau ta musulmoniška dalis rinkėjų jau pasidarė reikšminga rinkimams . Su kiekvienais metais 18 metų sulaukia vis didesnė išaugusių emigrantų vaikų dalis ( atvykėliai neturi pilietybės ) . nenoriu būti netikslus , mačiau žemėlapį kur žaliai baltais rutuliukais pažymėti tie Vakarų Europos miestai kur meras musulmonas ir tokių " užkariautų " miestų daugėja geometrine progresija. Bažnyčios naikinamos statomos mečetės. Daugiau...

Dr.Vitelsas rašo, jog homoseksas – tai nacijos savižudybė, nes jeigu jis viršija tam tikrą lygį, tai jau grėsmė nacijos gyvenimui.Dr. Maksas Nordau, kalbėdamas apie iš'sigimėlius, irgi perspėja, kad ‚jeigu jie pasidarys dauguma, tai visuomenė ir žmonija žus“. - Pasižiurėkime, kaip tas dalykas veikia praktikoje. Viskas prasideda nuo griovimo šeimos, kuri yra pagrindinė visuomenės, nacijos ar valstybės ląstelė. ne šiap sau atsirado "Vaikų apsaugos įstatymo" pataisos, leidžiančios iš bet kurios šeimos atimti vaikus. /S/ Daugiau...

O kas griaunama ? Vakarų degradavusi civilizacija . Paimk sparčiai augantį besivystantį pasaulį , ten išsigimėliams nėra vietos ir ypač augančiam skaičiumi musulmoniškam Pasauliui . Tad štai šis 3,14-rastų ir belyčių gyvių ideologija ir karingas jaunimo persisunkęs musulmonų pasaulis galutinai sunaikins susenusį ir jau neįgalų Vakarų Pasaulį. Tai su kiekvienais metais vis akivaizdžiau matosi. Tai realybė o ne požiūris pro rožinius akinius . Vakarų civilizacijos agonija. Daugiau...

Paprastai ir aiškiai pasakė - žemesnio, arba niekinio išsilavinimo žmonės tiki sąmokslo teorijomis, apie liuminatus, skraidančias lėkštės, paslėptas naujas technologijas(arba senas, bet neatkuriamas). Šrotas visuomenės, bet jų reikia, kad paprastesnius darbus nudirbtų. Daugiau...

Britanijos finansų reguliuotojas pareiškė , kad po 4 metų tai yra 2021 metais LIBOR ( Londono tarpbankinis palūkanų procentas ) pagal kurį skaičiuojamos praktiškai visos Pasaulyje bankinių , obligacijų ir t.t. normos , bus PANAIKINTAS. Su LIBORU susieta net 360 trilijonų dolerių finansų sektorius. Tai praktiškai visi ne išimties iduoti bankų kreditai , padėti indėliai , investicijos , obligacijos ir t.t. pačioje pradžioje 8 dešimtmečio LIBOR atspindėjo rinkos ir tarpbankinių skolinimosi procentus. Pasaulio didieji bankai siunčia duomenis apie tarpusavio skolinimosi procentus iš tos informacijos išvedamas LIBOR. Tačiau greit didžiųjų bankų godūs bankininkai susigriebė kad galima šia siunčiama informacija manipuliuoti tarpbankiniu karteliu užkulisiniu susitarimu ir čia prasidėjo didžiausia afera , kai siunčiama informacija buvo klastojama savo naudai , tai yra visų kitų apiplėšimui . Krizės atveju bankai pagražindavo sumažindavo savo skolinimosi procentus kad atrodytų tvirčiau stovintys o ne pasitikėįjimą praradę , o ekonominio pakilimo metu papidindavo procentus kad papildomai apiplėšti . O interneto amžiuje kai išleisti kokias obligacijas ar skolintis tapo sekundžių reikalu , iš vis globaliam aferizmui atėjo aukso amžius - LIBOR absoliučiai neatsispindi nei rinkos , nei globalios finansų padėties nei rizikų. Kas keisto , kad ši Globali finansinė sistema taip supuvo , taip degradavo kad jos net reformuoti net nebandoma o tiesiog nelaukiant naujo pakaitalo jis naikinamas. Kas laukia visų prisiėmusių kreditų , kokie procentai , kokios palūkanos už indėlius , obligacijas ir t.t. ABSOLIUČIAI NEAIŠKU. Ir visiškai neaišku kur link ritasi visa Globali finansų sistema. Gal šis aferos mechanizmas galutinai išsisėmė ir prarado pasitikėjimą , apiplėšinėti per daug tapo akivaizdu ir reikia sukūrti kažką naujo ? Nežinau , tačiau žinau kad sparčiai judame Globalaus nestabilumo link. Ir judame su pagreičiu . Tai jau labai akivaizdu. Daugiau...

Čia tas pats, kaip NASA buvę pareiškimai, kad jokių sklaidančių lėkščių nėra. Tai atmosferos reiškiniai, saulės zuikučiai, oro balionų liekanos, metereorologiniai zondai ir visa kita, jums kvailinti. Pridedant burtažodį-MOKSLININKŲ NUOMONĘ. Daugiau...

Atsakymas paprastas: varguoliai, jie gyvena ubagiškai, nevaldo savo gyvenimo, proto ne per daug, todėl įsivaizduoja, kad veikia kažkokios slaptos jėgos. Taip lengviau, negu pačiam stengtis kažką pakeisti. Daugiau...

Tu čia į krūmus varai? Visi puola masonai, o tu plakatėliu mojuosi Daukanto aikštėje? Dezertyrų Zampolitas gyvų nepalieka. Jau pagiriosjais jis. Greitai von iš trankųn tuos plakatėlius ir [pirmyn ZA RODINU>.................. Daugiau...

Ei, 211 ir 149, kur vakar buvot dingę? Piezdiec, kokis balius Latvių ulicoj buvo. BIDONAS VODKĖS. Zamplitas iki vidurnakčio gatovas jau buvo, net mergų ieškot nereikėjo. Mes buhalinoim iki ryto, tik ryte pamayėm, kad kažkas naktį bidonan privėmė. Visiems iškart bloga pasidarė ir nuo vėmalų dabar pagiurios. Daugiau...

Durnas žmogus, kuris tiki VISKUO šituo, bet visiškas de bilas, kuris netiki. Valdžios troškimas yra nepasotinamas. Žmogus turintis per daug pinigų, juos ir investuos į savo pasaulio idealogijos propaganda. Kokio trumpo proto reik būt, kad nesuvokt to? Dienas ir Naktis. Juoda ir Balta. Angelai ir Demonai. Visa tai yra žemėj. O lietuvoj 80%90% žmonių pardavė sielas ir nemato velniškos energijos kuri juos kontroliuoja. Vemt verčia nuo šitų "tikinčiujų" girtuoklių, vagių ir prostitučių. Daugiau...

„Kai kurie kvaili kritikai, bijodami išgarsėti kaip atsilikėliai, kai kada beviltiškai bando įsigilinti į tiesiog juokingo ir menkaverčio išgamos-autoriaus kūrinio prasmę, kad įvertintų to kliedinčio puspročio posakių grožį“ - Praktika rodo, jog dauguma atvejų tie „kvaili kritikai“ ne tokie jau kvaili, o net labai gudrūs. Ir giria jie autorių išgamą, nes jie patys tokie pat išgamos. Klasikinė uoslė. Solidarumas.“ Kitaip sakant Žvejas žveje iš tolo pažįsta. A ne taip briuseliniai....(atsiprašau tai ne žvejam taikoma tiesiok klasikinis posakis). Daugiau...

Iš Babilono nelaisvės (tais laikais dar Aramėjų) tauta buvo išvaryta po 60 metų, Nabuchodonosarui valdant. Iš Egipto - Moišos septyniais metais jaunesnio įbrolio - buvo gražiai paprašyti išeiti po 120 metų ten buvimo. Ir tik tai, kad išeidami jie "prisiskolino" iš egiptiečių auksio bei sidabro, privertė jaunąjį faraoną pasiūsti\ paskui jos kariuomenės būrį. (Visa šita detaliai aprašyta ST). Iš Romos jie buvo išvaryti po 140 metų nuo Tito Flavijaus aprašytojo sukilimo numalšinimo Vespasianu. Po to jie buvo išvaryti iš Ispanijos, bei kitų šalių. Į Lietuvą juos įsileido Vytatutas Didysis, leidęs pasistatyti namus dab. Užupio Respublikos teritorijoje. Mainais - karo atveju hebrajai turėjo pateikti kapą (60 vnt) raitelių. PIrmąjam karui jie tai padarė. Tačiau jau sekančiąjam -patys nėjo, o prismadė 60 lietuvių. Po to VIlniaus mieste kilo choleros epidemija, kurios priežastimi pasirodė virš VIlnelės ant karčių pakabintos hebrajų išvietės. Miesto magistratui pareikalavus jas nuimti - žydai atsakė: "Namams tai mums žemės davėt, o išvietėms -tai ne. Tai ir pakabinome viršum upelio!" Taip buvo pirmą kartą istorijoje priimtas įstatymas leidžiantis svetimšaliams įsigyti žemės Lietuvoje. Daugiau...

Ziuriu vasingtinei komentatoriai nuo musu i kaulus komentaruose gauna. Vienas is iliuminati simboliu yra ant jusu doleriu piramide su akimi viska tai pasako. Ruoskites vasingtono vergai cipavimui, nes tai jau vyksta. Daugiau...

Jog zydai zude zydus su kazkokiu tikslu...masiskai..tik besmegeniai negali to suprasti,mano,kad zmogus valdzntis stipriausia armija ,buvo psixopatas:) ne,jis turejo tiksla...zydu tautos yra kelios..vieni valdo,kiti atlieka savo funkcijas..jos buvo nebevykdomos ir tada prasidejo masinis genocidas... Daugiau...

Sunku suvokt, kodel turta pasaulio valdo 1% turtinguju? Cia normalu? Per tokius kaip tu kurie nesipriesina ir iliuminati igauna galios, o gal tu esi vienas is ju troliu kuriu paskirtis viska neigti? Jau jav imonese prasidejo cipavimas manai cia atsitiktinai? Daugiau...

"Iliuminatas"- kiekvienas, kuriam po ilgo problemos apmąstymo pagaliau "akys nušvito", akivaizdžiai pamatę problemos esmę ir jos sprendimo būdą. Tačiau tuo nušvitimu su kitais jis dalintis neskuba, nes didžioji dalis tą žinią panaudos piktam. Štai to , tamsybėse tebeklaidžiojantys, jiems ir pavydi. Pavydi, kaip ir alkoholikas blaivininkui blaivaus gyvenimo. Pavydi, kaip ir užkietėjęs nusikaltėlis doram jo dorojo gyvenimo. Daugiau...

Sąmokslų teorijos ur yra realybė! Politinis korektiškumas tėra blefas! Jūs stebitės: nejaugi ES nesuvokia dėl arabų integracijos mastų žalis? Nes ją matoto kuekvienas ne politikas. Atsakymas: viskas yra suplanuota, tai nėra gaivališka, niekas ir nekovos su Artimųjų rytų perkėlimu į ES. Todėl neberašinėkite, kad Briuselis yea kvailas! Planas vykdomas! Daugiau...

1 % pasaulio turtinguju turi turto daugiau....negu 99% kartu sudejus...ar tai irgi mitas? Nemanau!!! Ant dolerio kupiuros jie net naglai nusipaiše piramide...kurios viršuneje akis...tai ir yra pasaulio santvarka!!! Pasauli valdo korporacijos!!! O jas valdo ta akis...t.y. Iliuminatai!!! O vargana delpio propogandine rašliava...esmes nekeičia!!! Rokefeleriu ir ročildų mafija turi turto už 700 trilijonų dolerių...ir jie yra tik dalis iliuminatu...kas domisi...supranta... O eilinis murzius tik juokiasi ir garsiai bliauna...." sąmokslo teorija".... " sąmokslo teorija"...todel iliuminatu mafija ir yra galinga, nes didžioji dauguma murzių...net nesuvokia kad yra daromi per užpakaline dali... Daugiau...

Bet apie Robie, Lady gaga seniai rasyta ir irodymai pateikti analizuojant ju klipuose 25 kadrus su iliuminatu simbolika, visoks ragu ir atributu naudojimas koncertu metu. Ar daznai normalus zmogus nori su ragais lakstyti? Daugiau...

"Pasaulį valdo ne žodis, ne įstatymas, o simboliai." Penkiakampė-ta pati šešiakampė be vieno kampo. Tai reiškia-be teisės daugintis. Penkiakampė-šėtono simbolis, kuris ir Amerikos, Eurosojūzo vėliavose...ir ant Maskvos kremliaus. Taigi, kaip tame anekdote. Viešumoje du žydeliai vienas kitam akis drasko, o už kampo glėbesčiuojasi ir juokiasi iš jūsų. Daugiau...

O kas sukėlė 2008 metų ekonominę krizę?!!! JAV žydbankiai. Nukentėjome visi ubagai, nes tai yra tikslingas darinys. Karo, krizių metu trigubai padidėja kapitalustų pelnas. Vilniuje buvo supirkas NT turtas senamuestyje ir kt. Daugiau...

Vakaruose, kuriose socialinė santvarka nebuvo verčiama aukštin kojomis, kaip tarkim SSSR, tokioje geroje vakarietiškoje visuomenės, tos visuomenės viršunėlėje, inteligentijoje ir spaudoje, legionėrių iš'krypėlių) iš daktaro Kinsi legiono paprastai yra dauguma. Ir Vakarų "demokratijos" ištikrųjų partoktaijos sąlygomis, kur valdo parlamentinė dauguma, tie legionieriai jus demokratiškai peršauks. Kitaip sakant tai ne piliečių valdžia, o "išrintųjų". Daugiau...

Aisku, galima tiketi-netiketi tuo, ka sako kiti. O galima pabandyti kritiskai mastyti paciam, pasidairius aplinkuj. Kaip priversti zmones, vykdyti (nesipriesinti) mano valia? Yra tik keturi budai: - ikalbeti graziais zodziais, pazadais, melu - papirkti - ibauginti - besipriesinanciu nuzudyti. Atitinkamai, kokiu irankiu man prireiktu, kad galeciau pavergti visuomene? Tektu uzgrobti monopoli: - informacijos skleidimo priemonems (ziniasklaidai) - finansinems institucijoms (bankams) - jegos strukturoms (kariumenei, spectarnyboms) Man tai akivaizdu, kad globali mafija jau uzgrobe siuos valdymo irankius. Ir nereikia tiketi-netiketi kazkokiais iliuminatais... Daugiau...

Ne žydas idio*te, jis tik gudrus KGB agentas, tokie tik tokie ir gali pasipriešinti iliuminatų valdymui, tarp jų ir Erdoganas ir kiti, Kinija, Iranas. JAV iliuminatai jau praranda savo valdžia, kuo toliau tuo daugiau ten chaoso, vien Trumpo išrinkimas tai rodo. Daugiau...

Rusiški, ne švankus keiksmažodžiai. Psichopatologijoje tai atitinka kraujomaišą. Edipo ar Motinos kompleksą. Tas kompleksas glaudžiai susijęs su pi'darastija. Tačiau iš'sigimeliai tučtuojaus ims meluoti, kad nešvankus rusiškas keiksmažodis atsirado kaip totorių jungo pasekmė, bet tokie keiksmažodžiai egzistoja anglų ir vokiečių kalbose, kur totorių nebuvo. ...vietoje atskymo į šį klausimą išsigimėliai pradėda psichuoti ir nešvankiai keiktis. – Eidami legiono (iš'krypėlių bendrais) pėdsakais, jūs nuolat susidursite su melo – tiesioginiu ar netesioginiu, visišku ar dalinių. Dažnokai vaiposi, ne tik žemo intelekto individai, bet ir mokslininkai, ir profėsoriai, ir daktarai. Kartais tik iš melo mes ir pažįstame, jog šis asmuo su ... nešvaria sąžine. .... Dėl to Evangėlijoje ir sakoma, jog velnias – melagis ir melo tėvas, nes jis gimdo melą. /S/ Daugiau...

Kiekviena visuomenei pateikta publikacija turi savo autorių: kodėl už viešai skleidžiamą informaciją savo vardo viešumu neatsako šios konkrečios publikacijos pateikėjas? Kad pasaulio tvarka formuojama kažkokių suinteresuotų asmenų klano,- nėra jokių abejonių kiekvienam mąstančiam žmogui. Už iliuminatų vardo šiandien slepiasi kiti,- šiuolaikiški dolerio spausdinimo mašiną valdantys žmonės, sykiu valdantys ir Pasaulio banką... Niekas negali įvardinti konkrečių jų pavardžių, tačiau tas klanas yra, jis valdo rinkas, visų valstybių vadovus, tas klanas turi savo jėgos ir politikos gynimo jėgą ir karo specialistų sistemą, ginančią jų interesus. Viena aišku,- šiandieninė Rusija tam klanui stovi kaip ašaka gerklėje, todėl visomis jėgomis ir stengiamasi pakeisti jos vadovybę į tokią nuolankią, kuri buvo Jelcino laikais... Daugiau...

Kad ir blevizgas, bet racijos pačio žodžiose yra. Tik revoliucija darė ne vienas žydas, o štai partijos, kurios darė revoliuciją. Bolševikų CK –iš 12-9 žydai; Menševikų CK – iš 11-11 žydų; Dešiniųjų eserų CK – iš 15 – 13 žydų; Kairiųjų eserų CK – iš 12 – 10 žydų; Anarchistų komitetas – iš 5 – 4 žydai; Ir Hitleris apižydis, buvo apsistates tikiais pačias net grinakraijais žydais, pvz. Eichmanas "paskutinio žydų klausimo sprendimo" specialistas. /S/ Daugiau...

.- Degeneracijos velnias – tai ištisa prieštaravimų kamuokis. Atrodytų, kad kuo protingesnis žmogus, tuo mažiau psichinių ligų. O iš tikrųjų viskas atvirkščiai. Kuo inteligentiškesnė konkreti socialinė grupė, tuo daugiau joje psichinių ligonių. - Iš esmės iš'sigimimai prasideda visuomenės viršūnėse. Tai yra, kuo aikštesnė socialinė pakopa, tuo daugiau iš'sigimėlių. - Ir tame elitinės inteligentijos sluoksnyje legionierių (bendrų) yra daugiau kaip50 proc., todėl ir atsirado žodinis spaudas – supuvusi inteligentija. /S/ Daugiau...

Ka domina europos islamizacija, google "kalergi". pries simta metu gyvenes austru aristokratas, ES intelektualinis kurejas. jis aprase tiksla sunaikinti atskiras europos tautas ir sukurti naujaja zydu elito valdoma pan-europa ( pats kalergis nebuvo zydas ). tuo tiksu, sumaisyti europiecius su azijieciais ir kitais nebaltaisiais, taip sukuriant "naujaji europieti", zmoniu populiacija be aiskaus identiteto, zmones, kuriu nevienija bendros tradicijos ir kultura. toks naujadaras, pasak kalergio, bus lengvai manipuliuojamas valdanciojo elito. kalergio 1922m sukurta pan-europos judejima pirmasis 60 000 markiu suma pareme max warburg ( googlinkit ). iki dabar kas du metus yra apdovanojami labiausiai bendram tikslui nusipelne europos veikejai. 2006m apdovanota Latvijos prezidente vike - freiberga, 2010 angela merkel, 2012 herman von rompuy ( tuometininis europos tarybos vadovas). europos valdantieji ir kiti imigracijos politikos apologetai tiesiog negali buti tokie kvaili, kad nesuvoktu gresianciu padariniu, visgi issilavine zmones. paprasciausiai vykdo jiems paskirtas uzduotis. Daugiau...

Galvokit, pagrindinis naftos poreikis buvo energetinis dė didėjančio automobilių skaičiaus. Pasaulis tuo pasikeis, nes po 10 metų dominuos e-car. Tai kokia prasmė užgrobinėti naftos išteklius. Tai dar įrodo, kad iliuminatas yra Putin,nes tik jis gali priimti tokiussprendimus, nes rusai .... per amžius. Pagrindinis išteklis yra žemė. Daugiau...

Pamėginkit Prancūzijoje ar Ispanijoje užsimint apie Iliuminati betkokiam gatvėj sutiktam žmogui, daug kas apie tai žino ir nemažai kas ten patys priklauso tai ložei, bet apie tai daug ir išsamiai nešneka. Sakot samokslu domisi neisprusę, galbūt.. nes jie laiką padėjo tam, kad domėtis pasauliu, o pasidomėję suprato, kad pasaulio ir mokslo sistema yra įdinga ir žmogų užmigdanti teorijose, nieko negeresnėse nei Iliuminati. Daugiau...

"Tik dabar pradedame suvokti, kaip socialiniai tinklai mus maitina idėjomis, kuriomis norime tikėti.“ Kam slepiate melą po idėjų šydu? MELAS ir yra melas. Dar gali būti, kad iluminatai egzistuoja ir yra slepiami po "sąmokslo teorijomis" Dabar, kai žiniasklaida pilna melo, nebežinai kuo tikėti. Daugiau...

Juokingas straipsnis. Įsivaizduokim, kad vakarų pasaulį esą valdanti organizacija "Masonai" ar "Iliuminati" ar "Bilderbergo" klubas (galima sakyt yra tas pats), nevaldytu didžiausių vakarų žiniasklaidos priemonių ar kanalų ir patys apie savo egzistavimą pripažintų. Gal ir nėra tokios turtingųjų su psichikos sutrikimais grupuotės, bet jeigu ji būtų PAKLAUSKIM SAVĘS AR JI PRISIPAŽINTŲ IR ATSKLEISTŲ SAVO KETINIMUS? Kiekvienas kaimas, kiekviena šeima, kiekvienas žmogus turi savo slaptų ketinimų, kurie nėra gražūs, tiesiog toks žmogus yra kai mažai apie dvasią savo supranta. Ar manote, kad turtingas žmogus yra sąžiningas ir doras žmogus? Na, kad jis tokiu moka apsimest ir su kostiumu vaikščiot mes visi žinom, pavyzdys yra H.Daktaras Daugiau...

Pagrindinis naftos poreikis buvo energetinis dė didėjančio automobilių skaičiaus. Pasaulis tuo pasikeis, nes po 10 metų dominuos e-car. Tai kokia prasmė užgrobinėti naftos išteklius. Tai dar įrodo, kad iliuminatas yra Putin,nes tik jis gali priimti tokiussprendimus, nes rusai .... per amžius. Daugiau...

Pažiūrėjau 6 serijas. Satanizmu apkaltinta trlevizija, Holivudas, krikščionybė, popiežius, o musulmonai niekuo. Išvada kokia? Kokiu tikslu sukurtos serijos? Pateisinti kraujo praliejimą Europoje. Daugiau...

O jam dirba seimas, kuris kuria mela palikancius istatymus, prokurorai ir teismai, kurie juos taiko selektyviai, bankai, kurie plauna pinigus ir t.t. Visa tai klesti ir veikia tik del iteisinto melo ir manipuliaciju visuomene Daugiau...

Romėnai savo pavergtuose kraštuose visada laikėsi šių taisyklių; kūrė kolonijas, rėmė silpnuosius, - tačiau nedavė jiems per daug sutvirtėti, - žlugdė galinguosius ir neleido įsigalėti galingiems svetimšaliams. Vašingtonas, Briuselis palaiko Lietuvos parsidavusi elitą, bet nepadeda atkurti pramonę, bando privežti "pabėgėlių", o haholai jau masiškai apgyvendinami čia ir sugalvojo išorės priešą. Daugiau...

Kaip tamstos įsivaizduojate nerašingą valdovą Gediminą, rašantį laiškus "į Europą" graikiškais rašmenimis (tuometiniai Lietuvos valdovų raštininkai kitokių ir nepažinojo!) kviesdamiesi žydiją, kaip prekybos ir pinigų žinovus bei viešojo gyvenimo "aktyvintojus"? Kas čia do marazmas? O reikalas labai paprastas: krikštonybei su kalavijais ir ugnimi veržiantis į rytų Europą, genčių sąjungą Sarmatiją pirmiausiai išduoda-parduoda lenkų valdovai (dėl ko lenkai po šiai dienai yra lietuvių, gudų, ukrainų ir rusų genčių labiausiai nemėgstami ir visuomet nešiojantys tą gėdą savyje!), o didžiulė Liietuvos valdovai yra spaudžiami pasirašinėti kryžiokų kišamus raštus dėl paveldėjimo teisės atsisakymo! Kadangi mūsuose tokio papročio rašinėti raštus nebuvo, valdovai to nelaikė kažkokia nuodėmeę tautai ir lengvai pasirašydavo, naiviai tikėdamio krikštonų pažadais, kad dabar jau, apsikrikštijus, jie nustos puldinėję svetimas žemes. Bet paskui kryžiokų kariuomenę slinko visuomeniniės tvarkos griovėjų parazitinė orda, neapsikentusios prastuomenės (valdovams jie patiko!) išvaryta iš frankų valdomų teritorijų... Lietuviškieji baudžiaunykai, šventai tikėję savo vadukais, per amžius nedrįso pasipriešinti jų užmačioms ir jų kvailumui, panašiai, kaip ir šiais laikais. Tokia yra istorinė tiesa. Daugiau...

Pasaulyje yra tik viena visą pasaulį apimanti iliuminatinė organizaciją, kurią įkurė Rusijos caras Ivanas žiauriusis, o jo pasekėjai bolševikai vadino ČK, NKVD, KGB, FST ir dabar prisidėjo Putino gvardija. Šiuo metu šiai pasaulio iliuminato imperijai vadovauja Rusijos Prezidentas Putinas, kuris ir valdo pasaulį. Taip mano dalis iliuminatorių. Amen. Daugiau...

Tas iš esmės beprasmis dviejų žodžių kratinys "sąmokslo" "teorija" (nes jokios teorijos galvoje neturima) yra labai nuvalkiotas madingas keiksmažodis, skirtas iš anksto išjuokti galimą oponentą. Daugiau...

STOOOP NESAMONEMS !!! aISKU IR DURNIUI SIANDIEN, AKD VALDOMA IR ITIN STIPRIAI, KUR MATYTA, KAD MES VISI ISPROTEJOME: PAJUODELIAI ATSIDANGENA IS KITU ZEMYNU I musu BALTUJU PROTEVIU ZEMES, MES JUOS NET pasikvieciame, jie mus viduryje baltos dienos macetemis ir furgonais skerdzia, o mes plojame ir sakome kone aciu- asia -sia, kaip vaikiskame multike. Tai ar normalu ? Ka galvoja pvz ES auksciausia vadovybe ? Ar gi jei masto ? Jiems kazkas liepia elgtis beprotiskai, nes vislas, aks vyksta siuo metu yra grynu gryniausia ' psaulio pabaiga'', zmones, valdzia nustojo protauti ir ginti save, savo tauta, savo sali. Daugiau...

Cia del to kad keiciasi golfo sroves kryptis ir tu atvykeliu_emigrantu-zemes taps itin derlingomis,o Europai bus ragai.Visus is ten isvarys,atseit perkels,pasiims amerika atseit prieziura ir se tau jadze kepta zuvis..niekam neidomus paprasti zmones,kad cia keliais statistiniais vienetais bus maziau nieko tokio.. Daugiau...

JAV viršunės net neslepia, kad tikslas stabdyti, net naikinti pramonę už Amerikos ribų. Kad tik Amerikos pramonę butu pasaulyje liderė. Pvz. Lietuvoje sugriauta pramonė ir niekas net nebando ja atstatyti. Nu veikia kažkiek siuviklų, maisto promonės obektų, dar paslaugų sfera. Bet tai nepaloginti su Lietuvos 1988 m. aukštą pramonės išsivystimo lygi. Ir visur taip. Libija buvo turtingiausi Afrikos šalys, subombarduota. Sirija turtingiausi regijono šalys, karas ir t.t. Ir visur NATO/USA ranka. Daugiau...

KA CIA NUSISNEKI, kas draudzia lietuviams dirbti, uzsidirbti ? Ka drabstus ir daro, imasi iniciatyvos. Cia, ka surasei, tik pasiteisinimas tinginiu- tokiu kaip TU !!! Kai keiciasi salyse santvarkos kardnaliai- kas vyko ir lT neseniai, visada buna suirute, sustoja viskas, kol zmones atsitokeja ir imasi veiklos. Daugiau...

Vargšai postringautojai, tokiai pramonei, kuri buvo, neužtenka tų kelių šimtų tūkstančių ir didelio noro. Televizijoje kalbėjo iniciatyvus jau gerai stovintis medicinos sferos darbuotojas ir paaiškino: norint rimtai dirbti, reikalingi milijonai, o jie staiga natsiranda, aš manau juo labiau, jei pelnas neina jachtoms ir rūmams ir deimantams, ES parama rūmams atstatyti, bet nereinvestuojamas į pramonę. Ir belieka stebėtis bankų požiūriu tik masinėms statyboms, o ne pramonei nors ekspertai rėkia: krizė jau arti. Daugiau...

"Galbūt stabilesne padėtis taps tuomet, kai žmonės ims kovoti su melagingomis žiniomis ir propaganda“. Tik kaip atskirti kur tiesa, o kur melas? Juk melo ir išsigalvojimų pripildyta visa žiniasklaida. Patarimas naudoti įvairius informacijos šaltinius dažnai neveikia, nes skirtingi šaltiniai skirtingai meluoja. Taigi žmogus dažniausia ir tiki tuo, kuo nori tikėti. Daugiau...

Dauguma konspirologinių kliedesių gamintojų yra profesionalūs aferistai, kaip ir visokių sektų organizatoriai. Pavyzdžiui internautai iškasė, kad Nibiru chebrytė tą Nibiru "atskraidino" jau gal kokį penktą kartą nuo 1980-ųjų. Prisimenu kaip prieš 2012 metų "atskridimą" buvo organizuojamas "atskridimas" 2004 metais. Ir kiekvienas Nibiru atskiridimas atnešdavo gražaus pinigėlio organizatoriams. Daugiau...

PULERIS PAKELIA ISLETO BERNIUKUI MAIKE ISLETO LENKESI PRIE JIO BAMBOS PUTINAS APSILAIZO PAS JI PRADEDA TEKETI SEILES IR JO GA1DISKA PETUCHO GALVA PRISIARTINA PRIE BERNIUKO PILVUKO IR JIS OTASASALINA JAM..... O ATEIVIAI MANE PAGROBE KALBEJIO RUSISKAI SAKE TIKEK MUSU LYDERIU PUTLERIU AS SAKAU JIO JIO TIKIU VISAIS JO ZODZIAI ATEIVIAI SAKO AR TU MUMS NEMELUOJI SAKA NE NE RIMTAI AS MYLIU PUTLERY TAI YRA PUTINA JIS MAN KAIP JEZUS IR ISTRAUKIU IS KISHENES IKONELIA SU PUTINU TADA JIE MANIM PATIKEJIO IR PALEIDO SAKYDAMI PUTINAS SU TAVIM AS ATSAKIAU ALELIUJA JIE ATEIVIAI SYPTELEJIO PER USA PAMIRKSEJIO IR MES ISISKYREM.... Daugiau...

Dauguma zmoniu jaucia intelekto kompleksa ir ju didziausia baime yra pasirodyti durniems kitu akyse. Bet tiesa yra ta, kad didziausi durniai yra tie, kurie mano jog viska zino. Kiekvienas zmogus kazkuo tiki per savo logikos ir aplinkos, bei asmenines patirties suformuota prizme. Daugiau...

Iliuminatai iliuzija, jankių numestas ant Japonijos atomas smulkmena, rusai puola, raudonoji dalia populiariausia Marijos žemės politikė. Čia yra nepajudinamos tiesos. O tai kas tada yra fake news? Daugiau...

Filosofai ir sako, jog velnias linkęs į susinaikinimą. Tačiau pabandykite prisikasti iki racionalaus grūdo! Kas dėl to kaltas? O kaltuosius rasti sunku, dėl to filosofai dar sako, jog velnias – visiškas Niekis, tačiau tas Niekis – naikina (žudo). Kitaip sakant kažkas tai pradeda karus, spalvotas revoliucijas, pabėgelių krizes ir t.t. Kažkur tas "velnias" sėdi ir skleidžia chaosą pasaulyje. Daugiau...

Bet va savo liliputa!!!! pedofilna!!!!! pasaulyje nr1!!!!!! pamirshta... vadinasi net patys sharikai tyliai sau pripazysta kad pufinas nieko nevaldo ir jis tik paprasta glinda kuri bus pagauta ir suspausta tarp Zemes nagu. P.S. cio zaksi kusapskas bambino? dek minusa, apsiverk ir eik acta garinti :))))))))))))))) Daugiau...

Str. tikslas jus užzombinti: esate jvailiai, jei vusko prisigalvojate. Tačiau į dauguma klausimų neatsako politikai nei politologai, nes jie vykdo zombinimo programą- politinis korektiškumas. Negalima smerkti pabėgėlių nusikaltimų, negro vadinti negru, slepiami jų nusikaltimai. Tai išvirkščias rasizmas!!! Daugiau...

Tušti, neįdomus rašiniai.Jus skaityti tampa visiškai.neįdomu.o straipsniai-geltonoji, neįdomi spauda.Labai prašau portalo vadovų, peržiūrėkite.savo veiklos strategiją, bent truputi gerbkite Lietuvos eilinį žmogų ir.skaitytoją.Nedarykite iš perspektyvaus portalo dar vienos TVpagalbos.Aš noriu rasti naujienų,žinių,nuomonių, kurios,būtų nors truputį įdomios,aktualios ir tinkamai profesionaliai pateiktos.Labai jūsų prašau.Su pagarba. Daugiau...

Pone, ten dirba labai žalia mėsa paromis! Jue tokie jauni ir kvaili, kaip robotai!!! Jie neturi laiki 5 minučių oamąstyti, varo fabrika- patys yra zombuai ir zombina kitus. Kad Redaktorei būtų lengviau valdyti. Nemąstantiems žmonėms tra skirta smegenų lobotomija. Yra kitur. Daugiau...

Stebint pasaulyje įvykius, pasidarai vienokią ar kitokią išvadą. Kai kurios konspiracijos pasirodo yra tiesa, na o s mums siūlo žiūrėt tv ir klausyt politikų bei gauti kasdieninę melo porciją iš jų. Va, čia tai konspiracija, net pirštais nereikia rodyti, kai apsišikę politkai meluoja, o s loja pagal tų pačių, sąžiningų, vos ne švetųjų poltikų užsakytą dainelę. Daugiau...

Valdžios kompleksas praktikoje. ... gamta normalią moterį sukūrė geraširdiškesnę, švelnesnę ir nuolaidesnę, negu vyras, vadinasi, valdingumas moteriškiai natūrai nebūdingi, todėl ryšys tarp vadžios komplekso, sadizmo ir homosekso labiau pastebimi kaip tik tarp moterų. Nebūtinai Jekateriną Didžiąją. Tebūnie ji, sakysime skyriaus viršininkė jūsų įstaigoje. Žinoma ir R.D. , o kaip paaiškinti karete juodajį diržą. Beje koja kojon su lytinias iš,krypimais eina psichinės ligos. Antra, dėl tų lytinių iškrypimų tie iš,krypėliai visada linkę sukurti savo slaptus ratelius – rengti tuos pačius šabašus. /S/ Daugiau...

TAi pats naujausias ir slapčiausias planas. Kadangi USD ir EUR valiura žlugs iki 100 Spalio revoliucijos metinių, dabar Brangiausia ir Rečiausiai valiuta yra RUBLIS. Rublis po 100 spalio metinių bus PASAULINĖ VALIUTA Daugiau...

Ar BUVO NUTEISTAS NORS VIENAS POLITIKAS? Tai kokiam gi reikia būti bukam , kad tikėti šitais ......butkevičius buvo už pažadėjimą paimti kyši. KALĖJAS... kokių gi proto ubagu reikia būti , kad iš čia nebėgti kur kojos neša...... Daugiau...

Ar girdėjote pradėtas laikinai taikyti Europos Sąjungos ir Kanados išsamusis ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS, angl. CETA). T.y. Lietuvos Seimo įstatymus galėsite mesti į šukšledėžę. Nes CETA bus aukščiau. Prancūzai jau perdavė šita sutarties projektą Konstituciniam teismui nustatyti ar neprieštaraujama nacionaliniams interesams. Tai rengiasi padaryti ir slovėnai, taip pat kitų valstybių politikai. Olandai ruošiasi referendumui dėl CETA. Tuo tarpu Lietuvoje — kapų tyla. Naujuoju išsamiuoju susitarimu CETA steigiamos naujos viršnacionalinės ir viršeuropinės institucijos: investicinių teismų sistema ir Jungtinis komitetas. Šioms institucijoms suteikiama galia vertinti ir atmesti nacionalinius teisės aktus bei keisti europinius teisės aktus ir standartus ir demokratinė kontrolė nebus taikoma. Kas tai jei ne centralizuotas pasaulio valdymas, apeinant piliečius. /S/ Daugiau...

| Some even believe we [Rockefeller family] are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as 'internationalists' and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure - One World, if you will.If that's the charge, I stand guilty, and I am proud of it | | David Rockefeller | Daugiau...

Didžiają dalį planetis kapitalo valdo žydai: sorošai, rokfeleriai, rotšildai, bankai, deimantų, aukso prekyba yra žydų rankose. Dalis žydų artim. rytuose pakeičia pavardes!!! Jie yra ypatingai solidarūs! Daugiau...

Nieko cia nuostabaus. Kas moka pinigus, tas ir muzika uzsako. Pasidairykite Lietuvoje. Kas turtingesnis buriasi i medziotoju burelis, dar turtingesni i kokius Rotari klubus ar partijas.... Zinoma yra ir dar turtingesniu uz lietuvius, kurie jungiasi i dar kitokius klubus su ivairiausia artributika Daugiau...

Macaveli (Italijos viduramžių politikas) rašė "….prislėgti tokios naštos, tampa valdovo priešais, ir netgi kenksmingais, nes jie, nors ir pavergti, lieka savo pastogėje." Dabar pamatykite kodėl skatinama lietuvių emigracija. Nes, kad neliktume po savo pastoge, t.y. pririšti prie savo šaknų. O tai padaryti be centralizuoto, kad ir slapto organizavimo, neįmanoma. Daugiau...

Kodėl Artimųjų rytų arabai, marokiečiai ( ten ne karas) masiškai perkeliami į Europą, kuri nebeturi sienų? Kidėl Merkel tai iniciavo??? Kaip tai tra, kad žudomas taikus, kultūringas žemynas? Daugiau...

O kodėl nepaaiškinama, kad neperdidžiausia tauta, išsibarsčiusi po visą pasaulį, žydai, turi tokią milžinišką įtaką? Na, kad ir II karas. Dauguma "patarėjų" buvo žydai, kurie didelę dali Vokietijos atidavė lenkams. Ne taip seniai buvo (kažkieno) nusamdyti žurnalistai ir prasidėjo sekso revoliucija. Niurnbergo rūsiuose "dirbo" žydai. Po karo jau virš 70 metų, bet Niurnbergo archyvai neatidaryti. O iliuminatų reikia ieškoti ten. Labai panašu, kad šis styraipsnis turi vieną tikslą - slėpti iliuminatus nuo visuomenės akių. Daugiau...

Iliuminatai tai išgalvota nesąmonė,kad žiopliai svaičiotų ir negalvotų apie tikruosius pasaulio užkariautojus t.y. žydus,kurie (kaip rašė "Kauno diena" straipsnyje ...kas valdo pasaulį..) jau nuo Spalio revoliucijos organizavo pasaulinę revoliuciją ir tik Stalinui įsikišus buvo išmesti iš Kremliaus. Daugiau...

Gaila man jusu mesos gabalai. As darau ka noriu ir kur noriu! Dirbu tai ka noriu vaziuoju kur noriu valgau ka noriu ir perku ka noriu. Del pirkimo dar gal ne 100% net tiek ir tedirbu. Tai as esu 1 is 0.0001% pasaulyje laimingu laisvu zmoniu Daugiau...

Tai yra tiesa pasaulis priklauso musonu klanui visi bankai priklauso jiems visi pinigai ju ir nesvarbu kokia valiuta bebutu visos valstybes skolingos pasauliniam bankui,toliau pamastykim ir suprasim kad pinigai tai priemone priversti visus mus vergauti visi karai taip pat ir teroristiniai aktai taip pat sukelemi tik del to kad ibauginti zmonija kad ji butu paklusni ir dekinga uz ju ,,sauguma,, Dar vienas ilgai trunkantis musonu proektas tai siaures koreja jau senai buvo galima susitvarkyti su sia problemas keliancia valstybe taciau tai draudzia musonai jie nori pamatyti kaip izoliuota visuomene kuri pastoviai mokoma kariauti paklusta vadu propogandai ir juos dievina uz ju ,,sauguma,, bei ,,gerove,, Daugiau...

Jau darosi šlykštu nuo Lietuvos "įtakingųjų","žvaigzdži ų" ir kito brudo. Duokite nors vieną pavyzdį ką konkrečiai jie įtakojo. Tauta turėjo puikų pavyzdį ,kaip išrinkti į seimą žurnalistai sugebėjo tvarkytis. Ar ne laikas priimti įstatymą draudžianti reklamuotis žurnalistams savuose kanaluose. Daugiau...

Kas yra "sąmokslo teorijos"? Gyvenimas praktiškai vyksta ar teoriškai? Kiekvieną sekundę praktiškai!!! Taip ir susimokymai(sąmokslai) gyvenime vyksta praktiškai, kiekvieną sekundę, visur nuo iki, pvz du žmonės tariasi(vyksta susimokymas) dėl bendrų veiksmų siekiant sau naudos, tai sąmokslas, kiek kiekvienas per metus susimokot su kažkuo dėl bet ko? Net vilkai susimoko tarpusavį, kad sumedžiot grobį. Tai vyksta nuolat nuo vaikų iki valstybių lygmens, bet kadangi valdantysis elitas labai bijo susimokymų atskleidimo, tai buvo sugavota per elito propagandos kanalus junginys "sąmokslo teorija" ir pastatytas išjuokimui, tipo čia kvailių užsiėmimai, juk nieko nevyksta ir nesikniskit po mumis, mes nieko nesitariam, nesusimokom, viskas skaidru ir visada!!!, mes geri ir pūkuoti :) Iš vis į politiką ateina patys Švenčiausi žmonės, net minčių susimokyt tarpusavy neturintys, tai va! Daugiau...

Sąmokslo teorijos būtinos. Be jų būtų liūdna ir nuobodu. Kaip ir be fantazijos, svajonių, troškimų ir iliuzijų. Mes ir patys esame savotiškas abstraktus reiškinys, apibrėžiamas tam tikros biosistemos kontūrais. Todėl nėra čia ko ginčytis: visa, ką matome, jaučiame ir išsigalvojame, ir yra realybė. Tik ne visa pasiekiama mūsų jutiminiais gebėjimais. Daugiau...

Svetainės autorius Gintaras Mikšiūnas, nepriklausomas žurnalistas. Pats žodžių junginys „kvantinė magija" apjungia du priešingus kraštutinumus - mokslą ir magiją. Kvantinė dalelė simblolizuoja paradoksalią Visatos prigimtį. Ji yra ir materiali dalelė, ir banga tuo pat metu. Magija, kaip sakydavo Donas Chuanas savo mokiniui Carlosui Castanedai, yra menas keistis ir transformuotis pagal tai, kaip teka energija Visatoje. Kvantinemagija.lt turėtų aprėpti plačią temų gamą nuo mokslo iki mistikos, ufologijos, astrologijos, nežinomos istorijos paslapčių ir t.t. Didelis dėmesys skiriamas žmogaus savęs pažinimui, asmeniniam augimui, žinių išplėtimui apie tai, kas iš tikrųjų vyksta aplink mus bei kas mes iš tikrųjų esame. Metas nusimesti rožinius akinius ir pažvelgri į realų pasaulį! Susiraskite''kvantine magija.lt'' Daugiau...

Nuoširdžiai penktokinė užduotis: parašykite senelių vardus ir pavardes, na gerai per sunku, tėvų vardus ir pavardes mus valdančių jau beveik 20 metų prezidentų, valdo ir dalios. Laukiu, prizą paruošiau. Daugiau...

Aš aišku nelinkęs tikėt tom idiotiškom teorijom, bet stebint tas nesąmones, kurios vyksta dabar nukvakusioj europoj, nori nenori kažkaip užduodi sau klausimą- nejaugi už tų idiotiškų, save į susinaikinimą vedančių sprendimų niekas nestovi? Negi tikrai valdantieji ant tiek buki, kad nemato, kuo baigsis tas tautų maišymas, ta tolerastinė atvirų sienų politika, kai atvyksta kas tik nori ir daro ką nori? Ne iliuminatai tikriausiai, bet kažkokie pasaulio galingieji a la sorošai ir panašus sbrodas visgi įtakoja tuos įvykius. Tokia tat mano nuomonė. Daugiau...

Manau tu patikesi,kad kazkam naudingas jovalas Europoj su musliais ir terorizmu tik tada,kai tavo skura bus pridziuvus prie asfalto ir aprasineta kreidutem,gal tolerastiskesni isplautasmegeniai apdes tavo skura meskuciais.Bet tu jau nesugebesi pasakyti-as nebijau,mes vieningi,musu neisgasdins.Tada galesi tvirtint,kad uz to niekas nestovi Daugiau...

Straipsnis, pudruoja smegenis naivuoliams. Iš jo matome, kam dirba s. Labai įdomu, kam dirba Lietuvos VSD ir kodėl nesidomi delfyje įsitaisiusiais kenkėjais išlaikomais Lietuvai priešiškų organizacijų? Daugiau...

Tokie eina kaip eveles ten kur veda TV3 ir masto taip kaip visa mase, tregiasi taip kaip visa mase,megsta muzika tokia kokia ledzia m1 jiems nereikia mastyti uz juo pamastyta. Stai tokiem ir nereikia tiketi jokiais iliuminatais ir galingomis šeimomis tokie kaip rockfeleriai. Jie laisvi nuo mastymo! Nie paklusnus užliūliuoti pilieciai. Ir čia bando įteigti kad tie kurie zino daugiau nei rodoma per televizija turi problemu su psichologija! Pasvajokit! Kaip patogu butu jiems kad zmones nieko patys neieškoti nesidometu o tikėtų tik tuo ka paraso vietine ziniasklaida ir dar butu gerai kad ne nesuabejotu, juk tai gali buti sosialionio psichologinio pobudzio problemu pradzia! Cha cha. Sekmes jums Kitu programavime! Daugiau...

Lietuvoje susidarė 1988 m. padėtis. Tada mūsų įtatymao buvo antraeiliai prieMaskvos, dabar antraeiliai prieš Briuselio potvarkius. T.y. melas, kad Lietuva siveneri valstybė ir kanors sprendžia savistoviai.. Daugiau...

Nieko cia nuostabaus. Kas moka pinigus, tas ir muzika uzsako. Pasidairykite Lietuvoje. Kas turtingesnis buriasi i medziotoju burelis, dar turtingesni i kokius Rotari klubus ar partijas.... Zinoma yra ir dar turtingesniu uz lietuvius, kurie jungiasi i dar kitokius klubus su ivairiausia artributika. Daugiau...

Kas ir kuo turtingesnis kvailas tu zmogus nera jokiu turtingesniu visi lygus kuo turtingesnis tuo daugiau turi skolu ir isipareigojimu kas neturtingas tas maziau arba jam viskas pofig o jeigu jam viskas pofig jis laisvas ir turtingas ir niekam neskolingas Daugiau...

Kas slypi už "Rotary International" grupės sienų, kurioje lankosi konservatoriai? g1.dcdn.lt/images/pix/gabrielius-lands bergis-andrius-kubilius-dainius-kreivys -72670612.jpg Kas slypi už Atviros Lietuvos Fondo, su kuriuo bendrauja koncervai? Daugiau...

Pažinojau vaikai trisdešimt trečio laipsnio masoną , daug kalbėjomės ... jums geriau nežinoti, nors manau visko nesakė.....man užteko suprasti , kad jie laiko jūs už š..... ir tikslai , pateisina priemones.... sąžinė jiems abstrakcija... himiera....tsakant..... Daugiau...

Visiems kur paranoja vaidenasi - 1% zmoniu valdo 50% planetos resursu , vat susimastykite (jei turite su kuo) , kieno rankose reali valdzia , ar ne tas 1% diktuoja taisykles visam likusiam pasauliui ?! Daugiau...

O ka reiskia "valdo"? Na va toks Chodorhovskis irgi kazka "valde" ir kas is to? :) Rusijos caras irgi sakyciau i ta 1% pateko, bet kaip jam baigesi? :) O Kuboje, kurie "valde" resursus? :) Valdzia yra sudetingas reiskinys ir tikrai ne popierelis, kuriame parasyta, kad tau kazkas priklauso yra pagrindinis jos saltinis. Daugiau...

Na gerai pasakysiu.... iliuminati sugalvojo islamizuoti europa ir ne tik... davė nurodyma masonams ... kurie savo nurodymus įsakė vykdyti pasaulynėm kurie pavaldus ir statitinėm vyriausybėm ...ir pabėgeliai pasipilo su išverstais žemėlapiais , telefonais , pluduriais ..... Daugiau...

Nieko nepadarysi. Yra Homo paranojikus. Ir visgi. Tam tikrų grupuočių yra. Naftininkai. Dujininkai. Brangiųjų akmenų eksportuotojai. Ir t.t. Yra, buvo ir bus. Net gi kartelinė rimi-norfa- maxima- aibė grupuotė. :) Daugiau...

Žmonės išsivystė iš marsiečių. O jei rimtai, net pats buvau nustebęs, kaip žinomas kompozitorius nuoširdžiai aiškino, kad nesąmonės yra tie dinozaurai ir milijonai metų istorijos, nes visa žemės istorija yra 2000 metų senumo ir visa kita - tik nukvakusių mokslininkų kliedesiai. Daugiau...

Tai musk ji. nes pasake nesamone. zmones neissivyste is ju, o turejo bendra protevi. bezdziones issivyste lygiagreciai su zmonem, o ne buvo musu proteviai. bet pradiniam taske, kur atsiskyrem su bezdzionen buvo bendras gyvunas. ar jau skirtuma? Daugiau...

Tiesa, kiekviena šalis tiuri savo vangas. O kokie vokiečiai, prancūzai, ispanai, italai, graikai, amerikiečiai, austyralai ar arabai apie vangas girdėję nėra. Vanga yra sovietinės sisytemos unikumas. Daugiau...